KNOWLEDGE HYPERMARKET


Методичні рекомендації щодо викладання інформатики

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 5 клас>> Інформатика: Сходинками до інформатики

Презентація до предмету Інформатика 5 клас.

Тема «Сходинками до інформатики».


Розгляд методичних рекомендацій щодо викладання інформатики



                                                    Методичні рекомендації щодо викладання інформатики
                                                                          у 2009/10 навчальному році


                                                                                                                                                                   Автор-упорядник:
                                                                                                                                                                  методист НМЦ 
                                                                                                                                                                 технологій кафедри
                                                                                                                                                                  ПМОТ ІППО
                                                                                                                                                                  КМПУ імені Б.Д.Грінченка
                                                                                                                                                                  Войцеховський Микола Олексійович

                                                                                                                                                                  Київ

                                                                                                                                                                 2009
 
                                                                                        Зміст

Вступ.                                                                                                                                                                                                                          3
Навчально-методичне забезпечення  курсу інформатики у 2009/2010 році                                                                                                                     3
Пропедевтичний курс інформатики може викладатися за такими програмами:                                                                                                                4
У 5-8 класах 12-річної школи, доцільно обирати програми курсу:                                                                                                                                    4
Викладання інформатики у 9 класі.                                                                                                                                                                                4
Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми. Рівень стандарту.                                                                                                               5
Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики за програмою 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.    6
Орієнтовне поурочне планування для підручника Завадського, Дорошенка та Потапової                                                                                                7
Варіанти розподілу навчального часу для учнів, які вивчали інформатику до 9 класу.                                                                                                    9
Викладання інформатики у 10-11 класах у 2009-2010 навчальному році.                                                                                                                        10
Програма поглибленого вивчення інформатики.                                                                                                                                                             10
Програми профільних курсів за вибором.                                                                                                                                                                       11
Про Типові навчальні плани                                                                                                                                                                                           12
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики                                                                                                                                                 14
Організаційні питання щодо викладання курсу «Інформатики» загальноосвітніх навчальних закладах.                                                                            14
Інтернет і безпека життєдіяльності.                                                                                                                                                                                 15
Фахові видання та інформаційна підтримка.                                                                                                                                                                   16
Дослідно-експериментальна робота в навчальних закладах міста.                                                                                                                                  17
Підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2009»                                                                                                                                               17
Семінари з інформатики у 2009/2010 навчальному році.                                                                                                                                                  18
Плани семінарів на 2009/2010 навчальний рік                                                                                                                                                                 18
Графік проведення курсів післядипломної педагогічної освіти у 2009/2010 навчальному році                                                                                           19
Рекомендації щодо роботи РМО вчителів інформатики.                                                                                                                                                   20
Загальні поняття.                                                                                                                                                                                                            20
Основні напрямки роботи РМО                                                                                                                                                                                       20
Задачі РМО вчителів інформатики                                                                                                                                                                                  20
Форми роботи з педкадрами                                                                                                                                                                                           20
Документація та звітність                                                                                                                                                                                                20
Рекомендації до складання плану роботи РМО інформатики                                                                                                                                            21
Орієнтовні теми для обговорення на засіданнях МО, семінарах.                                                                                                                                      21
Рекомендації до складання аналітичної довідки роботи РМО                                                                                                                                           22
Література                                                                                                                                                                                                                      23

 
                                                                                                       Вступ.


Як зазначено в Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»: «Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій  потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в Україні – є забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у формуванні всебічно розвиненої особистості».

Вивченню інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах належить провідна роль у формуванні інформаційної компетентності учнів. Без вивчення інформатики неможливе формування сучасного світогляду учнів, розуміння ними ролі інформаційних процесів. Від рівня та якості опанування шкільним курсом інформатики залежить успішність подальшого продовження освіти та самоосвіти випускників.

Згідно з Планом заходів щодо виконання завдань, що передбачені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затверджених Кабінетом Міністрів України та відповідними Наказами Міністерства освіти і науки України загальноосвітнім навчальним закладам в організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, електронні засоби навчального призначення, іншу навчальну літературу та засоби, що мають відповідний гриф (свідоцтво) Міністерства освіти і науки України, позитивне рішення відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти міністерства. (Наказ МОН України від 24.12.  2007, № 1166).


                                                        Навчально-методичне забезпечення  курсу інформатики у 2009/2010 році


Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 05.02.2009, № 66.
Шкільний курс інформатики в 2009/2010 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік (Лист МОН України від 20.02.09 №1/9-120) та за програмами, які рекомендовано МОН України.
Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 1-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп'ютерної техніки і педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в основній. Це дозволить реалізувати безперервний курс інформатики й сприяти успішному вивченню багатьох інших предметів з використанням електронних засобів навчання.

Пропедевтичний курс інформатики може викладатися за такими програмами:
–    Програма факультативного курсу «Прикладна інформатика» (автори: Журавльова Л.А., Бобрик О.О.) для учнів 1-11 класів //»Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» - 2006 - №1.
–    Програма вивчення дисципліни «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх шкіл (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.) //«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» - 2006 - №4
–    Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів» (автор Коршунова О.) // Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.

У 5-8 класах 12-річної школи, доцільно обирати програми курсу:
–    Програма курсу «Інформатика» для 5-6 класів (автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.) //»Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» - 2006 - №4-5, «Комп'ютер у школі та сім'ї» - 2006 - №6
–    Програма курсу «Основи інформатики, 7 клас» (автори: Володін В.В., Володіна І.Л., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.) //»Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» 2007 - № 4)
–    Програма курсу «Основи інформатики, 8 клас» (автори: Володін В.В., Володіна І.Л., Столяров Ю.О.) //»Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» 2007 - № 4) 

Викладання інформатики у 9 класі.
У 9 класі розпочнеться вивчення інформатики — навчального предмета, покликаного сформувати в учнів уявлення про основні інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, функціонування засобів інформаційних та комунікативних технологій, основні компоненти програмного забезпечення; виробити в школярів уміння та навички користувача інформаційних засобів.
Викладання інформатики у 9 класі рекомендується здійснювати за програмами:
–    Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) Ж-л "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №2, 2008
–    Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) Ж-л "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №2, 2008


Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми. Рівень стандарту.


№ розділу
Розділ навчальної програми Години


9 клас (32 години + 3 години резервного часу)
1.

Інформація. Інформаційні процеси та системи. 2
2.

Апаратне забезпечення інформаційних систем 3
3.

Системне програмне забезпечення
7
4.

Службове програмне забезпечення 3
5.

Комп’ютерні мережі
6

5.1
Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі
3

    5.2 
Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті
3
6.

Основи роботи з текстовою інформацією 4
7.

Комп’ютерна графіка
7

7.1 Засоби перегляду й перетворення графічної інформації
1

7.2
Основи растрової графіки
3

7.3
Основи векторної графіки
3


10 клас (31 година + 4 години резервного часу)
8.

Комп’ютерні презентації та публікації 
12

8.1 Створення й показ комп’ютерних презентацій
5

8.2
Обробка мультимедійних даних 4

8.3 
Основи створення комп’ютерних публікацій 3
9.

Текстовий процесор 8
10.

Служби Інтернету 7

10.1
Електронна пошта 4

10.2
нтерактивне спілкування 3
11.

Інформаційні технології у навчанні
4

11.1
Програмні засоби навчання профільного предмету 2

11.2
Навчання в Інтернеті
1

11.3
Програмні засоби навчання іноземних мов 1


11 клас (32 години + 3 години резервного часу)
12.

Основи програмування
21

12.1
Засоби візуальної розробки програм
9

12.2
Основи структурного програмування
12
13.

Системи обробки табличної інформації
11

13.1
Електронні таблиці. Табличний процесор 5

13.2
Аналіз даних у середовищі табличного процесора 6


12 клас (31 година + 4 години резервного часу)

14.

Бази даних
11
15.

Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів 10

15.1
Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів
4

15.2
Основи веб-дизайну
6
16.

Основи інформаційної безпеки
4
17.

Інформаційні технології у проектній діяльності 6

17.1
Інтегроване використання засобів обробки документів 
2

17.2
Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій
4



Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики за програмою 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.
(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


№ з/п
№ теми і
№ уроку по темі
Тема уроку
  Дата проведення уроку
Примітка


1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)

1.
1.1
Поняття про інформацію та повідомлення, види повідомлень 


2.
1.2
Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.




2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)

3.
2.1
Типова архітектура персонального комп’ютера.. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації


4.
2.2
Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.       

5.
2.3
Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.       



3. Системне програмне забезпечення (7 год.)

6.
3.1
Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення.       

7.
3.2
Класифікація, основні функції та складові операційних систем    


8.
3.3
Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи. 


9.
3.4
Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну. Практична робота №3. Робота з  об’єктами файлової системи 


10.
3.5
Пошук інформації на комп’ютері. Запуск на виконання програм. Типи файлів.
Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері. 


11.
3.6
Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

12.
3.7
Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних.  




4. Службове програмне забезпечення(3 год.)

13.
4.1
Поняття комп’ютерного вірусу Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.   

14.
4.2
Стискання, архівування та розархівування даних. Практична робота №6. Архівування та розархівування даних. 


15.
4.3
Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків 




5. Комп’ютерні мережі (6 год.)
5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.


16.
5.1.1
Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж.   

17.
5.1.2
Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі.


18.
5.1.3
Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.
Віддалене керування комп’ютером.




5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)

19.
5.2.1
Призначення й структура мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. 


20.
5.2.2
Використання та настроювання браузера.

21.
5.2.3
Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.       



6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)

22.
6.1
Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів


23.
6.2
Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора. Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними.

24.
6.3
Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами
Практична робота №9. Введення, редагування й форматування тексту.   


25.
6.4
Форматування шрифтів і абзаців.
Практична робота №10. Робота з текстовими фрагментами.       




7. Комп’ютерна графіка (7 год.)7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)



26.
7.1.1
Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних.
Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів. 




7.2. Основи растрової графіки (3 год.)

27.
7.2.1
Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.


28.
7.2.2
Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами,  використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання. Створення текстових написів. Настроювання кольору.


29.
7.2.3
Практична робота №11. Створення растрових зображень.       



7.3. Основи векторної графіки (3 год.)


30.
7.3.1
Принципи побудови й обробки векторних зображень.
Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.


31.
7.3.2
Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

32.
7.3.3
Практична робота №12. Створення векторних зображень. 


33-35.

Резерв три години  


    

Орієнтовне поурочне планування по програмі Завадського, Дорошенка та Потапової


Орієнтовне поурочне планування розроблено згідно з програмою інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (автори — І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова).

Наведене поурочне планування повністю відповідає структурі й змісту підручника «Інформатика. 9 клас» І.О. Завадського, І.В. Стеценко та О.М. Левченка, якому надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» згідно з наказом МОН №56 від 02.02.2009.


№ уроку
Зміст навчального матеріалу
Практична робота

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)
1.
Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.   
2.
Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості. 


Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)
3.
Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера.   
4.
Пристрої обробки та зберігання даних.   
5.
Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.

Тема 3.  Системне програмне забезпечення (7 год.)
6.
Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.

7.
Інтерфейс користувача операційної системи.
Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.
8.
Поняття файлової системи. Навігація файловою системою. 

9.
Операції над об’єктами файлової системи.

10.
Запуск на виконання програм. Типи файлів.
Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи.
11.
Пошук інформації на комп’ютері. Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.
12.
Використання системних утиліт.   

Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год.)
13.
Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби. 
Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.
14.
Стискання та архівування даних. Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.
15.
Збереження даних на знімних носіях.   

Тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год.) '5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)'
16.
Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі.
17.
Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.  

18.
Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.
Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)
19.
Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті. 

20.
Використання та настроювання веб-браузера. 

21.
Пошук інформації в Інтернеті.
Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.

Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)
22.
Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.
23.
Введення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису.

24.
Форматування тексту. Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.
25.
Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами. 
Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами

Тема 7. Комп’ютерна графіка (7 год.)
7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)

26.
Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів. 


7.2. Основи растрової графіки (3 год.)
27.
Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним.  

28.
Інструменти малювання растрового графічного редактора.   
29.
Операції з фрагментами зображень. Практична робота № 11. Створення растрових зображень

7.3. Основи векторної графіки (3 год.)
30.
Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об’єктами.

31.
Форматування фігур. Настроювання параметрів графічних об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень.   
32.
Переміщення об’єктів у площині та за шарами. Робота з групами об’єктів. Практична робота № 12. Створення векторних зображень


Варіанти розподілу навчального часу для учнів, які вивчали інформатику до 9 класу.


Розподіл навчальних годин приведено в розрахунку на учнів, які засвоїли теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем», «Системне програмне забезпечення», «Основи роботи з текстовою інформацією» та «Основи комп’ютерної графіки» у попередніх класах.


Варіант 1. Поглиблення теми «Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті»


№ розділу
Розділ навчальної програми Кількість годин   № практ. роботи


9 клас (31 година + 4 години резервного часу)

1.

Інформація. Інформаційні процеси та системи - узагальнення
1

2.

Апаратне забезпечення інформаційних систем - узагальнення
1
1
3.

Системне програмне забезпечення - узагальнення 2
2-4
4.

Службове програмне забезпечення - узагальнення
3
5, 6
5.

Комп’ютерні мережі 
20


5.1
Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 3
7

5.2
Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті
17
1-9 за програмою курсу «Основи Інтернету»
6.

Основи роботи з текстовою інформацією - узагальнення 2
9, 10
7.

Основи комп’ютерної графіки - узагальнення
7
11, 12


Варіант 2. Поглиблення теми «Основи комп’ютерної графіки»


№ розділу
Розділ навчальної програми
Кількість годин 
№ практ. роботи


9 клас (31 година + 4 години резервного часу)

1.

Інформація. Інформаційні процеси та системи - узагальнення
1

2.

Апаратне забезпечення інформаційних систем - узагальнення
1
1
3.

Системне програмне забезпечення - узагальнення
2
2-4
4.

Службове програмне забезпечення - узагальнення 
3
5, 6
5.

Комп’ютерні мережі 6


5.1
Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 3
7

5.2
Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті
3
8
6.

Основи роботи з текстовою інформацією - узагальнення 
2
9,10
7.

Основи комп’ютерної графіки
16


7.1
Основи растрової графіки – за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», тема 4 8
3-8 за програмою курсу «Основи комп’ютер-ної графіки»

7.2
Основи векторної графіки – за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», тема 5 
8
9-14 за програмою курсу «Основи комп’ютер-ної графіки»


Викладання інформатики у 10-11 класах у 2009-2010 навчальному році.

У 10-11 класі у 2009-2010 навчальному році курс інформатики викладається за програмами:
–    Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика». - Запоріжжя, «Прем’єр», 2003.
–    Програма курсу інформатики (автори: Руденко В.Д. та ін.) для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів //Комп’ютер у школі та сім’ї – 2005 - №1.     
–    Програма курсу «Інформатика» для вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи 10-12 класи (автори Литвинова С., Проценко Т.) // »Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» - 2006 - №4-5.


Програма поглибленого вивчення інформатики.

Поява навчальних закладів нового типу та перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання вимагає поглиблення змісту основного курсу інформатики та посилення його прикладної спрямованості. Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу суттєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадних змаганнях та наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.
Викладання інформатики для поглибленого вивчення рекомендовано здійснювати за «Програмою поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: Караванова Т.П., Костюков В.П.) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» - 2008 - № 2-3
Навчальний час на поглиблене вивчення інформатики у 8-х класах 12-річної школи (із розрахунку 3 години на тиждень за програмою Караванової Т.П., Костюкова В.П.) можна сформувати таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи), додаються години варіативної складової (2 години, без поділу для кожної з двох груп класу), що разом становить 3 години на тиждень для кожної окремої групи у класі. При цьому в навчальному плані школи відмічається, що варіативні години надаються для виконання програми інваріантної складової.


Програми профільних курсів за вибором.

У зв’язку з реалізацією в старшій школі профільного навчання кожна загальноосвітня установа обирає свій профіль навчання або декілька профільних напрямів. Залежно від обраного профілю предмет «Інформатика» може вивчатися на двох рівнях:
•    базовий рівень викладання предмета за стандартом орієнтований на формування загальної інформаційної культури й більшою мірою пов’язаний з світоглядними, виховними й розвивальними завданнями загальної освіти й соціалізації учнів;
профільний рівень викладання предмета орієнтований на підготовку учня до подальшої професійної освіти або професійної діяльності й обирається, виходячи з особистих нахилів, потреб учня.
Програми курсів за вибором //»Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» - 2006 - №4-5, 6.:
•    «Основи комп’ютерної графіки»
•    «Основи створення комп’ютерних презентацій»
•    «Основи Інтернету»
•    «Основи веб-дизайну»
•    «Основи комп’ютерної безпеки»
•    «Основи візуального програмування»
•    «Інформаційні технології проектування»
•    «Сучасні офісні інформаційні технології»

Перелік навчально-методичної літератури з інформатики, що рекомендовано МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 н. р. буде надруковано в серпні 2009 р. в Інформаційному збірнику МОН України


                                                                      Про Типові навчальні плани


Відповідно до Типових навчальних планів для профільного навчання вивчення інформатики як самостійного курсу в 10-11 класах передбачено за рахунок інваріантної складової. Кількість годин, що відводиться в класах різного профілю на вивчення предмета така:


                                                  Кількість годин на тиждень у класах за профілями навчання
Універсальний
Філологічний Суспільно-
гуманітарний
Фізико-математичний
Природничий
Технологічний Спортивний
Художньо –естетичний
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
1
1
1
1
1
1
2
2
1+(1) 1+(1) 1+(1) 1+(1) 1
1
1
1


Пояснення: +(1) – друга година з інформатики обов’язково надається з інваріантної частини навчального плану за наявності комп’ютерної техніки.
Мінімальний обов’язковий обсяг навчальних годин на вивчення інформатики протягом 2 років становить 70 годин.

Для подальшої реалізації профільного навчання в 10-11 класах й ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки потрібно ширше використовувати години галузі «Технології» й варіативну складову навчального плану, впроваджуючи профільні спецкурси, курси за вибором, факультативи не тільки в класах технологічного, природничого й фізико-математичного профілю, а й в класах з іншими профілями навчання. Зміст цих курсів не повинен повторювати базовий курс, він повинен бути направлений на розширення та поглиблення знань. Наявність таких курсів в навчальному плані підвищує вірогідність того, що випускник школи зробить усвідомлений і успішний вибір професії.

Програми, які рекомендовані МОНУ, є для вчителя орієнтиром для складання календарного планування курсу. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичних шляхів формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів.

Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандартом середньої освіти, віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

•    30% - навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
•    70% - на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів - інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

У зв’язку з цим, встановлення кількості обов’язкових практичних робіт і тематичних атестацій з курсу інформатики повинно здійснюватися з урахуванням кількості годин, що відводиться на викладання курсу в конкретному класі. Обов’язковими для виконання учнями й оцінювання вчителем є 25% практичних робіт від загальної кількості годин, які відводяться на вивчення курсу. Оцінки за ці роботи повинні бути обов’язково виставлені вчителем до класного журналу.

Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби. Також доцільно в навчальному процесі разом з традиційними формами перевірки знань і вмінь учнів з інформатики (під час проведення комплексних практичних робіт) включати тестові форми контролю, використовуючи усе розмаїття форм тестових завдань. При цьому тестовий контроль слід в більшій мірі орієнтувати на перевірку теоретичних знань учнів, ніж практичних вмінь.
 
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється у відповідності до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики (затверджено наказом МОН України від 05.05.2008, № 371).

У 2009–2010 навчальному році проведення державної підсумкової атестації з інформатики передбачається у різних формах (на вибір учня): в усній формі (за білетами), у формі захисту творчих робіт зі створення прикладного програмного забезпечення підтримки навчально-виховного процесу та проведенням тестування.

Для класів інформаційно-технологічного профілю та класів із поглибленим вивченням інформатики слід проводити обов’язкову державну підсумкову атестацію з інформатики.

Організаційні питання щодо викладання курсу «Інформатики» загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів, комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці. Тому, при проведенні всіх навчальних занять з предмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ № 128 від 20.02 2002). Нажаль цей наказ адміністраціями навчальних закладів та відділів освіти виконується не завжди.

Звертаємо увагу, що всю відповідальність за дотримання правил використання комп’ютерної техніки й організації навчального процесу несе керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Нагадуємо, що в комп’ютерному класі, робоче місце учня, яке призначене для роботи з комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 9).

Інтенсивне застосування комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі вимагає уважного й відповідального розгляду питань забезпечення безпеки учнів та вчителів, а також розробки відповідних рекомендацій, виконання яких дозволить захистити фізичне й психічне здоров’я учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів інформаційних технологій.

Загалом на функціональний стан молодої людини та на її здоров’я під час навчання в комп’ютерному класі впливає комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема, зміст і обсяг навчальної інформації, інтенсивність і тривалість роботи за ПК, складність навчального матеріалу.

Окрім того, об’єктивними, гігієнічно значимими також вважають чинники внутрішнього середовища навчального приміщення, які виникають під час роботи комп’ютерних комплексів – показники мікроклімату, освітленість, яскравість, контрастність і колір зображення на екрані дисплея, іонізуюче та неіонізуюче опромінення, шум тощо.

При облаштуванні й обладнанні комп’ютерних кабінетів, нормуванні тривалості роботи, зокрема учнів і вчителів, необхідно неухильно дотримуватися санітарних, ергономічних, гігієнічних норм та проводити певні фізкультурно-оздоровчі заходи. Для того, щоб зняти напруження очей, залежно від рівня втоми очей, рекомендуються певні вправи, які виконуються індивідуально кожним користувачем ПК.

Виконання профілактично-оздоровчих заходів дозволить усім працюючим за комп’ютерами значно зменшити їх вплив на здоров’я, фізичний стан та психіку людини. При цьому слід зазначити, що для загальноосвітніх навчальних закладів розроблені й введені в дію «Державні санітарні правила та норми влаштування й обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 9)

Ще раз наголошуємо, що вчителі інформатики повинні стежити за дотриманням правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики (наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.03 2004, № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219).

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004 «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»)
Рекомендуємо привести обладнання кабінетів інформатики та ІКТ у відповідності із вимогами згідно з: Наказом МОН України від 11.05 2006, № 363  та наказом МОН України від 25.06 2008, № 578 "Про затвердження вимог до специфікації комп’ютерного комплексу кабінетів інформатики та ІКТ навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти".

Під час організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329). Повний перелік документів, що регулюють викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах та документи, які мають бути в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання будуть розміщені на сайті ІППО КМПУ ім. Б.Д. Грінченка. за посиланням http://www.ippo.org.ua.


Інтернет і безпека життєдіяльності.

Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет стала досить доступною для школярів як в домашніх умовах, так і в навчально-виховному процесі. Мережа стала посередником спілкування між людьми, посередником, який створив «віртуальні світи» зі спеціальними психологічними властивостями, які іноді є небезпечними й можуть бути причиною так званої «віртуальної залежності».

«Віртуальна залежність» може привести до соціальної та емоційної ізоляції, інформаційного перевантаження, до індивідуалізму та відчуження. Слід зазначити, що «віртуальна залежність» найчастіше виникає у учнів дезадаптованих, тих, у кого з різних причин відсутнє повноцінне реальне спілкування в силу їх заниженої самооцінки, некомунікабельності тощо. На перший погляд здається, що Інтернет-спілкування – це прекрасний вихід для таких людей. Але цей «вихід» лише поглиблює проблему, допомагає уникати її актуалізації та розв’язання в реальній дійсності.

Виділять такі основні типи так званої Інтернет-залежності:

•    захоплення віртуальними знайомствами — велика кількість віртуальних друзів у Мережі;
•    нав’язлива потреба у Мережі — гра в онлайнові азартні ігри, постійна участь в аукціонах;
•    інформаційне перевантаження — постійні «мандрування» Мережею, пошук інформації в базах даних та пошукових сайтах;
•    комп’ютерна залежність — нав’язлива потреба в комп’ютерних іграх;
•    кіберсексуальна залежність — потреба в постійному відвідуванні порно-сайтів.

Унікальність мережі Інтернет полягає в її відкритості, доступності та уявній відсутності прав власності. Тому, практично, в усіх її проявах відсутні регулювання, цензура та інші методи контролю інформації. Завдяки цьому відкриваються необмежені можливості доступу до будь-якого інформаційного ресурсу.

Під час проведення уроків з використанням мережі Інтернет перед учителем постає дуже важлива проблема: не допустити можливості доступу учнів до сайтів, що містять негативну інформацію. Саме вчителі повинні навчати учнів правильному користуванню Мережею й порадити батькам, яким чином встановити здоровий баланс між використанням Інтернет та іншими видами діяльності.

Додаткову інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати на сайтах:
•    Безпека дітей: http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children,
•     On-ляндия: безпечна веб-країна http://www.safetyonline.org.ua


Фахові видання та інформаційна підтримка.

За сприяння МОН України та Інституту педагогіки АПН України в країні видається два науково-методичних журнали «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» і «Комп’ютер у школі та сім’ї» та газета «Інформатика» видавництва «Шкільний світ», в яких публікуються методичні матеріали з інформатики, нормативні документи, завдання олімпіад з інформатики та інша корисна для вчителя інформація. Рекомендуємо навчальним закладам зробити підписку на ці видання.


Дослідно-експериментальна робота в навчальних закладах міста.

З метою підвищення рівня інформаційної культури учнів в галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і навичок їхнього використання, школи міста Києва беруть активну участь у Всеукраїнських та регіональних дослідно-експериментальних роботах за темами:
–    «Організаційно-педагогічні умови використання інформаційних комп'ютерних технологій у позаурочній діяльності учнів початкової школи».
–    «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків» у 2008-2011 роках.
–    «Новітні інформаційні засоби, методики та технології їх застосування у навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи» та інших.


Підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2009»

В 2008-2009 навчальному році проводився Всеукраїнський конкурс «Учитель року 2009» в номінації інформатика. У місті Києві у конкурсі взяли  участь:
•    Вишковський Сергій Арнольдович, учитель СЗШ № 186 Голосіївського району;
•    Музурчук Тетяна Вікторівна, учитель гімназії "Діалог" Дарницького району;
•    Знакомірний Ігор Миколайович, учитель гімназії № 39 Деснянського району;
•    Поданчук Наталія Георгіївна, учитель НВК "Домінанта" Дніпровського району;
•    Сидоренко Леся Володимирівна, учитель ЗСШ № 231 Оболонського району;
•    Шведова Юлія Борисівна, учитель Кловського ліцею № 77 Печерського району;
•    Бойко Юлія Вікторівна, учитель Фінансового ліцею Подільського району;
•    Бабюк Оксана Леонідівна гімназія, учитель гімназії "Академія" Святошинського району;
•    Заводович Ольга Григорівна, учитель СШ № 52 Солом'янського району;
•    Наркевич Ірина Іванівна, учитель СЗШ № 95 Шевченківського району.
Переможцем у місті Києві визнано вчителя Кловського ліцею № 77 Шведову Юлію Борисівну.
У Всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2009» в номінації інформатика перемогла Казанцева Ольга Павлівна, вчитель Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської області.


Семінари з інформатики у 2009/2010 навчальному році.

Семінар (від лат. seminarium – розсадник, переносне значення – «школа») – вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу. Основною метою семінарів серед вчителів – є передача новітніх відомостей, знань, що необхідні для якісного викладання курсу інформатики.
Семінарська форма навчання виникла в древнє-грецьких і римських школах, де повідомлення учні поєднували з диспутами, коментарями та висновками викладачів. Формат двостороннього обміну інформацією, обговорення актуальних питань або питань стосовно заданої теми.
Мета семінарів:
•    вирішення завдань,
•    передача знань,
•    обговорення актуальних проблем,
•    теоретична підготовка до практичної роботи.
Різновиди семінарів:
•    Навчальний семінар проводиться в університетах, школах, училищах с метою закріплення навчального матеріалу в пам’яті, відпрацювання вмінь і формування навиків діяльності або високої степені компетентності по різним питанням.
•    Науково-практичний семінар – захід, який організується с метою вироблення якогось рішення або думки з різних проблем, що цікавлять спеціалістів, на сам перед учених, тобто наукових робітників і практиків, які застосовують ті чи інші методи і технології для вирішення існуючих трудностей, заради яких і був організовано такий семінар.


Плани семінарів на 2009/2010 навчальний рік


Тема семінару Термін проведення
Про вивчення інформатики в 2009/2010 навчальному році. Методика викладання інформатики у 9 класі загальноосвітньої школи за програмою 12 річної школи. Огляд нових підручників, зустріч з авторами програми та підручників.
Вересень 2009р
Постійно діючий семінар «Методика викладання профільних курсів за вибором»(авт. Завадський І.О. та інші) 
Жовтень – травень 2009 р
Про проходження курсів IT Essentials за програмою CISCO та відкриття локальної Академії CISCO на базі ІППО КМПУ ім. Б.Д. Грінченко
Вересень 2009р
Організація та проведення Турніру юних інформатиків (Київський міський етап).
Вересень 2009р
Організація та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2010 р.
Жовтень 2009р.
Особливості організації та проведення етапів учнівських олімпіад з комп’ютерної графіки, анімації , робототехніки та Web-дизайну у 2009/10 навчальному році.
Жовтень 2009р.
Особливості проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2010 р 
Грудень 2009
Особливості проведення ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2010 р у місті Києві Січень 2010р
Про підсумки проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики олімпіад з комп’ютерної графіки, анімації та Web-дизайну, ТЮІ
Травень 2009р.
Тренінг «Використання Web-2.0-сервісів у педагогічній діяльності»
Січень 2010р.
Участь загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародному проекті APTEСH
Лютий 2010р.
Підсумковий семінар з апробації нових підручників, методичних комплексів навчальних та програмних засобів з інформатики у 2009-2010 н. р.
Червень 2009р.
Всеукраїнський круглий стіл по програмі APTEСH.
Червень 2009р.


Графік проведення курсів післядипломної педагогічної освіти у 2009/2010 навчальному році


№ п/п Категорія слухачів курсів Термін проведення
Система навчання на курсах 
Очікувана кількість слухачів
1. Вища на вищу 28.09.09-03.10.09,
14.12.09-17.12.09 
Кредитно-модульна 17
2. Пенсіонери
26.10.09-30.10.09,
26.12
Очно-заочна 9
3. Перша на вищу 23.11.09-11.12.09 Очна 11
4. Перша 
18.01.10-05.02.10
Очна  
18
5. Друга
  01.03.10-19.03.10
Очна 14



Рекомендації щодо роботи РМО вчителів інформатики.


Загальні поняття.

Районне методичне об’єднання (РМО) вчителів інформатики – це група педагогів, яка здійснює проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, є організатором районних конкурсів, олімпіад для учнів навчальних закладів.
Методична робота – це постійна колективна та індивідуальна діяльність вчителя для підвищення своєї науково-теоретичної та методичної підготовки, а також професійної майстерності.
РМО у своїй діяльності керується законами України про освіту, рішеннями міністерства освіти, місцевих органів освіти.


Основні напрямки роботи РМО

1.    Забезпечення  державних вимог щодо рівня освіти учнів.
2.    Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики району.
3.    Удосконалення рівня викладання курсу інформатики по базових, профільних і експериментальних програмах.
4.    Забезпечення диференційованого, профільного підходу до навчання
5.    Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів.
6.    Забезпечення роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному й управлінському процесі школи.
7.    Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми.


Задачі РМО вчителів інформатики

   знайомство з нормативною та методичною документацією з питань освіти, інформатизації, комп’ютеризації, викладання шкільного курсу інформатики;
    забезпечення професійного, культурного та творчого росту вчителя;
    вивчення нового змісту, технологій та методів педагогічної діяльності з предмету;
    організація дослідно-експериментальної роботи;
    вивчення та аналіз стану викладання інформатики у навчальних закладах;
    організація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад, турнірів, конкурсів тощо;
    проведення конкурсів професійної майстерності педагогів;
    узагальнення передового педагогічного досвіду учителів та впровадження його в практику;
    організація відкритих уроків, позакласних заходів;
    організація роботи з молодими вчителями інформатики;
    з метою обміну досвідом заслуховувати звіти про підвищення кваліфікації, творчі відрядження тощо;


Форми роботи з педкадрами

1.    Групові: засідання МО, творчі групи, динамічні групи, семінари-практикуми, проблемний семінар, методична конференція, круглий стіл.
2.    Диференційовані: дослідницькі лабораторії, школа молодого вчителя, клуб творчо працюючих вчителів, захист творчого досвіду.
3.    Індивідуальні: консультації, співбесіди.


Документація та звітність

    положення про РМО вчителів інформатики;
    план роботи РМО на поточний навчальний рік,;
    відомості про теми самоосвіти вчителів-членів РМО;
    банк даних про вчителів РМО;
    протоколи засідань РМО (3-4 за рік);
    анкетування членів МО щодо професійних потреб;
    план роботи з молодими та новими спеціалістами;
    фонд методичних розробок вчителів інформатики району;
    каталог та банк ЕЗНП, які використовуються в навчальних закладах;
    інформаційні та аналітичні довідки за останні три роки;
    матеріали районних олімпіад за останні три роки:
    аналіз діяльності РМО за останні три навчальних роки;


Рекомендації до складання плану роботи РМО інформатики

Основні напрямки та форми роботи формулюються на першому засіданні на початку навчального року (серпень). Детальний план складається керівником РМО у вересні і узгоджується  завідувачем РМЦ.
У плані роботи РМО обов’язковими мають бути такі розділи:

1.    Аналіз роботи РМО за попередній рік (стислий, з висновками).
2.    Графік і тематика засідань методичних об’єднань (традиційні - вересень, січень, всього на рік 4-5 засідань)
3.    Організація межсекційної роботи та самоосвіти вчителів: участь в роботі семінарів-практикумів, творчих та динамічних груп, дослідницьких лабораторій, школи молодого вчителя, клубів, методичних виставках, конференціях.
4.    Вивчення, узагальнення і втілення передового педагогічного досвіду: вчителів республіки, нашого регіону, району.
5.    Діагностична діяльність: вивчення рівня професійної компетентності вчителів, характеристики окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у роботі вчителів.
6.    Робота з вчителями, що атестуються: відвідування уроків, діагностування рівня професійної майстерності, визначення рейтингу цих вчителів у РМО
7.    Робота з педагогами-початківцями: наставництво з числа досвідчених вчителів району, консультації з питань методики проведення уроку та викладання курсу, тощо.
8.    Заходи щодо вивчення та підвищення рівня навчальних досягнень учнів: проведення тематичних перевірок, контрольних робіт, взаємоперевірка зошитів, аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів за обов’язковими результатами навчання, узгодження екзаменаційних матеріалів.
9.    Позакласна робота: розробка олімпіадних завдань, підготовка та проведення шкільних та районних олімпіад, конкурсів, предметних тижнів.
Орієнтовні теми для обговорення на засіданнях МО, семінарах.
1.    Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах у поточному навчальному році.
2.    Обов'язковий мінімум змісту освіти з інформатики у загальноосвітній школі.
3.    Основні складові шкільного курсу інформатики.
4.    Реалізація особистісно-зорієнтованої моделі навчання в курсі інформатики.
5.    Зміст вимог до обов'язкової підготовки школярів з інформатики та їх відображення в освітній програмі навчання.
6.    Профільне і поглиблене вивчання інформатики.
7.    Пропедевтика елементів інформатики в початковій школі.
8.    Тести як вимірники навчальних досягнень учнів  за курс інформатики.
9.    Зміст і організація екзамену за вибором.
10.    Навчальні проекти та інші види інноваційної діяльності учнів на уроках інформатики.
11.    Робота з обдарованими дітьми при підготовці до олімпіад, турнірів, конкурсів тощо.
12.    Форми організації позакласної діяльності учнів.
13.    Розвиток творчого мислення на уроках інформатики.
14.    Методики формування вмінь та навичок учнів на уроках інформатики.
15.    Огляд інноваційних технологій у викладанні курсу інформатики.
16.    Сучасний урок інформатики: структура, форми та методи навчання.
17.    Діагностика (самодіагностика) професійної компетентність вчителя інформатики.
18.    Охорона праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до уроку інформатики.
19.    Використання комп’ютерних технологій навчання при викладанні базових дисциплін.
20.    Організація роботи сучасного кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
21.    Виховна роль шкільного курсу інформатики.
22.    Інтеграція курсу інформатики з загальноосвітніми дисциплінами.


Рекомендації до складання аналітичної довідки роботи РМО

Довідка про роботу РМО складається наприкінці навчального року (травень-червень) та затверджується на останньому засіданні РМО.
У довідці (звіті) слід відобразити наступні відомості:
1. Кількісний і якісний склад педагогів РМО.
2. Завдання, які ставились перед РМО на минулий рік.
3. Зміст діяльності РМО, що був спрямований на розв’язування поставлених завдань (які проблеми піднімались, краще розв’язувались, які ефективні форми  використовувались, чий досвід вивчався, втілювався).
4. Ефективні прийоми, методи, методики, технології, що втілювались в діяльність РМО та вчителів.
5. Результати атестацій вчителів.
6. Результати конкурсів, олімпіад, тощо.
7. Кількісні та якісні показники знань, умінь і навичок учнів у динаміці (у порівнянні з минулим роком). Основні причини такої якості знань.
8. Проблеми і недоліки у роботі РМО. Їх причини.
9. Основні завдання роботи РМО на наступний навчальний рік.
 
Література


1.    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів “Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. “ – К. Вид. група BHV, 2009. – 400 с.
2.    Збірник «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика» – Запоріжжя «Прем’єр», 2003 – 304 с.
3.    Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь «Технології» – К. Освіта України. 2003.
4.    Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)//Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002, № 2 – К. Педагогічна преса, 2002. – 23 с.
5.    Реєстр програмних засобів навчального призначення// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 1. – с. 180-189
6.    Дорошенко Ю.О., Прокопенко Н.С. Навчання інформатики у структурі 12-річної школи// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 1. – с. 55-72
7.    Завадський І.О., Прокопенко Н.С., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 4/5. – с. 35-40
8.    Завадський І.О., Прокопенко Н.С., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 4/5. – с. 48-55
9.    Завадський І.О. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 4/5. – с. 60-68
10.    Дорошенко Ю.О., Завадський І.О. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки » // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 4/5. – с. 27-34
11.    Дорошенко Ю.О., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 4/5. – с. 41-48
12.    Пасько В.П., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи інформаційної безпеки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2006, № 4/5. – с. 56-60
13.    Науково-методичний журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї», 2003, 2009 р. р.
14.    Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» 2008-2009 р.р.
15.    Інформаційні збірники МОН №№5, 14-15, 2003 р., №№13-14, 2004, 2005 р.р
16.    Інструктивно-методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році (Прокопенко Н.С.)
17.    Сайт Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. http://www.ippo.org.ua
18.    Сайт Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. http://www.ciit.zp.ua/index.html
19.    Сайт Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. www.cvoippo.edu.ua
20.    Сайт Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. http://kristti.com.ua


Надіслано методистом НМЦ технологій кафедри ПМОТ ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Войцеховським Миколою Олексійовичем


Відео з інформатикискачати, домашнє завдання, вчителям та школярам на допомогу онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 5 клас > Сходинками до інформатики > Сходинками до інформатики. Методичні рекомендації