KNOWLEDGE HYPERMARKET


Національний та етнічний склад населення України. Українська діаспора та її географія

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Національний та етнічний склад населення України. Українська діаспора та її географія. Розширення зв’язків із українцями зарубіжжя. Духовна культура українського народу (мова, культура, освіта, обряди і звичаї, релігія)


§ 5. Міграції населення

Пригадаймо

1. Від чого залежить чисельність населення в країні?
2. Чим зумовлене зменшення чисельності населення в Україні, починаючи з 1990-х рр.?
3. Що таке діаспора?
4. Що ви знаєте про українську діаспору?


Українська діаспора та її географія. Еміграція з українських земель має давню історію. Значна добровільна еміграція з економічних мотивів відбувалася із західних районів України наприкінці XIX - на початку XX століття. Спрямована вона була значною мірою в Канаду та США.


Наступні хвилі еміграції були зумовлені здебільшого політичними мотивами. Одна з них відбулася після знищення більшовицьким режимом УНР, а друга — після встановлення радянської влади у Західній Україні, Другої світової війни та знищення Української повстанської армії (кінець 1940-х - початок 1950-х років.). Окрім того, мільйони українців були депортовані з кінця 1920-х до середини 1950-х років у Сибір і на північ Росії.


Ряд науковців вважають, що четвертою хвилею еміграції, яка здійснювалась також із політичних мотивів, є виселення так званих дисидентів (людей, які відкрито виступали проти комуністичного режиму в 1960—1970-ті рр.).


Із середини 1950-х до 1980-х рр. значно більших обсягів набрала міграція в межах СРСР, яка відбувалася з економічних мотивів. Тисячі молодих людей їхали на освоєння цілинних земель у Казахстан, на спорудження новобудов у Сибір, на Урал. З національних мотивів спостерігався відтік єврейського населення з країни у 1980-1990-і роки. У середині 1990-х років зросла еміграція з України в Росію та західні країни.


У результаті еміграційних процесів, а також переділів кордонів сформувалася українська діаспора. Діаспорою називають населення, що живе за межами території національної держави. Українську діаспору умовно поділяють на західну та східну. Східною діаспорою називають українське населення в колишніх республіках СРСР, яке, за оціночними даними, становить близько 7 млн осіб. З них майже 4,3 млн проживає в Росії (найбільше на Кубані, Далекому Сході, в Сибіру, Москві). Близько 900 тис. становить українське населення в Казахстані, 600 тис. — у Молдові (мал. 62).


Оцінні дані про чисельність української діаспори в країнах світу

Мал. 62. Оцінні дані про чисельність української діаспори в країнах світу


Західну діаспору (понад 4 млн осіб) утворюють українці, що живуть поза межами колишнього СРСР. Найбільше їх проживає в США (1,2 млн осіб), Канаді (1 млн осіб), а також у Бразилії, Аргентині, Польщі, Румунії, Франції, Австралії. У більшості цих країн українці зберегли свою мову, маючи можливість навчатися нею в недільних школах, які частково фінансуються урядами. У країнах, де проживає східноукраїнська діаспора, не існує повноцінних україномовних шкіл, а також практично відсутнє сприяння органів державної влади у відкритті недільних шкіл.


Чи знаєте ви, що...
У 1948 р. був утворений Координаційний Осередок Українських Громадських Організацій у Європі. У листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку створено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), який об'єднував усі крайові та міжкрайові українські осередки.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке українська діаспора, яка її географія?


Набуваємо практичних навичок

1. Позначте на контурній карті країни з численною українською діаспорою.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.