KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Валюта Курс валюти

Конспект до уроку з предмету Економіка 2 клас
Тема: Валюта Курс валюти

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
24ge1.jpeg
Т е м а у р о к у: «Гроші. Різновиди грошей. Валюта. Курс валюти.»
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності грошей,валюти,валютного курсу;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.


Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
П л а н у р о к у:
1. Гроші
Гроші - один з найбільших людських винаходів.
Гроші - це товар товарів.
Гроші - це товар, який виконує функцію загального еквіваленту.
Гроші - єдиний товар, цінність якого проявляється в той момент, коли ми від нього позбавляємось.
Гроші - це засіб суспільного виразу економічної цінності благ.
Найбільш повно суть грошей виявляється у тих функціях, які вони виконують.
Традиційно визначають 5 функцій, виконуваних грошима:
1) міра вартості;
2) засіб обігу;
3) засіб нагромадження та утворення скарбів;
4) засіб платежу;
5) світові гроші.2. Різновиди грошей
товарні символічні кредитні
Золото та срібло в мідні та нікелеві чеки та кредитні
злитках та монетах, монети та паперові картки
а також будь-який гроші
товар при
бартерних угодах.3.Валюта
Валюта - це грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товару. Поняття «валюта» використовується в трьох значеннях:
■ національна валюта - грошова одиниця даної країни (українська гривня, американський долар, російський рубль та ін.);
■ іноземна валюта - це грошові знаки іноземних держав;
■ міжнародна (регіональна) валюта - це спеціальні права запозичення (СПЗ) та євро.4. Валютний курс
- це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або "ціна" грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошових одиницях інших країн.
Види валютного курсу:
Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах. Фіксований валютний курс передбачає закріплення вмісту національних грошових одиниць безпосередньо в золоті або в доларах США за жорсткого обмеження коливань ринкових курсів валют до 1%. На практиці це означало тверду прив'язку всіх валют, що брали участь у міжнародній торгівлі, до долара США.
Курс, який коливається - це валютний курс, що вільно змінюється під впливом попиту й пропозиції.
Плаваючий курс - різновид валютного курсу, що коливається, який вимагає використання ринкового механізму валютного регулювання. Цей курс передбачає певну свободу вибору окремими країнами режиму валютного курсу.
24ge4.jpeg24ge5.jpeg24ge6.jpeg

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Валюта Курс валюти > Валюта Курс валюти конспект уроку і опорний каркас