KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Торгівля Оптова та роздрібна торгівля

Конспект до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема: Торгівля Оптова та роздрібна торгівля

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"


Т е м а у р о к у: «Торгівля. Оптова та роздрібна торгівля»
Мета:


  •  визначити поняття торгівлі;
  •  дослідити функції, які виконує торгівля;
  •  вивчити різновиди торгівлі в розрізі дослідження роздрібної та оптової торгівлі.


Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Притча «Стовбур дерева»
Край дороги стояв стовбур дерева. Вночі пройшов мимо нього злодій і злякався — подумав, що це стоїть, чекаючи його, поліцейський. Пройшов закоханий хлопець, і серце його забилося радісно: він прийняв дерево за свою кохану. Дитина, налякана казками, побачивши дерево, розплакалася: їй здалося, що це привид. Але у всіх випадках дерево було тільки деревом.
Ми бачимо світ таким, які ми самі.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Прості шляхи не ведуть до науки. (Японське прислів’я)
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
П л а н у р о к у:
1. Поняття торгівлі
Торгівля — це процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні — вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, найрозвиненішою формою підприємництва.
Предметом торговельної справи є:
- сукупність відносин, що виникають в процесі просування товарів від виробників до споживачів, між суб’єктами ринку;
- вся сукупність економічних законів розвитку у сфері обігу, що виникають в умовах обмеженості ресурсів та конкуренції за їх використання;
- сутність, закономірності та принципи функціонування механізму торгівлі, який здійснюється виходячи з потреб людей.
2. Функції торгівлі
Найважливішими функціями торгівлі є:
- реалізація виробленої споживчої вартості (товарів). Виконання цієї функції створює економічну передумову відтворення сукупного суспільного продукту, з’єднуючи виробництво зі споживанням;
- доведення предметів споживання до споживачів. Для забезпечення даної функції, торгівля організовує просторове пересування товарів від виробників до споживачів, здійснюючи при цьому ряд операцій з продовження процесу виробництва в сфері обігу (наприклад, транспортування, зберігання);
- підтримка балансу між пропозицією та попитом з одночасним активним впливом на виробництво в частині обсягу та асортименту продукції, що виготовляється;
- скорочення витрат торговельного підприємства (витрат покупців на придбання товару) шляхом удосконалення технології продаж, інформаційних послуг та ін.;
- розробка товару, ринкові дослідження, організація розподілу, визначення ціни, створення служб сервісу та ін.
Основна функція торгівлі – продаж (реалізація) товарів споживачам супроводжується перетворенням товарної форми вартості на грошову.
Для реалізації своєї основної функції торговельне підприємство виконує й ряд допоміжних функцій:
- вивчення попиту споживачів,
- укладання договорів на постачання товарів,
- організація доставки товарів з місць їх виробництва, забезпечення зберігання товарів,
- формування товарного асортименту тощо.
3. Види торгівельної діяльності
Торговельна діяльність може здійснюватися у сферах:
- роздрібної торгівлі;
- оптової торгівлі;
- торговельно-виробничій (громадське харчування) діяльності.
Роздрібна торгівля – це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.
Господарюючі суб’єкти для заняття роздрібною торгівлею:
1. Магазини – стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та мають торговельний зал для покупців.
Види магазинів:
за товарною спеціалізацією – продовольчі, непродовольчі, змішані;
за формами торгівлі – звичайного типу, самообслуговування, торгівлі за зразками, торгівлі за попередніми замовленнями, дрібнооптові (для відпуску товарів дитячим, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим рахунком);
за товарним асортиментом – спеціалізовані, неспеціалізовані, універмаги, універсами, будинки торгівлі, торговельні центри (комплекси).
2. Універмаг – магазин загальноміського призначення торговою площею більше 1500 квадратних метрів з асортиментом більше 5000 найменувань непродовольчих товарів.
3. Універсам, супермаркет – магазин самообслуговування з торговим залом більше ніж 400 квадратних метрів та асортиментом більше 5000 найменувань продовольчих та непродовольчих товарів.
4. Торговий центр – група торгових об’єктів, зосереджених в одному місці, керування якими здійснюється як одне ціле, які по розміру та місцезнаходженню відповідають потребам обслуговування покупців певної житлової зони.
Різновидом роздрібної торгівлі є дрібно роздрібна торгівля – одна з форм поза магазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торгового залу для покупців. Продаж товарів здійснюється через:
а) пункти некапітальної забудови – кіоски, ларьки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торгові автомати;
б) торгові палатки – збірно-розбірна конструкція, яка займає відокремлене місце і не має торгового залу для покупців;
в) кіоски – об’єкт дрібно роздрібної торгівля стаціонарного типу, який займає відокремлене місце без доступу в нього покупців;
г) засоби пересувної торгівлі – автомагазини, авто розвозки, автоцистерни, низькотемпературні лотки-прилавки, розноски, лотки, столик та ін.
Оптова торгівля – це діяльність по придбанню та відповідному перетворенню товару для подальшої його реалізації підприємствам роздрібної торгівлі або іншим суб’єктам підприємницької діяльності.
Оптова торгівля у її справжньому призначенні пов’язана з товарним забезпеченням системи роздрібної торгівлі.
Господарюючі суб’єкти оптової торгівлі свою діяльність здійснюють через:
- оптові бази – основні господарські підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптові закупівлі та поставки товарів і надають торговельні послуги підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського харчування та іншим суб’єктам підприємницької діяльності;
- товарні склади, склади-холодильники – відокремлені або спеціально пристосовані приміщення для зберігання та переробки товарних запасів;
- склади-магазини, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напівзакритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблі, будівельні матеріали тощо).
До торгово-виробничої діяльності відноситься підприємницька діяльність в сфері громадського харчування.
До об’єктів громадського харчування відносяться:
- їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, фабрики-кухні тощо – окремі приміщення або будівля, що мають, як правило, зал, обладнаний столиками і стільцями для споживання їжі, необхідні виробничі та побутові приміщення для їх приготування. Ресторани і бари поділяються на класі (люкс, вищій, перший);
- відкриті літні майданчики - стаціонарні пункти з кількістю місць для обслуговування 20 чоловік і більше. Робочі місця повинні бути обладнані холодильником, торговельно-технологічним обладнанням, мати електроенергію холодну і гарячу проточну воду, каналізацію;
- кіоски громадського харчування – стаціонарні пункти, де робочі місця повинні бути обладнані як і відкриті літні майданчики, за винятком столиків і стільців для обслуговування відвідувачів.

ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Чим відрізняється роздрібна торгівля від оптової?

V. Додаткові завдання – самостійна робота (додаток А).
1. Торгівля — це процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима.
2. Основна функція торгівлі – продаж (реалізація) товарів споживачам супроводжується перетворенням товарної форми вартості на грошову.
3. Роздрібна торгівля – це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.
4. Оптова торгівля – це діяльність по придбанню та відповідному перетворенню товару для подальшої його реалізації підприємствам роздрібної торгівлі або іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

Підсумки
Мірою вартості товарів є праця (Ф.Енгельс)
Література:
1. Голошубова Н.О. Оптова торгівля: організація та технологія.
2. Воєводін В.А. Основи економічної теорії.
3. Попов А.А. Торгове право.
4. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії.


Додаток А

Самостійна робота за темою
«Торгівля. Оптова та роздрібна торгівля»

1. Напишіть визначення поняттю «торгівля»
Торгівля – це _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть основну функцію торгівлі:
___________________________________________________________________

3. Напишіть визначення роздрібної торгівлі:
Роздрібна торгівля – це ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Напишіть визначення оптової торгівлі:
Оптова торгівля – це ________________________________________________
____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Торгівля Оптова та роздрібна торгівля > Торгівля Оптова та роздрібна торгівля конспект уроку і опорний каркас