KNOWLEDGE HYPERMARKET


Металургійна промисловість. Чорна металургія

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Металургійна промисловість. Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Фактори розміщення. Основні галузі та найбільші підприємства. Обсяг виробництва продукції чорної металургії. Роль чорної металургії у формуванні експорту країни. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення чорної металургії


§ 15. Чорна металургія


Пригадаймо

1. Які галузі господарського комплексу споживають найбільше вугілля?
2. Який склад і значення металургійного комплексу?
3. Які родовища руд чорних металів є в Україні?


Структура металургійної промисловості, її значення у господарстві, передумови розвитку. Металургійна промисловість України представлена чорною та кольоровою металургією. Перша займається видобутком руд чорних металів (залізних, марганцевих, хромових), виплавкою чавуну і сталі, виробництвом прокату і феросплавів (мал. 129). В Україні чавун отримують за старими технологіями — в доменних печах. Через високий уміст вуглецю чавун крихкий і розтріскується від удару. Після повторної переплавки чавуну у сталеплавильних цехах отримують різні сорти сталі та феросплавів (сплави заліза з іншими металами). З остигаючої сталі отримують заготовки певної форми — найчастіше листи, дріт, труби. Цю продукцію в металургії називають прокатом.


Основні виробництва в чорній металургії

Мал. 129. Основні виробництва в чорній металургії


Прокат є основним конструкційним матеріалом, який використовує машинобудівний комплекс. Зараз чорна металургія в Україні належить до основних галузей промисловості, які мають експортну орієнтацію. У нашій країні на початку 1990-х років видобували 105 млн т залізної руди (13 % світового видобутку), 7,1 млн т марганцевої (близько 9 %), а також виробляли значну частку чавуну (45 млн т), сталі (53 млн т) та прокату (45 млн т). Хоча в середині 1990-х років обсяги виробництва в металургійному комплексі помітно зменшилися, але частка його у вартості промислової продукції суттєво зросла. У 2000-2008 рр. вона становила близько 22 %. У 2008 році підприємства України видобули 72,7 млн т залізної руди, понад 2,7 млн т марганцевої руди, виплавили 31 млн т чавуну, 38 млн т сталі, виробили 20,5 млн т прокату.


Виплавка й використання заліза на території України відомі ще з часів Київської Русі. На Поліссі, у Передкарпатті з болотяних руд на деревному вугіллі виплавляли залізо в ХІV-ХVІІІ ст. З 1872 року став до ладу в Юзівці (тепер Донецьк) металургійний завод на коксі. У 1913 році в Україні діяло понад 120 металургійних підприємств. У період Першої та Другої світових воєн галузь була повністю зруйнована. У 50-ті роки XX ст. більшість підприємств було відбудовано, почалося спорудження нових заводів, у тому числі в останні роки з використанням киснево-конверторного та бездоменного (в електропечах) способів виплавки сталі.


Чи знаєте ви, що...
У 1913 р. в межах України вироблялося 68 % чавуну і 57 % сталі царської Росії. Частка України в загальносоюзному виробництві у 1990 р. становила 48 % чавуну, 40 % сталі, 41 % готового прокату і 36 % сталевих труб.


Виробничі особливості галузі. Сировиною для чорної металургії є залізна й марганцева руди, хроміти, а також металобрухт. Використовують деякі готові кольорові метали. Основним видом палива є кокс, а також природний газ або дрібномелене вугілля. Використовують у металургійному виробництві також флюсові вапняки і доломіти, вогнетривкі глини для печей, формувальні піски.


Для чорної металургії характерні комбінування і концентрація виробництва. В Україні понад 90 % виплавленого чавуну, сталі й прокату виробляють комбінати повного циклу з річною виплавкою понад 1 млн т. Крім основного виробництва, до складу металургійного комбінату входять коксохімічний завод, агломераційна фабрика, електростанція, азотно-туковий завод, завод будівельних матеріалів тощо (мал. 132).


Схема типового комбінату повного циклу

Мал. 132. Схема типового комбінату повного циклу


Агломерат (збагачена залізна руда) разом з коксом і флюсами (вапняками, які використовують для видалення зайвих сполук з розплавленого заліза) завантажують у доменні печі. Частина чавуну, яку переробляють на сталь (переробний чавун), у рідкому стані надходить до сталеплавильних печей. Охолоджена сталь у вигляді злитків надходить до прокатного цеху, де з них виробляють прокат. З відходів основного виробництва виготовляють цемент, азотні добрива тощо. Тобто на комбінаті повного циклу здійснюють усі стадії виробничого процесу — від видобутку руди до випуску кінцевої продукції.


Чи знаєте ви, що...
Чорна металургія — матеріаломістка галузь. На виготовлення 1т чавуну витрачають 1,2-1,5 т коксівного вугілля, не менше 1,5 т залізної руди, 0,5 т флюсових вапняків, 30 м3 води.


У чорній металургії, крім комбінатів повного циклу (великої металургії), є ще заводи переробної металургії, що виробляють тільки сталь (з довізного чавуну та металобрухту), прокат чи феросплави. На багатьох машинобудівних заводах є металургійні цехи (мала металургія), які виготовляють для власних потреб сталь, чавунне й сталеве литво.


Раніше сталь стримували в мартенівських печах, які спалюють кокс для виплавки металу. У 2000-2005 роках уже понад 60% цієї продукції давали електропечі та конвертори (печі, де із залізної руди безпосередньо виробляють сталь). З'явилася нова підгалузь чорної металургії — порошкова металургія. Вона, використовуючи порошки металів, виробляє їх сполуки, що характеризуються високою твердістю, стійкістю проти корозії.


Оскільки понад 75 % собівартості чавуну припадає на сировину і паливо (кокс — 50 %), то й основними факторами розміщення підприємств галузі є паливний і сировинний. Переробна і мала металургія орієнтуються на споживача (великі машинобудівні заводи), а виробництво сталі в електропечах — на електроенергію. Важливе значення для металургійних підприємств має наявність води.


Чи знаєте ви що...
На чорну металургію припадає близько 20 % усього використання прісної води промисловістю. При цьому 30 % спожитої води втрачається безповоротно, а інша частина проходить 5-кратну очистку та повертається на підприємство.


Географія і перспективи чорної металургії. В Україні історично сформувалися і досі існують три основні райони чорної металургії: Донецький (13 заводів), Приазовський (5 заводів), Придніпровський (14 заводів). Перші два райони орієнтуються переважно на паливо і споживача, а Придніпров'я — на родовища залізних і марганцевих руд, воду Дніпра.


Найбільшим виробником чорних металів і прокату є Придніпровський металургійний район, у якому видобувають 95 % залізної й 100 % марганцевої руд, виплавляють близько 50% чавуну, сталі та прокату, а також 66 % сталевих труб і 83 % феросплавів. Тут сформувалися три великі промислові вузли: Дніпропетровський (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ), Запорізький (запорізькі заводи «Запоріжсталь», електросталеплавний «Дніпроспецсталь», завод феросплавів) та Криворізький (кар'єри, шахти і збагачувальні комбінати залізних руд Кривого Рогу, марганцевих Нікополя, а також металургійні, трубні й феросплавні заводи цих міст). Кременчуцький вузол перебуває в стадії формування. Тут діє лише Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат, який працює на рудах Кременчуцького залізорудного родовища. На підприємствах Придніпров'я використовують вогнетривкі глини з місцевих родовищ, а вапняки довозять з Криму.


Чи знаєте ви, що...
Унікальним для України явищем є залізниця Донбас — Кривий Ріг, яка є триколійною. В одному напрямку везуть коксівне вугілля, у зворотному — залізорудний концентрат.


Донецький металургійний район сформувався на базі місцевих родовищ високоякісного коксівного вугілля, вапняків, залізної руди Кривого Рогу та нікопольського марганцю. Найбільшими центрами чорної металургії на Донбасі є Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Харцизьк. До найбільших в Україні належать Алчевський комбінат, Донецький, Єнакіївський, Краматорський, Костянтинівський металургійні заводи, Харцизький та Макіївський трубопрокатні заводи. До складу Приазовського району чорної металургії входять заводи Маріуполя, а також залізорудне родовище та гірничо-збагачувальний комбінат у Керчі. Один з найбільших заводів повного циклу — «Азовсталь», що в Маріуполі, працював раніше на збагаченому, очищеному від домішок агломераті з керчинських руд, який привозили сюди суднами. Проте зараз руда надходить до Маріуполя передусім із Криворіжжя, а коксівне вугілля — з Донбасу. На цій же сировинній та енергетичній базі в Маріуполі працює ще один потужний металургійний комбінат — імені Ілліча. Металургія Приазовського району забезпечує металом місцеві машинобудівні підприємства, частина продукції експортується морським шляхом.


Чорна металургія є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря, води. На місто Кривий Ріг припадає 10 % забруднень атмосфери в Україні. Тому необхідно поліпшити очистку викидів у повітря, переходити на замкнутий цикл використання води.


Із середини 1990-х рр. постала проблема постачання галузі коксівним вугіллям, зумовлена значним падінням обсягів його видобутку. Актуальним залишається питання подальшої реконструкції підприємств, які сьогодні функціонують, підвищення частки електро- та киснево-конверторної сталі, прокату в загальному обсязі продукції, урізноманітнення її асортименту, підвищення якості.


Розв'язуючи ці проблеми, Україна й надалі повинна залишатися одним з найбільших у світі виробників чорних металів, експорт яких давав їй у 2000-2008 роках майже третину валютних надходжень.


Чи знаєте ви, що...
За рівнем концентрації виробництва чорних металів Україна посідає одне з перших місць у світі: 98 % чавуну і 97 % сталі виробляють підприємства, які щороку виплавляють понад 1 млн т. Усі вони належать до найбільших промислових підприємств.


Закріплюємо та  узагальнюємо

1. Яку продукцію виробляє чорна металургія?
2. Як зародилася чорна металургія і яке її сучасне значення в НГК України?
3. Які виробничі особливості чорної металургії?
4. Які підприємства входять до складу металургійного комбінату?
5. Охарактеризуйте три основні райони розміщення чорної металургії на території країни і фактори, якими зумовлена така географія підприємств.
6. Які проблеми і перспективи розвитку чорної металургії?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть схему галузевого складу металургійного комплексу й основних його виробництв.
2. Позначте на контурній карті основні підприємства і райони розміщення чорної металургії.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати підручники та книги онлайн, планування з географії, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.