KNOWLEDGE HYPERMARKET


Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Повні уроки

ми почнемо наш шлях від зовнішніх границь нашому Всесвіту. Адже мир - єдиний. Його об'єкти повторюють структуру один одного, але до відомої межі... Коли зміна розмірів приводить до нової якості. DenF 7 7 1.jpg Так у Мегамире еталон довжини - галактика, світловий рік. DenF 7 7 2.jpg DenF 7 7 3.jpg DenF 7 7 4.jpg DenF 7 7 5.jpg DenF 7 7 6.jpg DenF 7 7 7.jpg У макросвіті - людин і звична одиниця - метр. DenF 7 7 8.jpg DenF 7 7 9.jpg DenF 7 7 10.jpg DenF 7 7 11.jpg У мікросвіті - атом й нанометр. DenF 7 7 12.jpg