KNOWLEDGE HYPERMARKET


Органи,фізіологічні й функціональні системи. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас. Повні уроки>>Біологія: Органи, фізіологічні й функціональні системи. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Органи, фізіологічні й функціональні системи

Мета уроку

  • дослідження будови, діяльності функціональних та фізіологічних систем організму.

Хід уроку

Робота функціональних систем людини

Об'єднання всіх вузлових механізмів і функціональних систем визначає корисний для організму результат діяльності. Будь-яка зміна результату, так само як і його оптимальний стан, постійно сприймається рецепторами. Сигналізація (зворотна афферентація), що виникає в рецепторах, надходить до відповідних нервові центри і вибірково залучає до функціональні системи елементи різних рівнів для побудови виконавчої діяльності, спрямованої на відновлення потрібного для організму результату.

Bio9 8 1.jpg
Рис. 1 Робота функціональних систем людини


Взаємодія окремих функціональних систем в цілому організмі і в популяціях будується на основі принципів домінування і багатозв'язних регулювання за кінцевими результатами. Домінування окремих функціональних систем в організмі визначається механізмами домінанти і означає, що в кожен даний момент часу діяльністю організму заволодіває провідна функціональна система, яка забезпечує задоволення головною для виживання, продовження роду або суспільного престижу потреби.

Відео 1. Дівчина – рентген
Важливість виявлення закономірностей розвитку організму дитини і особливостей функціонування його фізіологічних систем на різних етапах онтогенезу для охорони здоров'я та розробки адекватних віком педагогічних технологій визначила пошук оптимальних шляхів вивчення фізіології дитини і тих механізмів, які забезпечують адаптивний пристосувальний характер розвитку на кожному етапі онтогенезу.

Відео 2. розвиток функціональних систем організму дитини
Традиційним для вітчизняної фізіології (І. М. Сєченов, І. П. Павлов, А. А. Ухтомський, М. О. Бернштейн. П. К. Анохін та ін) є системний принцип організації адаптивного реагування на фактори зовнішнього середовища. Цей принцип, що розглядається як базовий механізм життєдіяльності організму, має на увазі, що всі види пристосувальної діяльності фізіологічних систем і цілісного організму здійснюються за допомогою ієрархічно організованих динамічних об'єднань, що включають окремі елементи одного або різних органів (фізіологічних систем).


Методи фізіологічного дослідження

В основі фізіології лежать факти, отримані в ході експерименту. Існують два методи дослідження:
спостереження;
досвід.

Bio9 8 2.jpg
Рис. 2 Спостереження УЗД

Спостереження за різними проявами таСпостереження УЗД порушеннями, які виникають при захворюваннях і травмах у тварин і людини.

Виділяють два види досвіду:

гострий (вівісекція або жівосеченіе) проводиться операція на тварин і вивчається робота посіченого органу. Він дозволяє визначити механізм роботи органу. Недоліки: проводиться на наркотізірованних тварин; пов'язаний з важкою травмою і, як наслідок, травматичним шоком і великою крововтратою.

хронічний - запропоновано Павловим - після проведеної операції тварина виживає, надалі - спостереження за життям тварини. Вивчається функція органу протягом тривалого часу, зміна функції під впливом різних умов, вплив нервової та гуморальної регуляції на функції організму.

Поняття про функціональні системи

Функціональні системи організму

Рис. 3 Функціональні системи організму

Функціональна система - динамічна сукупність органів і тканин, що відносяться до різних анатомо-фізіологічних структур і об'єдналися для досягнення певної пристосувальної діяльності (корисного пристосувального результату).

В основі функціональної системи лежить принцип повернення до норми тієї або іншої величини. Кожна функціональна система виникає в тому випадку, якщо яка-небудь величина відхиляється від норми. Функціональна система - це тимчасове утворення, до досягнення певного результату.

Мета роботи функціональної системи - повернення величини до норми.

Організм людини - сукупність різних функціональних систем. З усіх функціональних систем в даний момент є одна - домінуюча.
Кожна функціональна система складається з 4-х ланок:

Нервові центри та сплетіння
Рис. 4 Нервові центри та сплетіння

центральна ланка - сукупність нервових центрів, що регулюють ту чи іншу функцію;
виконавча ланка - органи і тканини, які працюють для досягнення результату (сюди включаються поведінкові реакції);
Відео 3. Як передбачити поведінку людини
зворотний зв'язок (афферентація) - після роботи другої ланки виникає вторинний потік імпульсів від рецепторів у центральну нервову систему, йде інформація про зміну тієї або іншої величини;
корисний результат - для досягнення якого і працює функціональна система.

Кожна функціональна система має 2 властивості:
динамічність - кожна функціональна система - це утворення тимчасове. Різні органи можуть входити до складу однієї функціональної системи, одні й ті ж органи можуть входити до складу різних функціональних систем;

Нервові імпульси
Рис. 5 Нервові імпульси

саморегуляція - функціональна система забезпечує підтримку на постійному рівні різних параметрів без втручання ззовні. Усі функціональні системи працюють за принципом випередження. При відхиленні від норми величини імпульси надходять у центральну ланку, і там формується еталон майбутнього результату. Потім починає працювати 2-е ланка. Як тільки отриманий результат буде відповідати еталону, то функціональна система розпадається.

Відео 4. Передача нервових імпульсів


Контролюючий блок

1.    Що таке функціональні системи організму?
2.    Властивості функціональних систем?
3.    Методи фізіологічного дослідження?


Список використаних джерел

1.    Урок на тему «Органи, фізіологічні й функціональні системи» - Устименко Ольга Максимівна, м. Запоріжжя, Україна.
2.    Старушенко Л.И. Анатомия и физиология человека. К.: Высш. шк.-213с.
3.    Федюкович Н.И. Анатомия и физиология. Ростов н./Д.: Феникс.-416с.
4.    Физиология человека. / Под ред. Н.А. Агадженяна и др. - СПб.: Питер, 2003.-234с.Відредаговано та надіслано Лісняк А. В.
Над уроком працювали

Устименко О. М.

Лісняк А. В.

Бех О.П.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 9 клас