KNOWLEDGE HYPERMARKET


Наталка як уособлення кращих рис української жінки Микола і Петро

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: Наталка як уособлення кращих рис укр. жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя. Микола і Петро.


Засоби характеротворення в п'єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»


Термін «персонаж» у літературознавство перейшов із театру, де драматурги називають свої образи персонажами, або дійовими особами. Образ-персонаж у драматичному творі змальовується за допомогою певних засобів характеротворення.


Засоби характеротворення


1.    Пряма авторська характеристика, подана в ремарках.
2.    Характеристика персонажа іншими героями.
3.    Самохарактеристика героя, висловлена в монологах.
4.    Дії, вчинки персонажа.
5.    Мова героя.


Чоловічі персонажі п'єси «Наталка Полтавка» логічно групуються за соціальним станом і віком: молоді парубки-побратими, наймити-бурлаки Петро й Микола та чоловіки старшого віку, представники сільської влади — возний Тетерваковський і виборний Макогоненко. Порівняти ці персонажі вам допоможуть подані таблиці.

Порівняльна характеристика дійових осіб

Возний Тетерваковський Виборний Макогоненко
Моральні якості героїв
- судовий урядовець в Україні, типовий чиновник у повітовому суді, представник дворянства;
- освічений, обізнаний з історією свого краю, культурою;
- відчуває власне привілейоване становище, гоноровий, прагне до наживи;
- хабарник, крутій, ошуканець, прибічник «кругової поруки», виправдовує шахрайство, брехливість, кар'єризм;
- покохав просту селянську дівчину, гуманний у ставленні до Наталки, поважає її;
- розуміє роль науки в суспільстві;
- потяг до філософських роздумів про життя
- схильний до добрих справ помічник старости села, заможний селянин;
- веселий, жартівливий, простакуватий, добродушний;
- письменний, хоча не розуміється на багатьох культурних явищах (театрі, комедії);
- любитель випити, добре поїсти, поспівати, побазікати;
- хитрий, «як лисиця», всюдисущий — «де не посій, там і вродиться»;
- демократ у поглядах на життя, зневажливо ставиться до чиновників, прихильний до бідняків;
- добре розбирається в людях, влучно, дотепно, точно характеризує їх
Мова героїв
- суміш канцеляризмів, старослов'янізмів, юридичних термінів, судової лексики;
- уживає слова-паразити "теє-то як його"
- розмовна мова того часу, у якій багато дотепних народних висловів, прислів'їв, приказок, недомовок, обірваних речень
Зображення автором кожного з героів
сатирично-гумористичне змалювання образу сатирично-гумористичне змалювання образу


Однією з принад та окрас п'єси «Наталка Полтавка» є вміле використання гумору, що іноді переходить у сатиру. Головний комедійний персонаж — це, безперечно, возний Тетерваковський. Для комічного змалювання возного І. Котляревський надзвичайно вдало використав мовні засоби, проілюструвавши тезу: якщо хочеш, щоб з тебе сміялися, змішай стилі свого мовлення. У мові персонажа наявна невідповідність між формою і змістом. Юридичними термінами, канцеляризмами, високою книжною мовою, незрозумілою простим людям, Тетерваковський розмовляє з односельцями. Класичним зразком комічного стала сцена освідчення в коханні возного Наталці.


П'єса «Наталка Полтавка» — оригінальне явище в загальноєвропейській жанровій системі просвітницької міщанської драми, адже І. Котляревський, замість основного класицистичного конфлікту — між людиною і суспільством, коли в трагедіях підносилися подвиги й страждання великих людей, а в комедіях об'єктом смішного виступав народ, — уводить у твір життєвий конфлікт між звичайними людьми, а представники простого народу виходять на сцену як герої, гідні поваги й наслідування. Барвистість і милозвучність української мови, глибокий зміст п'єси та її гуманістичний пафос, новизна й оригінальність композиції, розмаїтість багатства задушевних і сатирично-гумористичних пісень, драматургічна майстерність автора забезпечили на віки невмирущу славу й немеркнучу популярність «Наталки Полтавки».

Значення творчості Івана Котляревського


Іван Котляревський — перший класик нової української літератури. Значення його творчості можна розкрити такими тезами:
•    першим розкрив невмируще багатство української мови;
•    увів у літературу основний словниковий склад народної мови;
•    художньо освоїв конкретно-історичний зміст життя своєї епохи та свого народу;
•    майстерно відобразив національну самосвідомість, самобутність українського народу;
•    утвердив в українській літературі нові принципи художнього освоєння дійсності;
•    збагатив українську літературу новими темами;
•    розвинув нові жанри: бурлескно-травестійну поему, соціально-побутову драму, водевіль;
•    збагатив сміхову культуру українців;
•    ствердив просвітительську ідею прогресу.


Отже, поемою «Енеїда», п'єсами «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» І. Котляревський успішно розпочав визначальний період розвитку нової української літератури, заклав міцний підмурівок української літературної мови на народній основі, адже, за словами І. Франка, «1798 рік уважається початком нової української літератури». Письменник утверджував український народ як націю, відображаючи його славну історію, глибинну культуру, відстоював майбутнє українського народу, стимулював розвиток національної ідеології.


Опера М. Лисенка «Наталка Полтавка» за п'єсою І. Котляревського здійснила тріумфальну ходу по планеті. Варшава, Прага, Будапешт, Бухарест, Берлін, Загреб, Париж, Лондон, Відень, Нью-Йорк, Сідней, Торонто, Буенос-Айрес та інші столиці світу вітали оперу на своїх сценах. Так, у Нью-Йорку вона йшла аншлагом протягом трьох тижнів, щодня її переглядали до 10 000 чоловік.

Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас
Надіслано читачами інтернет-сайту

Повний перелік тем з української літератури, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з української літератури 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.