KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати

 Конспект до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема: Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"Т е м а у р о к у: «Заробітна плата. Різний розмір заробітної плати»
Мета:
  •  визначити поняття ринку праці та товару, що діє на цьому ринку;
  •  визначити поняття заробітної плати;
  •  дізнатися про взаємозв’язок понять прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;
  •  визначити фактори, від яких залежить розмір заробітної плати;
  •  визначити способи підвищення заробітної плати.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв)
– настрій на позитив
Притча «Багатство та мудрість»
Одна людина запитала в Мудреця:
- Що є більш важливим і цінним: багатство чи мудрість?
Запитувач мав свої власні міркування на цей рахунок. Тому Мудрець засміявся й сказав:
- Звичайно ж, більш значною і ціннішою є мудрість.
Людина сказала:
- Тоді скажіть, чому Ви, мудра людина, ходите до багатих людей, але я ніколи не бачив, щоб багатії ходили у Ваш дім?
Мудрець посміхнувся й сказав:
- Так, мудрі люди ходять до багатих, тому що вони мудрі й знають ціну багатству. А багаті - це просто багаті й нічого більше. Вони не можуть зрозуміти ціну мудрості
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Божевільний скаржиться, що люди не знають його, мудрець скаржиться, що не знає людей.
 Конфуцій
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
П л а н у р о к у:
1.Поняття ринку праці і заробітної плати

Переважна більшість людей у кожній країні заробляє гроші на життя за рахунок продажу особливого товару: своєї здатності працювати, тобто вміння витрачати свою розумову і фізичну енергію на виробництво потрібних суспільству товарів і послуг. Саме ця здатність і є тим товаром, яким торгують на ринку праці.
Ринок праці – це економічний механізм, який дає людям змогу обміняти свої професійні навички і робочий час на заробітну плату і інші вигоди.
Отже, доходимо висновку, що специфічний товар, запропонований на ринку праці – це розумові і фізичні здібності людини. Він наділений кількома найважливішими особливостями: універсальністю, мобільністю, раціональністю.
Універсальність пов’язана з тим, що людина здатна опанувати різні професії та переучуватися впродовж всього життя.
Мобільність виявляється в тому, що спеціалісти однієї професії можуть працювати у різних фірмах і регіонах однієї країни, а також за кордоном.
Раціональність визначається тим, що носієм товару є кожна людина, котра згідно з власними уявленнями про вигоду продає свою здатність виконувати певні виробничі операції.
Багато людей працюють там, де вони більшою мірою можуть реалізувати свої здібності, тобто виразити себе у праці. Втім, переважна більшість людей займається трудовою діяльністю тому, що це дає їм засоби до існування. Як і на кожному ринку, на ринку праці існує пряма залежність між ціною товару «робоча сила» і його кількістю. Особливість полягає лише у тому, що ціною товару слугує заробітна плата, а кількістю – людино-години.
Заробітна плата – це розмір грошової винагороди, сплачуваної найманому робітникові за використання його вмінь і навичок впродовж певного часу, необхідного для виробництва товарів і послуг.
2. Встановлення розміру заробітної плати
Заробітна плата стає рівноважною ціною праці тоді, коли кількість людей, готових займатися певною роботою, і кількість робочих місць, що їх готові надати фірми, збігаються. Тому ситуацію ілюструє графік ринкової рівноваги.
D – Крива попиту на послуги найманих працівників
S – Крива пропозиції послуг найманих працівників.

Тривалий час угоди з купівлі-продажу робочої сили були власною справою робітників і роботодавців. Проте, починаючи від 30-50-х рр. ХХ ст. на Заході держава перебрала на себе обов’язок забезпечувати одну з важливих гарантій економічної безпеки робітників. Вона почала в законодавчому порядку встановлювати мінімальний рівень заробітної плати, якого зобов’язані дотримуватися всі фірми, зокрема й приватні. Саме для визначення мінімальної заробітної плати державні органи обчислюють так званий прожитковий мінімум або межу бідності.
Прожитковий мінімум — вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Мінімальна заробітна плата, яку зазвичай одержують некваліфіковані робітники, має бути дещо вищою за прожитковий мінімум.
Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата з 1 січня 2010 року складає 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн. і з 1 грудня 2010 року – 922 грн.
Проте мінімальна заробітна плата і, навіть, конкретна ставка заробітної плати не можуть характеризувати рівень життя в країні. Щоб визначити, чи достатньо заробляють люди, необхідно аналізувати реальну заробітну плату.
Винагорода за працю робітникові призначається у вигляді певної суми грошей, яку називають номінальною заробітною платою. Проте розмір цієї винагороди суттєво зменшується внаслідок того, що на заробітну плату встановлюються податки. З огляду на це розрізняють дві неоднакові за розмірами величини заробітної плати: нараховану (яка належить робітнику за виконану роботу в певний період) і сплачену йому після відрахування податків.
Від номінальної заробітної плати слід відрізняти реальну заробітну плату. Вона визначається сумою життєвих благ, які можна придбати на цю суму за існуючого рівня цін.
Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Держава і підприємство встановлюють такі принципи розподілу заробітної плати працівників:
- величина заробітної плати залежить від складності праці, професійних навичок і кваліфікації робітника;
- величина заробітної плати залежить від умов роботи, від її важкості, шкідливості для здоров'я. Праця у важких і шкідливих умовах оплачується вище;
- величина заробітної плати залежить від результатів виробничої діяльності фірми в цілому.
3. Способи підвищення рівня заробітної плати
Щоб захистити себе від зниження заробітної плати і реальних доходів, кожен продавець на ринку праці,тобто той, хто пропонує свої здібності до праці, має знати, як скласти трудовий контракт.
Трудовий контракт – це угода стосовно змісту й умов праці, щодо розміру її оплати, взаємних зобов’язань роботодавця і найманого робітника, яка погоджується ними в результаті індивідуальних переговорів.
Наймаючись на роботу, у трудовому контракті мають бути оговорені:
- порядок переведення з одного підрозділу компанії до іншого, з однієї зміни в іншу;
- порядок визначення надбавок, які компенсують зростання рівня вартості життя внаслідок інфляції;
- тривалість робочого часу і порядок залучення до понаднормової роботи;
- кількість вихідних і святкових днів, тривалість відпустки;
- заходи щодо забезпечення безпеки праці та ін.
Способи стимулювання:
а) заохочення трудової активності через зарплату;
б) система участі в успіху (доходах)
Погодинна заробітна плата встановлює розмір винагороди залежно від відпрацьованого часу. У цьому разі підраховується величина оплати за 1 годину, день, тиждень, місяць і помножується на відпрацьований час.
Погодинна заробітна плата найчастіше застосовується на підприємствах, де переважає суворо регламентований технологічний режим. Вигідно застосовувати погодинні ставки зарплати, оскільки в цьому випадку робітникові сплачується не денна (тижнева, місячна) вартість його робочої сили, а лише фактично відпрацьована кількість годин.
Похідною від погодинної є відрядна, або поштучна заробітна плата. Вона обчислюється залежно від обсягу виробленої продукції. При поштучній оплаті заробіток зростає в прямій пропорційній залежності від кількості виготовлених виробів.
Відрядна заробітна плата найширше застосовується на підприємствах із високою часткою ручної праці, де необхідно заохочувати збільшення кількості виробів.
Участь в успіху – це система стимулювання праці, заснована на соціально-психологічних нормах. Робітник прагне відчувати себе співвласником, хоче, щоб до його думки прислухалися під час розв’язання виробничих питань. Сьогодні найпоширенішими є методи, які забезпечують участь робітників у розподілі прибутків компанії.
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Чим відрізняється номінальна заробітна плата від реальної?
V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв) – розв’язування задач.
Задача 1

Робітник автозаправочної станції отримує погодинну заробітну плату. Її розмір становить 8грн. 60 коп. за годину. Визначити місячну заробітну плату працівника, за умови, що він працює по 8 год. на день і 5 днів на тиждень.
Задача 2
Іванов А.П. працює майстром по виготовленню деталей. За останній тиждень він виготовив 60 деталей, вартістю 250 грн. Визначити відрядну заробітну плату Іванова А.П. за умови, що за місяць план виготовлення деталей становить 200 дет.
VІ. Додаткові завдання – самостійна робота (додаток А).
Відповіді:
1.в
2.а
3.б
4.а
5.в
6.г

Підсумки
Для того щоб заробити на життя необхідно працювати. Але для того, щоб розбагатіти необхідно придумати дещо інше.
Альфонс Карр

Література:
1. Кириленко Л.М. Моя економіка.
2. Гальчинський А.С. Основи економічних знань.
3. Мочерний С.В. Основи економічної теорії.
4. Завіновська Г.Т. Економіка праці.
5. Тимош І.М. Економіка праці.

Додаток А
Самостійна робота за темою «Заробітна плата. Різний розмір заробітної плати»Тести
1. Дайте визначення поняття ринок праці:

а) угода стосовно змісту й умов праці, щодо розміру її оплати, взаємних зобов’язань роботодавця і найманого робітника, яка погоджується ними в результаті індивідуальних переговорів
б) розмір грошової винагороди, сплачуваної найманому робітникові за використання його вмінь і навичок впродовж певного часу
в) економічний механізм, який дає людям змогу обміняти свої професійні навички і робочий час на заробітну плату і інші вигоди
г) вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини
2. Вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини – це:
а) прожитковий мінімум
б) мінімальна заробітна плата
в) заробітна плата
г) пропозиція ринку праці
3. За якої умови заробітна плата стає рівноважною ціною:
а) коли попит на робочу силу перевищує пропозицію
б) коли кількість людей, готових займатися певною роботою, і кількість робочих місць, що їх готові надати фірми, збігаються
в) коли пропозиція на робочу силу перевищує попит
г) при створенні нових робочих місць
4. На якому принципі заснована система стимулювання «участь в успіху» робітників?
а) самореалізації
б) досягнення мети
в) зниження мотивації
г) страху звільнення
5. Якою має бути мінімальна заробітна плата:
а)рівноважною з прожитковим мінімумом
б)нижчою за прожитковий мінімум
в)вищою за прожитковий мінімум
6. Який розмір прожиткового мінімуму є законодавчо встановлений на даний момент часу?
а)888
б)884
в)922
г)869

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати > Праця – перша потреба Заробітна плата – основне джерело доходів родини Різний розмір заробітної плати конспект уроку і опорний каркас