KNOWLEDGE HYPERMARKET


Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 10 клас. Повні уроки>>Хімія: Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки Тема. Оксиди, їх склад, назви.

Мета уроку:

вивчення сутності оксидів, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.

Задачі уроку:

пояснити учням поняття оксидів, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.

Основні терміни:

 Оксиди (або оксили) - складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2.
 Бінарні сполуки – ті, що включають у себе два елемента, які знаходяться у взаємодії.
 Вищі оксиди - це такі сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення.
 Пероксиди – активно взаємодіючі речовини, які являються сильними окиснювачами і легко розкладаються.
 IUPAC (Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії) – така міжнародна недержавна організація, що займається розвитком хімії в різних напрямах.

Хід уроку

Частина 1. Сутність оксидів.

Оксидами (або оксилами) називаються складні речовини, до яких входять два елементи, один з яких Оксиген зі ступенем окиснення -2, а інший характеризується одним ступенем окиснення, не має зв’язків Е-Е та О-О.

Крім прости оксидів, Оксиген може створювати й інші бінарні сполуки, такі як: подвійні оксиди, складні оксиди, пероксиди.
Вищі оксиди - це такі бінарні сполуки, в яких хімічний елемент має вищу ступінь окислення.
 
Мал. 1. Доля оксидів у природі.

За можливими валентностями елементів від 1 до 8, нам відомо 8 типів простих оксидів:
 
Мал. 2. Типи простих оксидів.


Майже всі хімічні елементи здатні утворювати оксиди, окрім благородних газів: гелію, неону та аргону.

Контролюючий блок 1


1.    Дайте визначенню поняттю «оксиди».
2.    Назвіть які оксиди, крім простих  бувають.
3.    Які типи простих оксидів ви знаєте за можливими валентностями елементів від 1 до 8?

Частина 2. Склад і назви оксидів.

Для початку, пропонуємо вам переглянути відео щодо поняття оксидів, складання їх формул та номенклатури, щоб мати практичне уявлення з теми.


Відео 1. Оксиди.

http://www.youtube.com/watch?v=bHmvK04LCSk

Назви оксидів можна утворити двома способами:
•    за допомогою числових префіксів - раціональна номенклатура, в основу якої покладено застосування грецьких числівників, які вказують кількість атомів оксисену, що припадає на один атом оксидоутворюючого елемента. Наприклад: N2O  - нітроген геміоксид, NO – нітроген монооксид, N2O3 – динітроген триоксид (або нітроген секвіоксид), NO2  - нітроген діоксид, N2O5 – динітроген пентаоксид (або нітроген геміпентаоксид).
•     за валентністю елемента у формі катіона - згідно з правилами IUPAC (Міжнародного союзу фундаментальної та прикладної хімії), назви оксидів складаються з назви елемента та слова «оксид». Наприклад: N2O  - нітроген (І) оксид, NO – нітроген (ІІ) оксид,  N2O3 – нітроген (ІІІ) оксид,  NO2  - нітроген (ІV) оксид,  N2O5  - нітроген (V) оксид.

 
Мал. 3. Класифікація назв оксидів.


Якщо ж елемент утворює декілька оксидів, то в їх назвах зазначається ступінь окиснення елемента римською цифрою в дужках відразу після назви.
Наприклад, Н2О – гідроген оксид (вода), Na2O – натрій оксид, Р2О3 – фосфор (ІІІ) оксид, Р2О5 – фосфор (V) оксид, Cu2O – купрум (І) оксид,  CuO – купрум (ІІ) оксид. 
Мал. 4. Види деяких наукових назв оксидів.

Пероксиди утворюють пероксидну групу пероксо: — О — О —. У пероксиді ступінь окиснення Оксигену становить -1.
Ангідриди – це оксиди кислот, які утворюються при їх взаємодії з водою.
 
Мал. 5. Ангідрид бору.

Для кращого розуміння теми, можете переглянути як певні оксиди взаємодіють з водою.
Відео 2. Взаємодія оксидів з водою. http://www.youtube.com/watch?v=yXnee690VgU

Контролюючий блок 2


1.    Як виявляється назва оксиду, які способи класифікації назв ви знаєте?
2.    Що є необхідною умовою при записі назви оксиду, якщо хімічний елемент у ньому здатний утворювати декілька оксидів?
3.    Що являють собою пероксиди?
 
Частина 3. Добування оксидів.

Виділяють декілька способів добування оксидів:
1)    Взаємодія простих речовин з диоксигеном:
 
Мал 6. Взаємодія простих речовин з диоксигеном.
 
Мал. 7. Оксид сульфуру.


2)    Спалювання водневих сполук:
 
Мал. 8. Спалювання водневих сполук.

3)    Спалювання сульфідів, фосфідів, боридів, карбідів тощо:
 
Мал. 9. Спалювання карбідів.

4)    Розклад кислот, основ, амфотерних гідроксидів:
 
Мал. 10. Розклад кислот.

5)    Нагрівання солей кисневмісних кислот:
 
Мал. 11. Нагрівання солей.
 
Мал. 12. Оксид магнію.


6)    Взаємодія кислот-окисників з металами та неметалами:
 
Мал. 13. Взаємодія сульфатної кислоти з сульфуром.

7)    Взаємодія солей деяких металів з лугами та кислотами:
 
Мал. 14. Взаємодія хлорної кислоти з сіллю.

8)    Відновлення або розкладання оксидів деяких елементів з високими ступенями окиснення:
 
Мал 15. Розкладання оксидів.

Пропонуємо вам переглянути як відбувається добування оксидів.
Відео 3. Добування оксиду феруму.

http://www.youtube.com/watch?v=pIgDxACozsU

Контролюючий блок 3


1.    Які способи добування оксидів ви знаєте?
2.    Під дією чого відбувається розклад кислот при утворенні оксидів?
3.    З чим мають взаємодіяти прості речовини для утворення оксидів?

Самостійне завдання


Проаналізуйте та наведіть приклади всіх методів добування оксидів.

Цікаво знати, що…

«Діючий вулкан»
Амоній дихромат [(NH4)2Cr2O7] під час нагрівання енергійно розкладається з виділенням газу та пари води, які захоплюють частинки твердої речовини – хром (ІІІ) оксиду. Процес розкладу нагадує виверження вулкана. Його можна подати таким рівнянням:
 
Мал. 16. Процес розкладу амонію.

Отже, азот та водяна пара захоплюють частинки хром (ІІІ) оксиду і створюють уявлення про дію вулкана.
Спробу зробіть так. Розітріть у ступці на дрібний порошок сіль [(NH4)2Cr2O7]. Помістіть розтерту сіль у фарфоровий тигель. Зробіть у порошку невеликий отвір («кратер»), налийте в нього  5-6 мл спирту починається розклад солі з виділенням азоту і пари води, який весь час прискорюється.
Реакція досить ефектна.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Сутність оксидів та їх властивості» Хаврюти Р.Ю., вчителя хімії, м. Дніпродзержинськ, сш №12.
2. Урок на тему «Оксиди в природі» Вдовченко М.В., вчителя хімії, м. Харків, сш №37.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислано Горбатко С. М.Над уроком працювали:

Хаврюти Р.Ю.

Вдовченко М.В.

Горбатко С.М


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.