KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки»

Конспект уроку до предмету Фізика, 11 клас
Тема«Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки»

Мета уроку: ознайомити з генерацією і сприйманням звуку людиною, особливостями звукових хвиль, інфразвуку та ультразвуку, музичними інструментами, акустичним ефектом Допплера.


Обладнання: камертони на резонаторах, модель органної труби, повітряна кулька, струнний музичний інструмент, мікрофон.
Програмне забезпечення: Осцилограф-генератор Оscilloscope1.0 (www.itm.com.ua)

Хід уроку.

1.    Оголошення мети уроку.

2.    Змістова частина.

Звукові хвилі – це поздовжні хвилі, що виникають у пружних середовищах і мають частоту 20-20000 Гц.

Звукові хвилі займають особливе місце серед механічних хвиль, оскільки можуть генеруватися і сприйматись органами людського тіла.

Детально розглядається будова голосового  та слухового апарату людини. Заслуховуються повідомлення учнів.

Демонстрація 18. Демонструється генерація звукової хвилі за допомогою повітряної кульки.

Демонстрація 19. Демонструється утворення звуком хвилі за допомогою камертона без резонатора і з резонатором.


Звертається особлива роль резонансного ящика для посилення звукових хвиль.Пропонується перевірити межі сприйняття звукових хвиль учням класу за допомогою комп’ютерного генератора Оscilloscope1.0. Приєднавши мікрофон до входу звукової карти демонструється розгортка звукового сигналу та його форма.


Амплітуда звукової  хвилі асоціюється з гучністю звуку, хоча це не зовсім точно відбиває зміст гучності, як рівня надлишкового тиску, створеного звуковою хвилею.


Дається пояснення одиниці виміру гучності звукової хвилі – белу, та демонструється таблиця інтенсивностей різноманітних звукових хвиль.


Частота коливань асоціюється з висотою звукового тону. Особливістю звукових хвиль є їх тембр, тобто присутність в основній частоті коливань додаткових частот. Це дає можливість вуху розрізняти джерела звуку.

Демонстрація 20. Демонструється утворення звукових хвиль однакової частоти, за допомогою моделі органної труби та струнного інструменту. За допомогою мікрофона ілюструється різне сполучення частот коливань для різних інструментів.

Вимірювання швидкості поширення звукової хвилі в різних середовищах підтвердило її зв’язок з силами взаємодії між молекулами середовищ.

Наводяться цифрові дані про швидкість поширення звукових коливань в газах, рідинах і твердих тілах.

Звукові коливання з частотою менше 20 Гц відносяться до інфразвуку.
Ці коливання не сприймаються вухом людини, але можуть викликати реакцію в головному мозку та тілі людини. Інфразвуки виникають при вібраціях земної кори під час землетрусів і досить часто є їх передвісниками.


Саме вони спричиняють підвищену активність земноводних при тектонічних процесах.
Звукові коливання з частотою понад 20000 Гц називаються ультразвуком. Ультразвукові коливання сприймаються багатьма тваринами і для деяких є інструментом здобування їжі (кажани, дельфіни). Ультразвукові коливання знайшли широке використання в технічних та медичних галузях.

Детально розглядається використання ультразвуку для зондування, обробки поверхонь, виконання хірургічних операцій.

Розв’язування задач.

Стрілець почув, як куля вдарилася в мішень, через 4с після пострілу. На якій відстані від нього поставлено мішень ? Середня швидкість кулі 900 км/год.

3. Домашнє завдання

§ 36,37. 10.20 Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики. Гімназія. Харків. Гельфгат І.М.

Надіслано главою ассоціації вчителів фізики «Шлях освіти-ХХI» Чернецьким І.С.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 11 клас > Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки > Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки. Конспект уроку і опорний каркас