KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Юридична допомога

Конспект з предмету Економіка 9 клас
Тема: Юридична допомога

Надіслано Леоновою А., вчителем Економіки.


Т е м а у р о к у: «Юридична допомога. ( Урок №36)»
Мета:

Після опрацювання цієї теми учні будуть:
• володіти інформацією про юридичні послуги та їх види;
• знати установи, які надають юридичні послуги та відмінності між ними;
• користуватися процедурою отримання юридичних послуг.
• Вміти робити свідомий вибір юридичної консультації для одержання юридичних послуг
Основні поняття: юридичні послуги, юридичні консультації, адвокатура.
Обладнання: Закони України «Про нотаріат», «Про адвокатуру», «Про захист прав споживачів».
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Будь налаштований позитивно!
Жили-були собі маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. їхньою ціллю було забратися на вершину вежі.
Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змаган¬ня і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися.
Правда, те, що ніхто із глядачів не вірив, що жабенята змо¬жуть забратися на вершину вежі. Чутні були такі репліки: «Це занадто складно!», «Вони НІКОЛИ не заберуться на вершину!» або «Немає шансів! Вежа занадто висока!». Маленькі жабенята почали падати. Одне за другим... за винятком тих, у яких від¬крилося друге дихання, вони стрибали усе вище і вище... Юрба все одно кричала «Занадто важко!!! Жоден не зможе це зробити!». Ще більше жабенят утомилися й падали... Тільки ОДНЕ піднімалося усе вище й вище... Той єдиний не піддався!!!
Зрештою, усі піддалися. За винятком того одного жабеняти, яке, доклавши всіх зусиль, забралося на вершину! ТОДІ всі жабенята захотіли дізнатися, як йому це вдалося? Один учасник запитав, як же цьому жабеняті, що добрався до вершини, вдалося знайти у собі сили? Виявляється переможець був ГЛУХИМИ.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Знаєте в економістів існує такий жарт: "Питання в економіці залишаються одними й тими ж, але відповіді щоразу різняться. 

ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:


  •  Що таке споживчий самозахист?
  •  Як споживачі можуть захистити себе?
  •  До яких організацій може звернутись споживач у разі потреби?


П л а н у р о к у:
Юридичні послуги — це послуги із захисту прав громадян у державних органах і в суді.
До юридичних послуг відносяться:
• надання консультацій і пояснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо законо¬давства;
• оформлення позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;
• здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дору¬ченням у судах та інших державних органах у карних, цивільних, господарських справах і спра¬вах про адміністративні правопорушення;
• здійснення представництва громадян і захист їхніх прав і законних інтересів у центральних і місцевих органах виконавчої влади і в органах місцевого самоуправління;
• здійснення правового обслуговування установ, підприємств і організацій;
• здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб.
Юридичні послуги надають юридичні консультації, адвокатські фірми, нотаріальні контори, при¬ватні адвокати і нотаріуси. Для виконання юридичної діяльності необхідно мати відповідну ліцензію.
Для отримання ліцензії юридичні особи підтверджують своє право на надання юридичних послуг установчими документами, у яких передбачено надання юридичної практики; громадяни-підприємці — диплом про закінчення вищого навчального закладу 3-4 рівня акредитації зі спеціальності «право¬знавство».
Юридичні послуги надають організації, до яких належать:
• державні органи;
• суспільні правозахисні організації;
• юридичні фірми різних організаційно-правових форм.
В Україні є низка державних органів, які за своїм статусом повинні надавати консультації насе¬ленню. Так, наприклад, зі споживчих питань громадян консультують управління (відділи) із захи¬сту прав споживача при місцевих органах влади, інспекції з цін і деякі інші організації; з питань трудового законодавства консультації надає інспекція з праці, з питань оподаткування — податко¬ва інспекція і т. д. Безкоштовні юридичні консультації є також при деяких обласних управліннях юстиції.
Державні органи здійснюють цю роботу безкоштовно. Щоб отримати консультацію, необхідно прийти на прийом відповідно графіку (годин прийому) або звернутися з письмовим запитом. Кон¬сультації надаються й по телефону.
Початок роботи юриста з клієнтом полягає у знайомстві з ним, формуванні контакту між юристом і клієнтом, умов взаєморозуміння та довіри між ними.
Після знайомства з клієнтом і первинного контакту з ним можна перейти до з'ясування суті пи¬тання, з яким особа звертається за юридичною допомогою. Такий процес можливо і потрібно почати з того, щоб дати клієнту можливість у вільній формі розповісти юристу про сутність своєї проблеми, фактичні обставини справи, наявні в нього докази. Це можливо зробити шляхом постановки питань загального характеру, таких як: «Чим я можу вам допомогти?», «Розкажіть мені про вашу пробле¬му?» і т. п.
Клієнти мають різні типи характеру, різні особистісні якості та навіть по-різному ставляться до візиту до юриста. Тому варіанти відповідей можуть бути досить різні. Деякі клієнти детально й об'єктивно розповідають про свою проблему, інші — свідомо чи підсвідомо намагаються прихова¬ти від юриста негативні факти у своїй ситуації, деякі — просто не в змозі чітко розповісти сутність свого питання. Є й такі, що приходять до юриста вже після того, як зверталися зі своєю проблемою до інших фахівців, і тому намагаються нав'язати свою думку та бачення ситуації.
Що необхідно зробити, щоб отримати якісну юридичну консультацію? Як показує практика, це за¬лежить не тільки від консультанта, а й від самого клієнта. Головне — це правильний вибір юриста. Кра¬ще звертатися до юриста, який має досвід у сфері, яка вас цікавить (трудових, споживчих, сімейних відносин) і т. п.
Перед отриманням консультації приготуйте копії всіх документів, які мають відношення до вашої справи, оскільки юрист може залишити їх у себе для детального ознайомлення. Завчасно продумайте, у якій формі ви повідомите юристу обставини своєї справи. Розповідь повинна бути короткою та місти¬ти багато деталей. Підготуйте запитання, які необхідно задати юристу, щоб потім не забути про це.

ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Назвіть установи, що надають юридичні послуги у вашому населеному пункті.
V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв)
1. Що таке юридичні послуги?
2. Укажіть, що відноситься до юридичних послуг.
3. Які установи надають юридичні послуги?
4. Чим відрізняється юридична послуга, отримана у державній установі, від послуги приватної фірми?
5. Як отримати якісну юридичну інформацію?
6. Дізнайтеся у батьків або членів своєї родини, чи доводилось їм користуватися послугами юри¬дичних установ і з яких питань.
Інструкції щодо виконання завдання:
Згадайте:
• Які установи надають юридичні послуги?
• Що таке юридична консультація?
• Які бувають види юридичних консультацій?
• Чи можна вибрати юридичну консультацію за переконливою рекламою?
Завдання. Уявіть, що вам необхідно отримати консультацію у досвідченого юриста. У вашому місті є кілька юридичних фірм, які надають юридичні послуги. Які ваші дії?
Якщо учням важко самостійно вказати алгоритм дій, спробуйте їм допомогти, обговоривши такі запитання:
• Які юридичні установи нашого міста рекламують свої послуги у ЗМІ?
• Чи можна з реклами отримати достовірну інформацію про фірму? Чому?
• Які ще існують джерела інформації про дані установи? (Порадитися з друзями, родичами, знай¬омими, можливо, у них є досвід отримання юридичної консультації.)
• До якого юриста краще звертатися за допомогою — знайомого чи того, який має досвід у певній сфері (трудовій, споживчій, сімейних відносинах)?
VІ. Додаткові завдання – самостійна робота
1. Який документ може засвідчувати договірні відносини між споживачем і продавцем?
А.Товарний чек.
Б. Вексель.
В. Акція.
Г. Облігація.
2. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлені інші пра¬вила, ніж у законодавстві України, застосуванню підлягає:
А. Чинне законодавство України.
Б. Міжнародний договір.
В. Судова практика.
Г. Торговий звичай.

3. Яким документом оформляються результати перевірки органами влади суб'єктів господарю¬вання?
A. Вирок.
Б. Постанова.
B. Протокол.
Г. Акт.
4. З якого дня обчислюється гарантійний термін у разі обміну товару?
A. З дня виготовлення товару.
Б. З дня обміну.
B. З дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків.
Г. З дня звернення до суду.
5. Максимальний строк задоволення вимог споживача про заміну товару:
A. 14 днів.
Б. 1 місяць.
B. 2 місяці.
Г. 6 місяців.
6. Чого можна вимагати від виробника (продавця) під час проведення ремонту товару?
A. Заміни товару.
Б. Надання товару аналогічної марки на час ремонту.
B. Повернення вартості товару.
Г. Відшкодування збитків.
7. У якому випадку не підлягають задоволенню вимоги споживача в разі наявності недоліків товару?
A. Змінилася ціна товару;
Б. Недоліки товару виникли через порушення споживачем правил користування товаром;
B. Продавець не попередив споживача про особливості товару;
Г. На товарі не зазначений термін користування.
8. Що не можна вважати істотним недоліком товару?
A. Якщо для усунення недоліку необхідні великі затрати праці та часу.
Б. Якщо недолік проявляється знову після його усунення.
B. Якщо недолік не може бути усунутий.
Г. Якщо товар не відповідає інформації про нього, наданої продавцем.
9. Що не відноситься до прав споживача?
A. Право на безпеку товару.
Б. Право поширювати недостовірну інформацію про виробника товару.
B. Право на об'єднання в громадські організації.
він може вимагати відшкодування своїх
Г. Звернення до суду за захистом порушених прав.
10. Якщо продавець задовольнив претензії споживача, збитків від:
A. Виробника.
Б. Споживача.
B. Державних органів.
Г. Органів місцевого самоврядування.
VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Наступна тема: «Досудовий і судовий захист»
VІІІ. Заключна частина уроку
Ціну нерухомості дізнаються , коли купують, а ціну друга – коли втрачають.
Підсумки
Істинний скарб для людей – вміння працювати (Езоп)

 

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Юридична допомога > Юридична допомога. конспект уроку і опорний каркас