KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми - Попит і пропозиція на ринку

 Конспект до предмету Економіка 10 клас
Тема: Попит і пропозиція на ринку
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Т е м а у р о к у: «Попит і пропозиція на ринку»
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності попиту та пропозиції;
  •  навчити розв’язувати учнів задачі згідно теми та аналізувати статистичний матеріал; 
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  • виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, слайди.
Тип уроку: комбінований.
План уроку:
1.Попит,закон попиту,крива попиту
Попит – це кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити на ринку за певну ціну за певний проміжок часу.
Згідно із законом попиту, чим вища ціна на продукти, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі. І, навпаки, чим менша ціна продукту, тим більшу його кількість купуватимуть. Отже, закон попиту відображує обернену залежність між ціною продукту і величиною попиту. Цю залежність можна зобразити за допомогою простого графіка ( мал. 1), на якому по горизонталі відкладаємо кількість ( Qd ), по вертикалі ціну ( Р )
B12.jpeg
 З малюнку 1 видно, що чим вища ціна на продукти, тим менша величина попиту на нього, і навпаки.
2.Пропозиція,закон пропозиції,крива пропозиції
Пропозиція – це та кількість продукту, яку виробник бажає та спроможний виробляти і постачати для продажу на ринку за певну ціну впродовж визначеного проміжку. 
Якщо ціна зростає, відповідно й збільшується величина пропозиції, якщо ціна знижується, то зменшується величина пропозиції. Цю залежність називають законом пропозиції. Чому кількість продуктів, яку пропонують на ринку, залежить від ціни на них? Тому що продавцеві вигідніше пропонувати продукти за вищими цінам, бо його виторг зростає. З малюнка 4, видно, що зі зростанням ціни продукту величина його пропозиції збільшується.
B121.jpeg 

3. Еластичність попиту та пропозиції
Відношення відсотка зміни попиту на продукт до відсотка зміни ціни називають еластичністю попиту за ціною.
 Цей показник характеризує ступінь реагування покупців на зміну ціни:
Наприклад коли ціна на квіти зростає на 1%, то покупці реагують на це дуже активно – зменшують купівлю квітів на 2%. У цьому разі еластичність попиту (Ed) за ціною на квіти визначається так:
B122.jpeg
 В іншому разі, коли на 1% підвищується ціна на хліб, покупці реагують дуже слабо. Попит зменшується лише на 0,2%
B123.jpeg
 Еластичність пропозиції характеризує ступінь реагування продавців на зміну ціни. Її позначають через Es
 Наприклад, коли ціна на морозиво зросла на 1%, то продавці збільшили пропозицію морозива на 1,5%:
B124.jpeg.

 Залежно від абсолютного значення коефіцієнта еластичності розрізняють еластичну й нееластичну пропозицію. Якщо Es<1, пропозиція нееластична.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Тема 7. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач. > Тема 7. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач. Конспект уроку і опорний каркас