KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Яка держава вважається багатою? Що таке національна багатство? Чим багато Україна?»

Конспект уроку економіки 6 класу

Тема: Яка держава вважається багатою? Що таке національна багатство? Чим багато Україна?


Мета:
1    сформувати в учнів поняття про загальну економічну картину в своїй країні;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.


“Щаслива родина – багата країна”.


Так говорить народна мудрість, стверджуючи, що добробут усієї країни залежить від добробуту її жителів.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:

1    Яка країна вважається багатою? (та, яка може задовольнити усі потреби її жителів та забезпечити нормальне функціонування держави)


2    Які фактори є основними у зростанні національного багатства? (природні, трудові ресурси країни, НТП)


3    Що, на Вашу думку, означає суспільне багатство та в якій формі воно проявляється? (сума нагромаджених матеріальних цінностей, гроші - абсолютна суспільна форма багатства)


4    Чим багата Україна?(родовища природних ресурсів -  уран, залізна руда, кам’яне вугілля та ін,поклади  корисних копалин, трудові ресурси, багата не лише матеріально, а й духовно – своїми традиціями та звичаями)

План.
1.    Поняття національного багатства, його визначення, мета.


Що ж таке національне багатство?
Що, на вашу думку, впливає на його розмір? (мозкова атака)

Отже НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
Масштаби, структура і якісний рівень національного багатства визначають економічну могутність країни, потенціал її наступного соціально-економічного розвитку.

Варіанти визначень:

1    це сума матеріальних і духовних благ, які є в розпорядженні суспільства та які створені працею людей за попередній період свого розвитку;
2    це сукупність нагромаджених (накопичених) матеріальних благ (засобів виробництва та предметів споживання), створених працею попередніх і теперішнього поколінь людей і залучених до економічного обороту природних ресурсів та фінансових коштів;
3    це загальний результат постійно повторюваного процесу суспільного виробництва, тобто сукупність нагромаджених матеріальних і духовних благ за всю історію функціонування національної економіки;
4    усе те, чим так чи інакше володіє нація (за такого трактування до нього відносяться не лише матеріальні блага, а й усі природні ресурси, твори мистецтва тощо).

До національного багатства можна віднести: земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території країни, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, основні засоби виробництва у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку, житловий фонд, будівлі та споруди, фінансові ресурси, наукові досягнення, створена завдяки зусиллям народу країни частка в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, національні, культурні та історичні цінності, в тому числі й ті, що знаходяться за її межами.

Трішки історії
Вихідним моментом класичної політекономії стосовно дослідження національного багатства є робота А. Сміта «Дослідження про природу і причину багатства народів», яку було надруковано 230 років тому. З того часу (1767 р.) категорія національного багатства досліджується багатьма економістами.
Дослідження категорії національного багатства необхідне тому, що багатство нації є важливим показником економічної могутності й потенціалу країни.

Головна мета створення НБ:  Ефективне використання і збільшення національного багатства сприяють подальшому розвиткові суспільства, зростанню добробуту його громадян.

2.    Структурні елементи національного багатства.

Аналіз схеми, кожного з елементів, приклади
Ekon6-113.jpg


ІV   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1    Проаналізувати рівень багатства нашої країни, порівнюючи його з країнами-сусідами (Польща, Росія, Білорусь)
2    Як ви розумієте вислів: багата країна з бідними людьми?
3    Як ще можемо називати національне багатство країни?

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
1    В Україні офіційно зареєстровано 7423 мільйонери (гривневих), 2009 рік
2     У минулому році в Бразилії доходи заможних у 58 разів були вищими, ніж у бідних, в Аргентині ця різниця склала 34,5 рази. У Європі ближче всіх до України за цим показником Росія - майже 17-разовий розрив. У той час як в європейських країнах він набагато менший - у Норвегії, наприклад, всього шестикратний.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела: підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Яка держава вважається багатою? Що таке національна багатство? Чим багато Україна? > Яка держава вважається багатою? Що таке національна багатство? Чим багато Україна? Конспект уроку і опорний каркас