KNOWLEDGE HYPERMARKET


Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки
(Новая страница: «'''Гіпермаркет Знань>>Хімія>>[[Хімія 10 кл...»)
Строка 1: Строка 1:
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Хімія|Хімія]]&gt;&gt;[[Хімія 10 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Хімія: Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки<metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, Оксиди, їх склад, назви</metakeywords>'''  
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Хімія|Хімія]]&gt;&gt;[[Хімія 10 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Хімія: Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки<metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, Оксиди, їх склад, назви</metakeywords>'''  
-
'''''Тема. Оксиди, їх склад, назви.'''''<br><br>Мета уроку:
 
-
вивчення сутності оксидів, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.<br><br>Задачі уроку:
 
-
пояснити учням поняття оксидів, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.<br><br>Основні терміни:<br><br>&nbsp;Оксиди (або оксили) - складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2.<br>&nbsp;Бінарні сполуки – ті, що включають у себе два елемента, які знаходяться у взаємодії.<br>&nbsp;Вищі оксиди - це такі сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення. <br>&nbsp;Пероксиди – активно взаємодіючі речовини, які являються сильними окиснювачами і легко розкладаються.<br>&nbsp;IUPAC (Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії) – така міжнародна недержавна організація, що займається розвитком хімії в різних напрямах.<br><br>Хід уроку<br><br>Частина 1. Сутність оксидів.<br><br>Оксидами (або оксилами) називаються складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2, а інший характеризується одним ступенем окиснення, не має зв’язків Е-Е та О-О.<br><br>Крім прости оксидів, Оксиген може створювати й інші бінарні сполуки, такі як: подвійні оксиди, складні оксиди, пероксиди.<br>Вищі оксиди - це такі бінарні сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення. <br>&nbsp;<br>''Мал. 1. Доля оксидів у природі.''<br><br>За можливими валентностями елементів від 1 до 8, нам відомо 8 типів простих оксидів:<br>''&nbsp;<br>Мал. 2. Типи простих оксидів.''<br><br>Майже всі хімічні елементи здатні утворювати оксиди, окрім благородних газів: гелію, неону та аргону.<br><br>Контролюючий блок 1
 
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дайте визначенню поняттю «оксиди».<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назвіть які оксиди, крім простих&nbsp; бувають.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які типи простих оксидів ви знаєте за можливими валентностями елементів від 1 до 8?<br><br>Частина 2. Склад і назви оксидів.<br><br>Для початку, пропонуємо вам переглянути відео щодо поняття оксидів, складання їх формул та номенклатури, щоб мати практичне уявлення з теми.
+
----
-
<br>''Відео 1. Оксиди.''
+
'''''Тема. Оксиди, їх склад, назви.'''''
 +
===Мета уроку:===
-
http://www.youtube.com/watch?v=bHmvK04LCSk<br><br>Назви оксидів можна утворити двома способами:<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; за допомогою числових префіксів - раціональна номенклатура, в основу якої покладено застосування грецьких числівників, які вказують кількість атомів оксисену, що припадає на один атом оксидоутворюючого елемента. Наприклад: N2O&nbsp; - нітроген геміоксид, NO – нітроген монооксид, N2O3 – динітроген триоксид (або нітроген секвіоксид), NO2&nbsp; - нітроген діоксид, N2O5 – динітроген пентаоксид (або нітроген геміпентаоксид).<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;за валентністю елемента у формі катіона - згідно з правилами IUPAC (Міжнародного союзу фундаментальної та прикладної хімії), назви оксидів складаються з назви елемента та слова «оксид». Наприклад: N2O&nbsp; - нітроген (І) оксид, NO – нітроген (ІІ) оксид,&nbsp; N2O3 – нітроген (ІІІ) оксид,&nbsp; NO2&nbsp; - нітроген (ІV) оксид,&nbsp; N2O5&nbsp; - нітроген (V) оксид.<br><br>''&nbsp;<br>Мал. 3. Класифікація назв оксидів.''<br><br>Якщо ж елемент утворює декілька оксидів, то в їх назвах зазначається ступінь окиснення елемента римською цифрою в дужках відразу після назви.<br>Наприклад, Н2О – гідроген оксид (вода), Na2O – натрій оксид, Р2О3 – фосфор (ІІІ) оксид, Р2О5 – фосфор (V) оксид, Cu2O – купрум (І) оксид,&nbsp; CuO – купрум (ІІ) оксид.&nbsp; <br>Мал. 4. Види деяких наукових назв оксидів.<br><br>Пероксиди утворюють пероксидну групу пероксо: — О — О —. У пероксиді ступінь окиснення Оксигену становить -1.<br>Ангідриди – це оксиди кислот, які утворюються при їх взаємодії з водою.<br>&nbsp;<br>''Мал. 5. Ангідрид бору.''<br><br>Для кращого розуміння теми, можете переглянути як певні оксиди взаємодіють з водою.<br>Відео 2. Взаємодія оксидів з водою. http://www.youtube.com/watch?v=yXnee690VgU<br><br>Контролюючий блок 2
+
*вивчення сутності оксидів, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.
 +
===Задачі уроку:===
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як виявляється назва оксиду, які способи класифікації назв ви знаєте?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що є необхідною умовою при записі назви оксиду, якщо хімічний елемент у ньому здатний утворювати декілька оксидів?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що являють собою пероксиди?<br>&nbsp;<br>Частина 3. Добування оксидів.<br><br>Виділяють декілька способів добування оксидів:<br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія простих речовин з диоксигеном:<br>&nbsp;<br>''Мал 6. Взаємодія простих речовин з диоксигеном.<br>&nbsp; <br>Мал. 7. Оксид сульфуру.''<br><br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спалювання водневих сполук:<br>&nbsp;<br>''Мал. 8. Спалювання водневих сполук.''<br><br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спалювання сульфідів, фосфідів, боридів, карбідів тощо:<br>&nbsp;<br>''Мал. 9. Спалювання карбідів.''<br><br>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розклад кислот, основ, амфотерних гідроксидів:<br>&nbsp;<br>''Мал. 10. Розклад кислот.''<br><br>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Нагрівання солей кисневмісних кислот:<br>&nbsp;<br>''Мал. 11. Нагрівання солей.<br>&nbsp;<br>Мал. 12. Оксид магнію.''<br><br>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія кислот-окисників з металами та неметалами:<br>&nbsp;<br>''Мал. 13. Взаємодія сульфатної кислоти з сульфуром.''<br><br>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія солей деяких металів з лугами та кислотами:<br>&nbsp;<br>''Мал. 14. Взаємодія хлорної кислоти з сіллю.''<br><br>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відновлення або розкладання оксидів деяких елементів з високими ступенями окиснення:<br>&nbsp;<br>''Мал 15. Розкладання оксидів.''<br><br>Пропонуємо вам переглянути як відбувається добування оксидів.<br>''Відео 3. Добування оксиду феруму.''
+
*пояснити учням поняття оксидів, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.
 +
===Основні терміни:===
 +
Оксиди (або оксили) - складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2.<br>&nbsp;Бінарні сполуки – ті, що включають у себе два елемента, які знаходяться у взаємодії.<br>&nbsp;Вищі оксиди - це такі сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення. <br>&nbsp;Пероксиди – активно взаємодіючі речовини, які являються сильними окиснювачами і легко розкладаються.<br>&nbsp;IUPAC (Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії) – така міжнародна недержавна організація, що займається розвитком хімії в різних напрямах.
 +
===Хід уроку===
 +
===Частина 1. Сутність оксидів.===
 +
Оксидами (або оксилами) називаються складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2, а інший характеризується одним ступенем окиснення, не має зв’язків Е-Е та О-О.<br><br>Крім прости оксидів, Оксиген може створювати й інші бінарні сполуки, такі як: подвійні оксиди, складні оксиди, пероксиди.<br>Вищі оксиди - це такі бінарні сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення. <br>&nbsp;<br>''Мал. 1. Доля оксидів у природі.''<br><br>За можливими валентностями елементів від 1 до 8, нам відомо 8 типів простих оксидів:<br>''&nbsp;<br>Мал. 2. Типи простих оксидів.''<br><br>Майже всі хімічні елементи здатні утворювати оксиди, окрім благородних газів: гелію, неону та аргону.
 +
===Контролюючий блок 1===
-
http://www.youtube.com/watch?v=pIgDxACozsU<br><br>Контролюючий блок 3
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дайте визначенню поняттю «оксиди».<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назвіть які оксиди, крім простих&nbsp; бувають.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які типи простих оксидів ви знаєте за можливими валентностями елементів від 1 до 8?
 +
===Частина 2. Склад і назви оксидів.===
 +
Для початку, пропонуємо вам переглянути відео щодо поняття оксидів, складання їх формул та номенклатури, щоб мати практичне уявлення з теми.
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які способи добування оксидів ви знаєте?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Під дією чого відбувається розклад кислот при утворенні оксидів?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З чим мають взаємодіяти прості речовини для утворення оксидів?<br><br>Самостійне завдання
+
<br>''Відео 1. Оксиди.''
-
<br>Проаналізуйте та наведіть приклади всіх методів добування оксидів.<br><br>Цікаво знати, що…<br><br>«Діючий вулкан»<br>Амоній дихромат [(NH4)2Cr2O7] під час нагрівання енергійно розкладається з виділенням газу та пари води, які захоплюють частинки твердої речовини хром (ІІІ) оксиду. Процес розкладу нагадує виверження вулкана. Його можна подати таким рівнянням:<br>&nbsp;<br>''Мал. 16. Процес розкладу амонію.''<br><br>Отже, азот та водяна пара захоплюють частинки хром (ІІІ) оксиду і створюють уявлення про дію вулкана.<br>Спробу зробіть так. Розітріть у ступці на дрібний порошок сіль [(NH4)2Cr2O7]. Помістіть розтерту сіль у фарфоровий тигель. Зробіть у порошку невеликий отвір («кратер»), налийте в нього&nbsp; 5-6 мл спирту починається розклад солі з виділенням азоту і пари води, який весь час прискорюється.<br>Реакція досить ефектна.<br><br>Список використаних джерел<br><br>1. Урок на тему «Сутність оксидів та їх властивості» Хаврюти Р.Ю., вчителя хімії, м. Дніпродзержинськ, сш №12.<br>2. Урок на тему «Оксиди в природі» Вдовченко М.В., вчителя хімії, м. Харків, сш №37.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br>''<br>Відредаговано та вислано Горбатко С. М.''
+
http://www.youtube.com/watch?v=bHmvK04LCSk<br><br>Назви оксидів можна утворити двома способами:<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; за допомогою числових префіксів - раціональна номенклатура, в основу якої покладено застосування грецьких числівників, які вказують кількість атомів оксисену, що припадає на один атом оксидоутворюючого елемента. Наприклад: N2O&nbsp; - нітроген геміоксид, NO – нітроген монооксид, N2O3 – динітроген триоксид (або нітроген секвіоксид), NO2&nbsp; - нітроген діоксид, N2O5 – динітроген пентаоксид (або нітроген геміпентаоксид).<br>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;за валентністю елемента у формі катіона - згідно з правилами IUPAC (Міжнародного союзу фундаментальної та прикладної хімії), назви оксидів складаються з назви елемента та слова «оксид». Наприклад: N2O&nbsp; - нітроген (І) оксид, NO нітроген (ІІ) оксид,&nbsp; N2O3 – нітроген (ІІІ) оксид,&nbsp; NO2&nbsp; - нітроген (ІV) оксид,&nbsp; N2O5&nbsp; - нітроген (V) оксид.<br><br>''&nbsp;<br>Мал. 3. Класифікація назв оксидів.''<br><br>Якщо ж елемент утворює декілька оксидів, то в їх назвах зазначається ступінь окиснення елемента римською цифрою в дужках відразу після назви.<br>Наприклад, Н2О – гідроген оксид (вода), Na2O – натрій оксид, Р2О3 – фосфор (ІІІ) оксид, Р2О5 – фосфор (V) оксид, Cu2O – купрум (І) оксид,&nbsp; CuO – купрум (ІІ) оксид.&nbsp; <br>Мал. 4. Види деяких наукових назв оксидів.<br><br>Пероксиди утворюють пероксидну групу пероксо: — О — О —. У пероксиді ступінь окиснення Оксигену становить -1.<br>Ангідриди це оксиди кислот, які утворюються при їх взаємодії з водою.<br>&nbsp;<br>''Мал. 5. Ангідрид бору.''<br><br>Для кращого розуміння теми, можете переглянути як певні оксиди взаємодіють з водою.<br>Відео 2. Взаємодія оксидів з водою. http://www.youtube.com/watch?v=yXnee690VgU
 +
===Контролюючий блок 2===
-
<br><br><u>'''Над уроком працювали:'''</u>
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як виявляється назва оксиду, які способи класифікації назв ви знаєте?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що є необхідною умовою при записі назви оксиду, якщо хімічний елемент у ньому здатний утворювати декілька оксидів?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що являють собою пероксиди?<br>&nbsp;<br>Частина 3. Добування оксидів.<br><br>Виділяють декілька способів добування оксидів:<br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія простих речовин з диоксигеном:<br>&nbsp;<br>''Мал 6. Взаємодія простих речовин з диоксигеном.<br>&nbsp; <br>Мал. 7. Оксид сульфуру.''<br><br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спалювання водневих сполук:<br>&nbsp;<br>''Мал. 8. Спалювання водневих сполук.''<br><br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спалювання сульфідів, фосфідів, боридів, карбідів тощо:<br>&nbsp;<br>''Мал. 9. Спалювання карбідів.''<br><br>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розклад кислот, основ, амфотерних гідроксидів:<br>&nbsp;<br>''Мал. 10. Розклад кислот.''<br><br>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Нагрівання солей кисневмісних кислот:<br>&nbsp;<br>''Мал. 11. Нагрівання солей.<br>&nbsp;<br>Мал. 12. Оксид магнію.''<br><br>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія кислот-окисників з металами та неметалами:<br>&nbsp;<br>''Мал. 13. Взаємодія сульфатної кислоти з сульфуром.''<br><br>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія солей деяких металів з лугами та кислотами:<br>&nbsp;<br>''Мал. 14. Взаємодія хлорної кислоти з сіллю.''<br><br>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відновлення або розкладання оксидів деяких елементів з високими ступенями окиснення:<br>&nbsp;<br>''Мал 15. Розкладання оксидів.''<br><br>Пропонуємо вам переглянути як відбувається добування оксидів.<br>''Відео 3. Добування оксиду феруму.''
-
Хаврюти Р.Ю.
+
http://www.youtube.com/watch?v=pIgDxACozsU
 +
===Контролюючий блок 3===
-
Вдовченко М.В.
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які способи добування оксидів ви знаєте?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Під дією чого відбувається розклад кислот при утворенні оксидів?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; З чим мають взаємодіяти прості речовини для утворення оксидів?<br><br>Самостійне завдання
-
Горбатко С.М
+
<br>Проаналізуйте та наведіть приклади всіх методів добування оксидів.<br><br>Цікаво знати, що…<br><br>«Діючий вулкан»<br>Амоній дихромат [(NH4)2Cr2O7] під час нагрівання енергійно розкладається з виділенням газу та пари води, які захоплюють частинки твердої речовини – хром (ІІІ) оксиду. Процес розкладу нагадує виверження вулкана. Його можна подати таким рівнянням:<br>&nbsp;<br>''Мал. 16. Процес розкладу амонію.''<br><br>Отже, азот та водяна пара захоплюють частинки хром (ІІІ) оксиду і створюють уявлення про дію вулкана.<br>Спробу зробіть так. Розітріть у ступці на дрібний порошок сіль [(NH4)2Cr2O7]. Помістіть розтерту сіль у фарфоровий тигель. Зробіть у порошку невеликий отвір («кратер»), налийте в нього&nbsp; 5-6 мл спирту починається розклад солі з виділенням азоту і пари води, який весь час прискорюється.<br>Реакція досить ефектна.
 +
===Список використаних джерел===
 +
1. Урок на тему «Сутність оксидів та їх властивості» Хаврюти Р.Ю., вчителя хімії, м. Дніпродзержинськ, сш №12.<br>2. Урок на тему «Оксиди в природі» Вдовченко М.В., вчителя хімії, м. Харків, сш №37.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br>''<br>Відредаговано та вислано Горбатко С. М.''
 +
<br><br><u>'''Над уроком працювали:'''</u>
-
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
+
Хаврюти Р.Ю.
 +
 
 +
Вдовченко М.В.
 +
 
 +
Горбатко С.М
 +
 
 +
<br> Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
 +
[[Category:Хімія_8_клас]]

Версия 18:01, 20 марта 2011

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 10 клас. Повні уроки>>Хімія: Оксиди, їх склад, назви. Повні урокиТема. Оксиди, їх склад, назви.

Содержание

Мета уроку:

  • вивчення сутності оксидів, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.

Задачі уроку:

  • пояснити учням поняття оксидів, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.

Основні терміни:

Оксиди (або оксили) - складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2.
 Бінарні сполуки – ті, що включають у себе два елемента, які знаходяться у взаємодії.
 Вищі оксиди - це такі сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення.
 Пероксиди – активно взаємодіючі речовини, які являються сильними окиснювачами і легко розкладаються.
 IUPAC (Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії) – така міжнародна недержавна організація, що займається розвитком хімії в різних напрямах.

Хід уроку

Частина 1. Сутність оксидів.

Оксидами (або оксилами) називаються складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2, а інший характеризується одним ступенем окиснення, не має зв’язків Е-Е та О-О.

Крім прости оксидів, Оксиген може створювати й інші бінарні сполуки, такі як: подвійні оксиди, складні оксиди, пероксиди.
Вищі оксиди - це такі бінарні сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення.
 
Мал. 1. Доля оксидів у природі.

За можливими валентностями елементів від 1 до 8, нам відомо 8 типів простих оксидів:
 
Мал. 2. Типи простих оксидів.


Майже всі хімічні елементи здатні утворювати оксиди, окрім благородних газів: гелію, неону та аргону.

Контролюючий блок 1


1.    Дайте визначенню поняттю «оксиди».
2.    Назвіть які оксиди, крім простих  бувають.
3.    Які типи простих оксидів ви знаєте за можливими валентностями елементів від 1 до 8?

Частина 2. Склад і назви оксидів.

Для початку, пропонуємо вам переглянути відео щодо поняття оксидів, складання їх формул та номенклатури, щоб мати практичне уявлення з теми.


Відео 1. Оксиди.

http://www.youtube.com/watch?v=bHmvK04LCSk

Назви оксидів можна утворити двома способами:
•    за допомогою числових префіксів - раціональна номенклатура, в основу якої покладено застосування грецьких числівників, які вказують кількість атомів оксисену, що припадає на один атом оксидоутворюючого елемента. Наприклад: N2O  - нітроген геміоксид, NO – нітроген монооксид, N2O3 – динітроген триоксид (або нітроген секвіоксид), NO2  - нітроген діоксид, N2O5 – динітроген пентаоксид (або нітроген геміпентаоксид).
•     за валентністю елемента у формі катіона - згідно з правилами IUPAC (Міжнародного союзу фундаментальної та прикладної хімії), назви оксидів складаються з назви елемента та слова «оксид». Наприклад: N2O  - нітроген (І) оксид, NO – нітроген (ІІ) оксид,  N2O3 – нітроген (ІІІ) оксид,  NO2  - нітроген (ІV) оксид,  N2O5  - нітроген (V) оксид.

 
Мал. 3. Класифікація назв оксидів.


Якщо ж елемент утворює декілька оксидів, то в їх назвах зазначається ступінь окиснення елемента римською цифрою в дужках відразу після назви.
Наприклад, Н2О – гідроген оксид (вода), Na2O – натрій оксид, Р2О3 – фосфор (ІІІ) оксид, Р2О5 – фосфор (V) оксид, Cu2O – купрум (І) оксид,  CuO – купрум (ІІ) оксид. 
Мал. 4. Види деяких наукових назв оксидів.

Пероксиди утворюють пероксидну групу пероксо: — О — О —. У пероксиді ступінь окиснення Оксигену становить -1.
Ангідриди – це оксиди кислот, які утворюються при їх взаємодії з водою.
 
Мал. 5. Ангідрид бору.

Для кращого розуміння теми, можете переглянути як певні оксиди взаємодіють з водою.
Відео 2. Взаємодія оксидів з водою. http://www.youtube.com/watch?v=yXnee690VgU

Контролюючий блок 2


1.    Як виявляється назва оксиду, які способи класифікації назв ви знаєте?
2.    Що є необхідною умовою при записі назви оксиду, якщо хімічний елемент у ньому здатний утворювати декілька оксидів?
3.    Що являють собою пероксиди?
 
Частина 3. Добування оксидів.

Виділяють декілька способів добування оксидів:
1)    Взаємодія простих речовин з диоксигеном:
 
Мал 6. Взаємодія простих речовин з диоксигеном.
 
Мал. 7. Оксид сульфуру.


2)    Спалювання водневих сполук:
 
Мал. 8. Спалювання водневих сполук.

3)    Спалювання сульфідів, фосфідів, боридів, карбідів тощо:
 
Мал. 9. Спалювання карбідів.

4)    Розклад кислот, основ, амфотерних гідроксидів:
 
Мал. 10. Розклад кислот.

5)    Нагрівання солей кисневмісних кислот:
 
Мал. 11. Нагрівання солей.
 
Мал. 12. Оксид магнію.


6)    Взаємодія кислот-окисників з металами та неметалами:
 
Мал. 13. Взаємодія сульфатної кислоти з сульфуром.

7)    Взаємодія солей деяких металів з лугами та кислотами:
 
Мал. 14. Взаємодія хлорної кислоти з сіллю.

8)    Відновлення або розкладання оксидів деяких елементів з високими ступенями окиснення:
 
Мал 15. Розкладання оксидів.

Пропонуємо вам переглянути як відбувається добування оксидів.
Відео 3. Добування оксиду феруму.

http://www.youtube.com/watch?v=pIgDxACozsU

Контролюючий блок 3


1.    Які способи добування оксидів ви знаєте?
2.    Під дією чого відбувається розклад кислот при утворенні оксидів?
3.    З чим мають взаємодіяти прості речовини для утворення оксидів?

Самостійне завдання


Проаналізуйте та наведіть приклади всіх методів добування оксидів.

Цікаво знати, що…

«Діючий вулкан»
Амоній дихромат [(NH4)2Cr2O7] під час нагрівання енергійно розкладається з виділенням газу та пари води, які захоплюють частинки твердої речовини – хром (ІІІ) оксиду. Процес розкладу нагадує виверження вулкана. Його можна подати таким рівнянням:
 
Мал. 16. Процес розкладу амонію.

Отже, азот та водяна пара захоплюють частинки хром (ІІІ) оксиду і створюють уявлення про дію вулкана.
Спробу зробіть так. Розітріть у ступці на дрібний порошок сіль [(NH4)2Cr2O7]. Помістіть розтерту сіль у фарфоровий тигель. Зробіть у порошку невеликий отвір («кратер»), налийте в нього  5-6 мл спирту починається розклад солі з виділенням азоту і пари води, який весь час прискорюється.
Реакція досить ефектна.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Сутність оксидів та їх властивості» Хаврюти Р.Ю., вчителя хімії, м. Дніпродзержинськ, сш №12.
2. Урок на тему «Оксиди в природі» Вдовченко М.В., вчителя хімії, м. Харків, сш №37.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислано Горбатко С. М.Над уроком працювали:

Хаврюти Р.Ю.

Вдовченко М.В.

Горбатко С.М


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас