KNOWLEDGE HYPERMARKET


Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань.

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 6 клас>>Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань.Установіть відповідність між поняттям та поясненням:

поняттяПрикладні знання - знання, що мають практичне значення, необхідні для повсякденного використання.
Малюнкове письмо - письмо у вигляді малюнків, які передають загальний зміст повідомлення.1. Прикладні знання первісних людей


Якось у Франції, під час розкопок, археологи звернули увагу на уламок бичачого ребра, на якому помітили подряпини, що правили за позначки. Так давні люди вели рахунок. Що саме намагалися рахувати наші предки, ми вже ніколи не дізнаємося, але, без сумніву, ця знахідка свідчить про те, що первісні люди вміли вести обрахунки, тобто вони володіли початками математичних знань.


Є відомості й про те, що первісні люди знали і вміли використовувати лікувальні властивості деяких рослин, — це був початок медичних знань. Люди спостерігали також за тваринним світом і явищами природи, набуваючи знань про навколишнє середовище.


Звичайно, поява первісних знань відбулася не одразу. Минули десятки тисяч років, перш ніж стародавні люди стали придивлятися до зоряного неба, що сприяло розвитку астрономічних знань.


Ці знання допомагали опиратися силам природи, спрямовуючи їх на свої потреби. Мандруючи на великі відстані, люди пізнавали географію навколишнього світу. Але найвищим ступенем розвитку первісної культури стала писемність, яка набула форми малюнкового письма. Малюнки, видряпані на скелях, називаються петрогліфами. Користування писемністю дозволяло людям зберігати набуті знання та передавати їх нащадкам. Тепер кожне наступне покоління, спираючись на знання своїх предків, доповнювало їх новими. Так, завдяки винайденню писемності, розвиток культури та господарства помітно прискорився.


Набагато пізніше, у період існування держави, на Сході утворилось алфавітне письмо, про що йтиметься далі.


2. Мистецтво

Пізнаючи навколишній світ і підкоряючи його собі, первісні люди поступово стали відчувати красу, помітивши, що милування красою приносить задоволення. Відтоді люди прагнули оточувати себе красивими предметами домашнього вжитку, наприклад розфарбованим посудом, красивим одягом. Вони виробляли красиву зброю, прикрашали малюнками стіни житла. Так виникає мистецтво як художнє відтворення духовного життя людей.


У печерах, які правили за житло первісним людям, на території сучасних європейських та азійських країн учені знаходять майстерні малюнки стародавніх митців, що зображують події людського життя. Малювали фарбою, яку виробляли з розтертих на порох камінців і соку рослин. Ми не знаємо напевно, але можемо припустити, що давні люди знали музику і вміли танцювати.


Відтворюючи в мистецтві свої почуття та думки, первісні люди глибше усвідомлювали власний внутрішній світ, краще розуміли самих себе, ставали розумнішими, мудрішими.

3. Поява релігійних вірувань


Стародавня людина не могла одразу пізнати навколишній світ, зрозуміти явища природи. їй здавалося, що над нею панують грізні, ворожі сили, перед якими вона відчувала свою безпорадність. Тому наші первісні предки прагнули привабити ці незбагненні сили природи, зробити їх своїми помічниками.Ідол (у язичників) — статуя, що зображує бога.
Жрець - особа, що здійснювала богослужіння, жертвоприношення в язичницьких релігіях.
Релігія - погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил — богів, духів, душ, у їхнє панування над світом.Задля цього вони стали приносити цим силам жертви, створювали і виконували урочисті ритуали на їхню честь. Люди вшановували тварин, яких поїдали, бо вважали, що в такий спосіб родичаються з ними. Так виник тотемізм — віра в родинні зв'язки людини з тваринами. Окрім цього, ще однією первинною формою релігії був анімізм — віра в безсмертя душі, в існування духів, що населяють усе навколо. Одночасно складаються фетишизм — віра в надприродні властивості окремих «священних» речей, і, нарешті, магія — віра в здатність людини впливати на надприродні сили.

первісне мистецтва

Незбагненні для них явища природи, наприклад вітер, блискавку, грім, дощ, первісні люди уявляли у вигляді дивовижних істот - тварин чи напівтварин-напівлюдей. Їхні зображення вчені знаходять вирізьбленими на скелях чи витесаними з каменю. Мабуть, існували й дерев'яні зображення богів — ідоли, але до нашого часу вони не збереглися, бо деревина не витримує випробування часом. Обряди на честь богів виконували особливі люди — жерці, чия посада скоро стала спадковою. Жерці й чаклуни робили підношення й жертви на честь богів. Бути жерцем було дуже вигідно, бо забезпечувало впливовість, пільги і, врешті, статки. Так у первісному суспільстві доби палеоліту виникає релігія — віра людей в існування надприродних сил.
 
1.    Яких знань поступово набували первісні люди?
2.    Що спонукало людей постійно поширювати та поглиблювати свої знання про навколишній світ?
3.    Про які види мистецтва йдеться в параграфі?
4.    Прочитайте подані нижче відомості про походження і тлумачення деяких слів. Яких історичних понять вони стосуються?
а)    Це слово походить від латинського апітпа — душа й означає світосприйняття, що ґрунтується на переконанні в існуванні душ і духів як першооснови всього, на уявленні про природу як живу істоту.
б)    Це слово походить від латинського religio — побожність.
в)    Це слово походить від мови індіанців Північної Америки: totem — тварина, рослина, явище природи, яких давні люди вважали своїми родичами і поклонялися їм як божествам.
г)    Це слово походить від французького fetiche — предмет неживої природи, який, за уявленнями первісних народів, наділений надприродною силою.
5.    Для чого суспільству необхідна писемність?
6.    Чому виникає релігія?
7.    Чому люди ніколи не зупинялись у пізнанні світу?
8.    Навіщо людям потрібно мистецтво?
9.    Чому у творчості стародавніх народів здебільшого основними персонажами є тварини?
10.  Чи хотіли б ви прикрасити свою кімнату зображенням ієрогліфів? Яких саме? Чому?
11.   Складіть невеличку розповідь за одним із ієрогліфів.


Якщо ви хочете стати істориком...
12.    Чи можна назвати первісних
художниківталановитими? Обґрунтуйте свою відповідь.
13.    Пригадайте стародавні міфи, які ви вивчали на уроках української та зарубіжної літератур.
Застосовуючи власні історичні знання, поясніть, як вони могли виникнути.
14.    Археологи знаходять здебільшого жіночі статуетки, чому не чоловічі, дитячі?
15.    Прочитайте, як Д. Степовик пише про працю археологів.
«В уяві школярів археологія постає романтичною професією „шукачів скарбів і пригод". У ній і справді багато романтики, але водночас це одна з найбільш „трудомістких" професій. Щасливим знахідкам, як правило, передують тривалі пошуки, невиправдані надії, розчарування. Навіть будучи переконаним, що під землею, яку він часто місяцями розкопує, неодмінно має бути „щось", археолог не може позбутися сумнівів: оте бажане, вимріяне „щось" могли пограбувати злодії ще тисячі років тому».
Які особисті якості, на вашу думку, має виховувати в собі майбутній археолог?


С.О Голованов, С.В. Костирко "Історія стародавнього світу. 6 клас"
Вислано читачами з інтернет-сайту


Підручники та книги по всім предметам, плани конспектів уроків з історії 6 класу, реферати та конспекти уроків із всесвітньої історії

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.