KNOWLEDGE HYPERMARKET


Місце України на політичній карті Європи і світу

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Місце України на політичній карті Європи і світу. Економіко-географічне положення України. Значення транзитних перевезень


Розділ 1. Україна на карті світу

Опрацьовуючи цей розділ, ви:

 • вивчите поняття «економіко-географічне положення» та «геополітичне положення» держави;
 • детально ознайомитесь із розташуванням, розмірами території та деякими особливостями сусідніх з Україною держав, адміністративно-територіальним устроєм нашої держави;
 • оціните вплив географічного положення України на її соціально-економічний розвиток, роль в економічному та політичному житті Європи та світу.


3 цією метою вам доведеться:

 • характеризувати економіко-географічне та геополітичне положення;
 • називати етапи формування території України;
 • показувати на картах Європи та світу державні кордони України, області України та АР Крим.

§ 1. Економіко-географічне положення України


Пригадаймо

1. Коли Україна стала суверенною державою?
2. Які основні риси фізико-геграфічного положення України?
3. Чи впливає фізико-геграфічне положення України на характер заселення території, господарську діяльність?
4. З якими державами межує Україна?


Місце України на політичній карті Європи і світу. Рік 1991 у житті українського народу — знаменний: Україна стала вільною державою. Першим кроком до волі було проголошення 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Слово суверенітет означає, що держава є політично незалежною і має право самостійно вирішувати свої внутрішні та зовнішні справи. У Декларації від 16 липня 1990 року були визначені провідні напрямки політичної діяльності Української держави, але тоді реальних суверенних прав вона не отримала.


Лише після підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. Акту про незалежність України, прийнятого 24 серпня 1991 року, світ визнав появу нової незалежної держави. У січні 1992 року Україну офіційно визнали незалежною понад 30 країн, а на початок березня — понад 100. Вони почали налагоджувати з Україною дипломатичні стосунки. Наша держава стала повноправним членом світового співтовариства.


Актом від 24 серпня 1991 року було затверджено офіційну назву нашої держави — Україна. 28 червня 1996 року Конституцією України затверджені державні символи — прапор, герб та гімн.


Чи знаєте  ви, що...
Відомий американський учений Френсіс Фукуяма ще в 1980-х рр. обґрунтував закономірність розпаду Радянського Союзу, адже всі імперії рано чи пізно зазнають краху.


Приєднавшись на початку 1992 року до Заключного Акту, підписаного в 1975 році європейськими державами у столиці Фінляндії Гельсінкі на Нараді з питань безпеки і співробітництва у Європі, Україна визнала непорушність встановлених на момент підписання документа державних кордонів у Європі. Наша держава не висуває жодних територіальних претензій і виступає проти таких претензій з боку інших держав. Територіальні претензії в різних регіонах світу призводили до кровопролиття і тисяч невинних жертв. Виникали вони інколи й тому, що народи прагнули сформувати свою державу, включивши до її складу всі етнічні землі (землі, які здавна заселені й освоєні представниками конкретного народу (етносу), частка якого серед усього населення території перевищувала 50 %). Однак історично складалося так, що певні етнічні землі опинялися в складі інших національних держав. За оцінками науковців, площа українських етнічних земель становить близько 747 тис. км2. Підписавши Гельсінський Акт, Україна погодилась, що частина українських етнічних земель назавжди залишиться у складі Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, а до території нашої держави входитимуть кримсько-татарські етнічні землі, частина гагаузьких етнічних територій.


Сучасна Українська держава (площа — 603,7 тис. км2) за розмірами території переважає всі європейські країни (усією територією розміщені в межах Європи). Площа України становить 5,7 % території Європи. За чисельністю населення (понад 46 млн осіб станом на січень 2009 р.) Україна поступається лише чотирьом європейським державам: ФРН, Великій Британії, Італії та Франції. Частка населення України в населенні Європи становить 6,4 %.


Серед 194 суверенних держав світу станом на початок 2009 р. Україна за площею посідає 43 місце, тобто займає 0,44 % території світу. За чисельністю населення наша держава станом на січень 2009 року займала 27 позицію. Частка населення України в населенні світу становила 0,7 %.


Чи знаєте ви, що...
Визначальною рисою формування політичної карти світу у XX ст. стало те, що тенденція національного самовизначення народів набула незворотного характеру. Так, суверенних країн на земній кулі в 1900 р. існувало 55, у 1959 р. їх уже було 91, у 1962 р. — 127, у 1989р.— 171.


Економіко-географічне положення України. Особливості населення держави, рівень розвитку й основні риси господарства країни значною мірою залежать від її фізико-географічного положення, але ще більше — від економіко-географічного положення (ЕГП).


Економіко-географічне положення країни характеризують за таким планом:
1) розміщення в макрорегіоні світу;
2) оцінка оточення (наявність виходу до моря; рівень соціально-економічного розвитку країн, які межують з державою);
3) наближеність до паливних та сировинних баз світу;
4) розміщення відносно транспортних шляхів міжнародного значення;
5) зміни в ЕГП, що відбулися останнім часом;
6) загальний висновок про вигідність ЕГП.


В економічній і соціальній географії замість поняття «материк» зазвичай уживають поняття «частина світу». Більшість частин світу вважають макрорегіонами, тобто найбільшими регіонами світу. Тому, характеризуючи ЕГП України, можна стверджувати, що наша держава розміщена в центральній частині макрорегіону Європа.


Чи знаєте ви, що...
Стародавні греки спочатку вважали Європу окремим материком, який відділяє від Азії Егейське і Чорне моря, а від Африки — Середземне море. Переконавшись, що Європа — лише незначна частина величезного континенту, який нині називають Євразією, античні автори почали проводити східний кордон Європи по ріці Дон (такі відомості трапляються вже в Страбона). Ця традиція панувала протягом майже двох тисячоліть.


Сусідами України, з якими вона має безпосередній сухопутний кордон, є сім держав. Практично всі вони досягли, порівняно з іншими державами світу, середнього ступеня соціально-економічного розвитку. Це сприяє розвитку тісних рівноправних міждержавних економічних зв'язків. Надзвичайно вигідним для ЕГП України є вихід до Чорного та Азовського морів.


Розміщення нашої держави відносно найважливіших паливних та сировинних баз світу має дуже важливе значення для господарства, оскільки багатьма видами природних ресурсів Україна забезпечена недостатньо. Передусім це стосується нафти і газу, а також руд кольорових металів, деревини тощо. Одним зі світових лідерів щодо запасів і видобутку цих видів природних ресурсів є Росія. Відносно недалеко від України в південному та південно-східному напрямках розташовані ще дві світові енергетичні бази нафти і газу — район Перської затоки та Каспійського моря.


Територію України перетинають численні шляхи сполучення міжнародного значення. Вони проходять від східних до західних кордонів України, а також портів Чорного й Азовського морів, сполучаючи Росію й азіатські країни з європейськими. Через територію України проходять практично всі види міжнародних шляхів — автомагістралі, залізниці, трубопроводи, повітряні, водні (річкові й морські). Україна здійснює через свою територію транзитні перевезення вантажів і пасажирів, завдяки чому отримує кошти за транспортування.


До останніх змін ЕГП України можна віднести входження таких сусідніх держав, як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, до економічного об'єднання двадцяти семи держав, яке в 1990-ті роки отримало назву Європейський Союз (ЄС). Це відкриває нові перспективи для тіснішої співпраці нашої держави з усіма країнами ЄС, у яких проживає 450 млн осіб — більше, ніж населення США і Росії, разом узятих. На частку ЄС припадає найбільший у світі торговий оборот і четверта частина світових матеріальних цінностей.


Основними позитивними рисами ЕГП України є її центральне положення в Європі, наявність широкого виходу до моря, сусідство з країнами ЄС.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Яке місце України на сучасній політичній карті Європи та світу?
2. Яке коло питань необхідно розкрити, характеризуючи ЕГП держави?
3. Які особливості ЕГП України?


Набуваємо практичних навичок

1. Зробіть висновок про вигідність ЕГП України.
2. На основі плану ЕГП держави запропонуйте план ЕГП області.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.