KNOWLEDGE HYPERMARKET


Країни Латинської Америки. ЕГП. Населення. Економіка, участь регіону в міжнародному географічному поділі праці. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Країни Латинської Америки. Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Різноманітність країн (за територією, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формами правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення латиноамериканських держав. Темпи економічного розвитку, структура економіки, участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

Содержание

Тема

 • Країни Латинської Америки. Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Різноманітність країн (за територією, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формами правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення латиноамериканських держав. Темпи економічного розвитку, структура економіки, участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

Мета

 • поповнити знання учнів про країни Латинської Америки;
 • ознайомити з особливостями економіко-географічного положення та природних умов та склад території;
 • дати характеристику різноманітності країн;
 • ознайомити з особливостями розміщення населення латиноамериканських держав;
 • познайомити з структурою економіки;
 • сформувати у учнів поняття про роль країни в міжнародному географічному поділі праці;

Хід уроку

Загальна характеристика

Найбільш сприятливий ЕГП мають країни, розташовані в Центральній Америці та на островах Карибського моря

Регіональний поділ Америки

Регіональний поділ Америки


 • Вихід до Тихого та Атлантичного океанів, по яких проходять важливі світові морські шляхи
 • Всі країни регіону знаходяться під економічним і політичним впливом США


Основні риси ЕГП

Назва «Латинська Америка», яка закріпилася в 30-ті роки XX ст., пов'язана з тим, що більшість мешканців регіону розмовляє іспанською або португальською мовами (виникли від латини), а також з тим, що романські («латинські») країни Європи помітно вплинули на формування його культури.

У регіоні налічується 47 політико-територіальних утворень, 33 з яких є суверенними державами, інші — колоніальні володіння США, Великої Британії, Франції та Нідерландів.

Історично регіон поділяють на 4 субрегіони, які об'єднують у 2 надрегіони: Середня Америка і Південна Америка.

Загальна довжина берегової смуги — 59628 км.

Площа Латинської Америки становить 20,5 млн км2 (1/7 площі суходолу), тут мешкають 472,7 млн осіб.


Бразілія

Країни східної частини Південної Америки

 • Рівнинні території з сприятливими грунтово-кліматичними умовами
 • Значні лісові та водні ресурси
 • Родовища залізної і марганцевої руд, бокситів, нафти

Расовий склад населення Південної Америки

Расовий склад населення Південної Америки

Країни гірського заходу Південної Америки

 • Природні умови змінюються з висотою
 • Родовища кольорових металів, срібла, сурми, берилію, бокситів, залізної руди
 • У Чилі - найбільші в світі запаси селітри
 • Річки багаті гідроресурси

Країни Центральної Америки та островів Карибського моря

 • Сприятливі умови для вирощування тропічних культур
 • Значні лісові ресурси
 • Територія в цілому бідна корисними копалинами
 • Значні поклади бокситів на островах

Мексика

 • Природні умови різноманітні
 • Багата нафтою, газом, сріблом, золотом, залізними рудами, сіркою
 • Нестача води

За формою правління вони — республіки або держави у складі Британської Співдружності. Жодної монархії у Латинській Америці немає. У регіоні є 5 федерацій: Мексика, Бразилія, Венесуела, Аргентина, Сент-Кітс і Невіс; інші країни — унітарні.

 • Склад регіону:

Склад регіону


Природно-ресурсний потенціал

Природні ресурси Латинської Америки

Природні ресурси Латинської Америки


Загальна характеристика господарства країн Латинської Америки

 • Багатоукладність
 • Вузька спеціалізація (крім НІС)
 • Залежність від іноземного капіталу
 • Переважання добувної промисловості та сільського господарства
 • Швидкі темпи зростання важкої промисловості

Частки країн Латинської Америки в сукупному ВВП регіону

Частки країн Латинської Америки в сукупному ВВП регіону


Структура промисловості

Латинська Америка входить в число найбільш динамічно розвиваються і перспективних регіонів світу

Латинська Америка входить в число найбільш динамічно розвиваються і перспективних регіонів світу

 • Енергетика

- Головні енергоресурси - нафту і природний газ

- 25% світового потенціалу гідроресурсів (освоєно - 16%)

- Повільний розвиток атомної енергетики (1,5% виробництва електроенергії)

- 25% в загальному енергоспоживанні припадає на деревне паливо і біомасу

- Низькі показники споживання енергії на одного жителя

- ТЕС - 1/3 електроенергії, ГЕС - 2/3

 • Металургія

- Значні запаси залізної руди і обмежені - коксівного вугілля

- Бразилія, Мексика, Колумбія, Чилі - чавун, сталь, прокат

- 16% світового виробництва сталі

- Високий рівень розвитку кольорової металургії; найкращі умови - в Бразилії, Мексиці, Чилі, Перу, Болівії

- Лідерство Чилі з виробництва та експорту міді (2-е місце в світі)

 • Машинобудування

- Велика матеріаломісткість

- Щодо складна структура галузі в Бразилії, Мексиці та Аргентині

- Розвиток галузі залежить від іноземних технологій і контролюється іноземними монополіями

 • Гірничодобувна

- 18% гірничорудної промисловості світу

- 33% світового видобутку мідної руди; 30% - залізної руди; 25% - марганцю; 25% - бокситів

- 28% світового експорту залізної руди; 25% - мідної руди

 • Хімічна

- Розвиток всіх підгалузей

- 75% продукції - Бразилія, Мексика і Аргентина

- Переважання основної хімії

- Лідерство Бразилії у виробництві мінеральних добрив (5-е місце у світі)


Лісова і деревообробна

 • Харчова
 • Легка

Динаміка росту ВВП Латинської Америки

Динаміка росту ВВП Латинської Америки


 • Сільське господарство

- Створюється 15,5% ВВП, зайнято 27,3% економічно активного населення

- Провідні позиції в світовому виробництві кави, бананів, цукру, какао, бавовни

- На три країни - Бразилію, Мексику та Аргентину - припадає 2/3 парку сільськогосподарських машин регіону

- Сільське господарство розвивається переважно екстенсивним шляхом, що призводить до скорочення площі тропічних лісів

- 2/3 вартості валової продукції сільського господарства припадає на рослинництво

Тваринництво

- 2/3 продукції виробляється в Бразилії, Мексиці та Аргентині

- Переважає екстенсивне тваринництво м'ясного напрямку

- Свинарство (10% світового поголів'я)

- Тонкорунне і напівтонкорунне вівчарство

- Недостатня власна кормова база


Рослинництво

- Споживче (традиційні сільськогосподарські культури для власного споживання - кукурудза, пшениця, квасоля, маніока, кормові банани, картопля)

- Плантаційне (орієнтується на світовий ринок і вирощує банани, цитрусові, каву, какао, цукрова тростина, бавовна)

Прогноз зростання ВВП в Латинській Америці

Прогноз зростання ВВП в Латинській Америці


 • Транспорт
 • Залізничний (10% протяжності світових залізниць; відсутність єдиної залізничної мережі, неоднакова ширина колій)
 • Автомобільний (12% світової автомобільної мережі; не забезпечує зв'язків між регіонами та окремими країнами)
 • Трубопровідний (2/3 загальної протяжності припадає на Мексику, Аргентину та Венесуелу)
 • Річковий (розвинений слабко)
 • Морський (95% вантажообігу міжнародних перевезень; по тоннажу флоту перші місця займають Бразилія, Аргентина, Мексика)
 • Повітряний (2/3 парку літаків припадає на Бразилію; на внутрішніх авіалініях діють приватні місцеві авіакомпанії, на міжнародних - іноземні)

Особливості розміщення населення

змішаними расовими ознаками (мулати, метиси, самбо)

 • Більшість країн знаходиться на етапі переходу від традиційного до сучасного типу відтворення населення
 • Нерівномірність розміщення: більшість населення зосереджено наузбережжі Атлантичного океану. Урбанізація відбувається високими темпами і зараз становить приблизно 66%

Населення Латинської Америки

Населення Латинської Америки

Етнічний склад населення Латинської Америки

Етнічний склад населення Латинської Америки


Зовнішньоекономічні зв'язки

 • Роль країни в міжнародному географічному поділі праці

Латинська Америка — єдиний у світі регіон, що займає цілий континент — Південну Америку і значну частину Північної Америки. Її територія простягається у меридіональному напрямку на багато тисяч кілометрів, широким фронтом виходить до Атлантичного і Тихого океанів. Саме це сприяло колонізації регіону європейцями, а нині позначається на особливостях світових економічних зв'язків. Всі країни (крім Болівії та Парагваю) мають вихід до Світового океану.

Зовнішньоекономічні зв'язки

Зовнішньоекономічні зв'язки

У міжнародному поділі праці країни Латинської Америки виділяються як експортери сировини, напівфабрикатів, продовольства. Серед цих товарів лідирують нафта, нафтопродукти, кольорові метали (мідь, оливо, свинець, боксити), чорні метали, кава, какао, банани, цитрусові, зернові, цукор, м'ясо.


В імпорті переважають товари обробної промисловості (верстати, машини, обладнання, прилади, радіоапаратура, вироби хімічної промисловості).


Усі країни регіону є членами ООН, входять до ОАД; Венесуела — член ОПЕК; Мексика — блоку НАФТА; Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Гайана, Гренада, Домініка, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сент-Кітс і Невіс, Трінідад і Тобаго, Ямайка є членами Британської Співдружності Націй.

Бразілія та Латинська Америка

Бразілія та Латинська Америка


Цікаві факти

 • Бразилія фактично не відноситься до Латинській Америці, з іншого боку, географічно вона лежить в континенті Південна Америка.
 • У всіх країнах Латинської Америки основний (або один з основних) мова - іспанська. Причому, якщо ви хоч трохи говорите по-іспанськи, розуміти мексиканців або колумбійців набагато легше, ніж самих іспанців.
 • Національні танці скрізь різняться. Наприклад, в Аргентині - танго, в Мексиці - сальса, на Кубі - бочата.

Сальса, танці

 • Мексика, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама і Колумбія мають вихід як до Атлантичного, так і до Тихому океанах.


Буенос-Айрес

 • Латинська Америка дуже популярна своїми "мильними операми", або так званими теленовели. Самі тривалі із них знімалися в 60х роках в Аргентині і складалися з більш ніж 600 серій.
 • Першим Чемпіоном світу з футболу стала збірна одній з країн Латинської Америки. Це не Аргентина і не Бразилія, а скромний на сьогоднішній день Уругвай, став кращою командою планети в 1930 році
 • Всього ж країни Латинської Америки досить часто організовували світові першості з футболу: вони відбулися в Мексиці (двічі), Уругваї, Чилі та Аргентині.

Домашне завдання

1. Які країни Латинської Америки можете назвати? Позначте їх на контурній карті.

2. На підставі карт атласу визначите галузі спеціалізації промисловості країн Латинської Америки.

3. Скільки країн нараховують на політичній карті Південної Америки?. Відмітьте на контурній карті.

4. Назвіть головні особливості географічного положення Латинської Америки.

5. Складать порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації промисловості країн Латинської Америки.


Контрольні запитання

1. Які особливості рельєфу Латинської Америки?

2. Які особливості економіко-географічного положення Латинської Америки?

3. У чому полягають основні риси сучасного стану економіки регіону?

4. Яка галузева структура промисловості Латинської Америки?

4. До якої групи держав за рівнем економічного розвитку належать країни материка?

5. Охарактеризуйте природні ресурси країни.

6.Чим пояснюються особливості етнічного складу населення?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас