KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Основні райони заготівлі лісу. Проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку галузі


§ 20. Лісова й деревообробна промисловість

Пригадаймо

1. Які природні ресурси є сировиною для лісової промисловості?
2. Що таке лісистість території?
3. Як Україна забезпечена лісовими ресурсами?


Структура галузі, її значення та історичні передумови розвитку. Підприємства, які зайняті заготівлею, механічною та хімічною переробкою деревини та інших лісових багатств, називають лісовиробничим комплексом держави. Основними галузями його є лісове господарство, власне лісова, або лісозаготівельна промисловість, а також деревообробна (виробництво пиломатеріалів, фанери, сірників, столярних виробів, меблів), целюлозно-паперова (виробництво целюлози, паперу, картону) й лісохімічна (виробництво каніфолі, скипидару, спирту, смол тощо) (мал. 167). Продукцію лісової та деревообробної промисловості використовують у будівництві, гірничодобувній і хімічній галузях промисловості, машинобудуванні, сільському господарстві, сфері послуг (особливо папір). Важливе значення вона має і в забезпеченні безпосередніх потреб населення (продукти харчування, меблі, зошити, сірники тощо). За часткою зайнятих (менше, ніж 5 %) і вартістю продукції (менше, ніж 3 %) лісова і деревообробна промисловість не належить до провідних у НГК України. Значною мірою це пов'язано з обмеженою сировинною базою галузі в нашій країні. Як наслідок деревину, папір, целюлозу Україна змушена імпортувати з інших країн.


Галузева структура лісовиробничого комплексу

Мал. 167. Галузева структура лісовиробничого комплексу


Лісозаготівля і деревообробка зародилися на наших землях з часів Київської Русі. Виробництво паперу виникло в Україні у XVII ст. Найбільше підприємств целюлозно-паперової промисловості побудовано в ХVІІІ-ХIХ ст. (перед Першою світовою війною діяло 43 паперові фабрики). Лісохімічна промисловість бере початок у нашій країні з кінця XIX - початку XX століття. Нові підприємства потребували все більше сировини, і тому швидкими темпами розвивалася лісозаготівля. На початку 1950-х років вона набула таких темпів, що виникла загроза повного винищення лісів України. Тому зараз понад 50 % площі займають молодняки й тільки 7 % — стиглі та перестійні ліси.


Чи знаєте ви, що...
Один з перших масштабних проектів застосування лісових ресурсів в Україні пов'язаний з будівництвом у Львові оперного театру. Для зміцнення його фундаменту, що зводився на болотистих землях наприкінці 1830-х рр. у ґрунт були вбиті 16 тисяч дубових паль.


Виробничі особливості, розміщення та перспективи розвитку. Початковою стадією у лісовиробничому комплексі є лісове господарство і лісозаготівля. Підприємства галузі зайняті лісорозведенням, а також рубанням лісу, трелюванням його до транспортних шляхів, доставкою до споживача. В Україні виділяють два великі лісозаготівельні райони: Поліський і Карпатський. Значних змін зазнав характер праці у цій галузі, особливо у Карпатах. Використання техніки прискорило і полегшило роботу лісозаготівельників. Відійшло в минуле сплавляння дерев плотами по річках, розібрано більшість вузькоколійних залізничних шляхів, якими транспортували ліс. Основну частку деревини вивозять тепер з гір лісовозами.


Чи знаєте ви, що...
Сучасна площа лісів України становить 8,6 млн га. Для досягнення оптимальної лісистості необхідно площу лісів збільшити на 2,8 млн га. Це означає: щороку потрібно насаджувати до 280 тис. га нових лісів.


Підприємства деревообробної промисловості розміщені рівномірніше на території країни, що спричинено впливом різних факторів  на розміщення підприємств окремих підгалузей. Так, лісопильна промисловість (розпилювання деревини на дошки) розвинута переважно в районах лісозаготівель, тобто Карпатах, Поліссі. Сюди ж тяжіють і підприємства з виробництва деревно-стружкових і деревно-волокнистих плит, фанери, що дає змогу комплексно використовувати відходи на лісокомбінатах.


Меблева промисловість і виготовлення деталей для житлового й промислового будівництва орієнтується значною мірою на споживача, а тому розміщується у великих містах: Києві, Харкові, Львові, Одесі, Луганську, Дніпропетровську, Донецьку та ін. Важливим залишається для цих виробництв сировинний фактор, хоча його роль зменшується через дедалі більше використання для виготовлення меблів деревно-стружкових і деревно-волокнистих плит. Найбільшими центрами виробництва меблів у лісопромислових районах або недалеко від них є Житомир, Ужгород, Мукачеве. Багато меблевих підприємств розташовано у невеликих містах (Карпати, Полісся) та поблизу великих міст в інших районах України.


Целюлозно-паперова промисловість розміщується під впливом таких чинників, як наявність сировини, води, електроенергії, що зумовлено технологічними особливостями процесу виробництва. Для виготовлення 1 т целюлози необхідно 350 м3 води і 5 м3 деревини. Зосереджені підприємства галузі переважно у лісопромислових районах — Поліському та Карпатському. Найбільшими підприємствами галузі є Жидачівський картонно-паперовий комбінат (Львівська область), Понінківський целюлозно-паперовий комбінат, Корюківська (Чернігівська область) та Малинська (Житомирська область) паперові фабрики, Херсонський (у Цюрупинську) та Ізмаїльський целюлозні заводи. Виробництво паперу від 1990 року до 1999 року знизилося з 369 до 82 тис. т, а у 2001 році становило вже 126 тис. т.


Підприємства лісохімічної промисловості, поряд з відходами лісової, деревообробної та целюлозно-паперової галузей промисловості, широко використовують як сировину також відходи сільськогосподарського виробництва (лушпиння соняшнику, качани кукурудзи тощо). Найпотужніша група підприємств галузі історично сформувалася у Закарпатті (Свалявський, Перечинський і Великобичківський лісохімкомбінати). Ще п'ять підприємств також пов'язані з лісопромисловими районами. Вони працюють у Вигоді (Івано-Франківська область), Києві, Славуті (Хмельницька область), Коростені (Житомирська область), Клевані (Рівненська область). Крім синтетичних смол, каніфолі, оцтової кислоти, метилового спирту тощо, важливою продукцією лісохімії є кормові дріжджі. Їх виготовляють у Запоріжжі та Білгороді-Дністровському.


Протягом 1990-х років гостро портали проблеми поставок імпортної сировини, нераціональних рубок лісів, конкурентоспроможності продукції. Поступово стабілізувались економічні зв'язки, були впорядковані рубки лісів, збанкрутували окремі підприємства, а інші зуміли переорієнтувати і реконструювати виробничі потужності, підвищити якість продукції. Однак і сьогодні проблемами розвитку лісопромислового комплексу залишаються потреба подальшої модернізації виробництва з метою повної переробка деревини, зменшення обсягів забруднення довкілля (особливо води) целюлозно-паперовими й лісохімічними підприємствами. Важливими напрямами підвищення ефективності діяльності комплексу є також раціональне використання власних лісових ресурсів, розширення сировинної бази за рахунок використання відходів сільськогосподарського виробництва, макулатури.


Чи знаєте ви, що…
Україна має значну частку заповідних лісів, можливо, найбільшу в Європі — 48,2 % лісових територій перебувають під охороною. Майже 25 % лісів країни повністю виключені з розрахунку лісокористування.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які галузі зайняті лісорозведенням, лісозаготівлею та переробкою деревини?
2. Яке значення лісової та деревообробної промисловості в НГК України?
3. Які особливості розміщення окремих галузей лісо-виробничого комплексу і чим вони зумовлені?
4. Які проблеми й перспективи розвитку лісової та деревообробної промисловості?


Набуваємо практичних навичок

1. Позначте на контурній карті найбільші центри целюлозно-паперової промисловості.
2. Накресліть схему внутрігалузевих зв'язків між галузями лісовиробничого комплексу.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Повний перелік тем з географії, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з географії для 9 класу

 Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.