KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн.»Конспект уроку до предмету Економіка, 7 класу


Тема: “Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про міжнародну економіку, розширити їх світогляд у сфері міжнародних відносин;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.“Найкраща витрата часу – це праця”.
Розуміння плідності праці є одним з найкращих задоволень. - Л. Вовенарг

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселеАнекдоти:
Бизнес наций (у вас есть две коровы...)

АМЕРИКАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Одну вы продаете, вторую заставляете давать молоко за четверых. Вы удивляетесь, когда она дохнет.ФРАНЦУЗСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Вы идете бастовать, потому что хотите три.НЕМЕЦКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Вы переделываете их таким образом, что они становятся в 10 раз больше и дают в 20 раз больше молока.ЯПОНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Вы апгрейдите их таким образом, что они живут 100 лет и питаются раз в месяц своим же молоком.ИТАЛЬЯНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Но вы не знаете, где они: у вас обеденный перерыв.ШВЕЙЦАРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас 5000 коров, но ни одна из них вам не принадлежит: вы зарабатываете на их хранении.ИНДИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Вы их бережете и не доите, потому что они священные.ТАЛИБСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Вы начиняете их взрывчаткой и отправляете пастись к дому соседа, где и взрываете. Сосед мертв. Вы довольны.РУССКАЯ КОРПОРАЦИЯ
У вас две коровы. Вы пересчитываете и узнаете, что у вас их пять. Вы пересчитываете их снова и получаете 42. Вы считаете снова и получаете 12. Вы устаете считать и открываете следующую бутылку.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалуПитання з повторення:
1    Дайте визначення ринкової економіки.
2    Які спільні та відмінні риси між ринковою та командно-адміністративною економіками.
3    Що  означає поняття «бізнес»?
4    Що стало передумовою зміни командно-адміністративної економіки на ринкову?

Коли праця - задоволення, життя - хороше! Коли праця - обов'язок, життя - рабство!
                                                  Максим Горький

План.
1.    Становлення міжнародної економіки
Що означає поняття міжнародна економіка?
Які міжнародні організації вам відомі? (мозкова атака)
Яка основна мета їх діяльності?
Коли почався розквіт країн-лідерів? Чому?

На середину ХХ століття поступову стало зрозуміло, що світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без яких-небудь загальних для всіх країн механізмів координації і керування. На мікрорівні фірми почали активніше створювати вертикальні схеми керування відтворюючими процесами, які включали їх підприємства в багатьох країнах світу, і поступово переросли в транс-національні корпорації (ТНК). На макрорівні буквально протягом десятиліття виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком.

Варіанти визначень:
1    це частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування економічної політики.
2    аналізує економічні відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.
3    органічна сукупність національних господарств та економічних взаємозв’язків між ними.
4    сукупність міжнародних економічних відносин.
5    теорія, що використовується для вивчення економіки сучасного взаємопов’язаного світу.

Об’єктом міжнародної економіки: є світове господарство, під яким розуміється сукупна система окремих країн, які приймають участь у міжнародному розподілі праці та пов’язані системою міжнародних економічних відносин.

2.    Ознаки міжнародної економікиОзнаки міжнародної економіки наступні:


1)    розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;


2)    розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все в формах вводу – виводу капіталу, робочої сили і технології;


3)    міжнародні форми виробництва на підприємствах. розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;


4)    самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов’язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів ні руху факторів виробництва;


5)    система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;


6)    економічна політика держав, яка виходить із принципів відкритої економіки.

Отже, міжнародна економіка (international economics) – частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування міжнародної економічної політики.

3.    Суб’єкти світової економіки.

Суб’єкти міжнародної економіки – це організації, діяльність яких виходить за національні кордони: міжнародні організації; спільні підприємства; державні органи тощо.Регулювання відносин між цими суб’єктами здійснюється:
- на національному рівні – державою,
- на регіональному – органами регіонального співробітництва,
- на глобальному – всесвітніми організаціями.Інституційна одиниця (в міжнародній економіці) - це економічний агент, котрий може володіти товарами і активами, мати економічні зобов’язання і від свого імені здійснювати угоди з іншими агентами.Інституційні одиниці поділяються на:Домашні господарства
– всі фізичні особи, які діють в економіці, продають свою робочу силу, виробляють і споживають ринкові товари і послуги.Неприбуткові інститути
– юридичні особи, які займаються наданням неринкових послуг домашнім господарствам і засновані на добровільній участі фізичних осіб.Нефінансові корпорації
– інституційні одиниці, які займаються виробництвом товарів для ринку і нефінансових послуг (підприємства).Урядові установи
– інституційні одиниці, які крім виконання своїх політичних функцій і функцій регулювання економіки, займаються виробництвом неринкових товарів і послуг для індивідуального і колективного споживання і перерозподілом доходів.Фінансові корпорації
– інституційні одиниці (банки, фінансові компанії), які здійснюють фінансове посередництво і допоміжні фінансові послуги.

Табл. 1.1. Структура міжнародної економіки

4.    Міжнародні фінансові організації, їх класифікаціяМіжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в області розвитку світової економіки. Цими задачами можуть бути:- операції на міжнародному валютному і фондовому ринку з метою стабілізації і регулювання світової економіки, підтримки і стимулювання міжнародної торгівлі;


- міждержавні кредити - кредити на здійснення державних проектів і фінансування бюджетного дефіциту;


-  інвестиційна діяльність/кредитування в області міжнародних проектів (проектів, що торкають інтереси декількох країн, що беруть участь у проекті як прямо, так і через комерційні резиденти)
Як приклади міжнародних фінансових організацій можна назвати Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк, Європейський Банк Реконструкції і Розвитку, Міжнародна Фінансова Корпорація.
Щодо класифікації МФО, її доцільно розглянути у вигляді таблиці.

Табл. 1.2. Класифікація міжнародних організацій

Ekon6-265.jpg

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Міжнародна економіка як складова теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав.У даному реченні поняття міжнародної економіки вжито у вузькому значенні чи в широкому? Відповідь поясніть.

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів    Назвати відомі вам міжнародні організації. Визначити мету, основне завдання їх діяльності.
    Подивитися новини декілька днів підряд. Що нового ви дізналися про міжнародні відносини?

VI   Додаткові завданняЦікаві факти:
У 1996 р. на земній кулі проживало 5 млрд 754 млн чоловік, а до 2010 р. ця цифра збільшиться до ≈6,8 млрд. Щорічний темп приросту світового населення склал в період 1980 – 1996 рр. 1,6%, і за разрахунками буде мати тенденцію зниження до 1,2% у 2010 р. З загальної кількості жителей паланети 44,7% - жителі міст, інші – представники сільського населення. Середня тривалість життя людей коливається по країнах в границях від 38,5 років в Гвінєє - Бісау до 79,5 років в Японії.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)Джерела:
Підручник стор. 95-103;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)Підсумки.
“Знання – світло, незнання – тьма”. (укр. нар. мудрість)

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3    Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн. > Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн. Конспект уроку і опорний каркас