KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему: Пластичний обмін. Біосинтез білків

Гіпермаркет Знань>>Біологія 10 клас>>Біологія>> Біологія: Білки – складні біополімери. Будова і властивості білків.


План-конспект уроку з курсу «Біологія 10 клас» з теми «Пластичний обмін. Біосинтез білків»


                                                    Тема: «Пластичний обмін. Біосинтез білків»


Мета:

-    Освітня: сформувати в учнів загальні уявлення про біосинтез білків, сформувати в учнів такі поняття: генетичний код, виродженість, транскрипція, РНК-полімераза, трансляція, ініціативний комплекс, стоп-кодони.

-    Виховна: сформувати в учнів науковий світогляд про біосинтез білків та їх роль в організмі людини.

-    Розвиваюча: розвивати інтерес учнів, забезпечити розвиток мисленнєвих операцій ( вміння  узагальнювати, робити висновки ).


Тип уроку:
Урок засвоєння нових знань.

Методи: загальні (ПІ), часткові (СН, СНП), конкретні (бесіда, розповідь).

Опорні терміни: генетичний код, виродженість, транскрипція, РНК-полімераза, трансляція, ініціативний комплекс, стоп-кодони.

Обладнання: підручник з біології (10-11 класи), таблиця 3 «Генетичний код».


Література:

1.    Загальна біологія: Підручник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. шл../ М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан та ін..-К.: Генеза, 2000.-464с.
2.    Довідник з біології. За ред.. акад.. АН УРСР К.М. Ситника. - К., «Наук. думка», 1978.- 400 с.


                                                                            Хід уроку:


І. Актуалізація  опорних знань:

1. Що таке метаболізм?
2. Які є види обміну речовин?
3. Що називають пластичним обміном?
4. Які органоїди беруть участь у біосинтезі білка?
5. Що таке кодон (антикодон)?


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів:

На минулому уроці ми розглядали енергетичний обмін, його етапи, а сьогодні ми почнемо вивчати  пластичний обмін, зокрема, біосинтез білків.

Тема: Пластичний обмін. Біосинтез білків
Мета: Розглянути біосинтез білків та етапи біосинтезу білків.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Сукупність реакцій біохімічного синтезу, в результаті яких із речовин, що потрапили до клітини, синтезуються необхідні для неї сполуки, називають пластичним обміном. До основних проце¬сів пластичного обміну належать біосинтез білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, а також фотосинтез і хемосинтез.

Для синтезу замінних амінокислот тварини і гриби використовують азотовмісні сполуки. Рослини можуть самі синтезувати всі необхідні амінокислоти, використовуючи азот, аміак, нітрати.

Синтез кожної з двадцяти основних амінокислот - це складний багатоступеневий процес, який каталізують багато ферментів.

Генетичний код
- властива всім живим організмам єдина система збереження спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів. Ця послідовність визначає порядок амінокислотних залишків у поліпептидному  ланцюзі  під час його синтезу.

Кожний амінокислотний залишок у поліпептидному ланцюзі кодується певною послідовністю з трьох нуклеотидів - триплетом.

Виродженість -  це коли одну амінокислоту можуть кодувати кілька різних триплетів. (Табл. 3)

Генетичний код однозначний, тобто кожний триплет кодує лише одну певну амінокислоту, та універсальний, єдиний для всіх організмів, які існують на Землі. У прокаріот, рослин, грибів, тварин одні й ті самі триплети кодують одні й ті самі амінокислоти.

З'ясовано також, що послідовність нуклеотидів починає зчитуватися із певної точки в  одному напрямку.

Між генами існують ділянки, які не несуть генетичної інформації і лише відокремлюють одні гени від інших, їх називають спейсерами .

У генетичному коді є три триплети (УАА, УАГ, УГА), кожен з яких означає припинення синтезу одного поліпептидного ланцюга (так звані стоп-кодони), а триплет АУГ визначає місце початку синтезу наступного.

Етапи біосинтезу білків. Перший етап — транскрипція (від лат. транскрипціо - переписування) — синтез  іРНК  з ДНК. Спочатку фермент РНК-полімераза розщеплює подвійний ланцюг ДНК і на одному з ланцюгів за принципом комплементарності синтезує молекулу іРНК, яка таким чином повторює послідовність нуклеотидів певної ділянки молекули ДНК, далі з іРНК видаляються ділянки, позбавлені генетичної інформації, яка із ядра надходить до цитоплазми клітини.
Другий — трансляція (від лат. транслятіо — передача) — переклад послідовності нуклеотидів у молекулі іРНК у послідовність амінокислотних залишків молекули білка.

Потім іРНК зв'язується з субодиницями рибосом. Транспортна РНК за принципом комплементарності взаємодіє з  триплетом (кодоном) іРНК, який дає сигнал про початок синтезу поліпептидного ланцюга. Внаслідок цього процесу виникає ініціативний комплекс, який складається з триплету іРНК, рибосоми та певної тРНК.

Далі поліпептидний ланцюг подовжується завдяки послідовному сполученню пептидними зв'язками амінокислотних залишків між собою. Кожна з амінокислот транспортується до рибосоми і розміщується на ланцюзі за допомогою певної тРНК, яка створює комплементарні пари з відповідним їй триплетом в іРНК .

Коли рибосома досягає стоп-кодону, синтез білкової молекули завершується, і рибосома разом з нею залишає іРНК. Потім рибосома потрапляє на будь-яку іншу молекулу іРНК, а молекула білка — в ендоплазматичну сітку,  і біосинтез білкових молекул триває далі.

На останньому етапі білок набуває своєї природної структури, утворюючи певну просторову конфігурацію.


ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Бесіда з учнями:

1.    Що таке генетичний код?
2.    Назвіть етапи біосинтезу білків.
3.    Що відбувається на першому етапі біосинтезу білків?
4.    Що відбувається на другому етапі біосинтезу білків?

Задача: Перепишіть інформацію з ДНК на РНК:

1)    ДНК: ЦАЦ-ЦЦТ-ААА-ГЦА.
2)    ДНК: ТГЦ-АТА-ГЦЦ-ГАТ.


V. Домашнє завдання.

Читати §22.

Надіслано Шевченко В.В, вчителем хімії та біології

Матеріали з біології онлайн, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології скачати

Біологія 10 клас > Тема 7. Білки – складні біополімери. Будова і властивості білків > Тема 7. Білки – складні біополімери. Будова і властивості білків. Конспект уроку і опорний каркас