KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основи, їх склад, назви. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Основи, їх склад, назви. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Основи, їх склад, назви.

Мета уроку

  • вивчення сутності основ, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.

Задачі уроку

  • пояснити учням поняття основ, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.

Основні терміни

Основи –  сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН.

Катіон – це позитивно заряджений йон.

Аніон – це негативно заряджений йон.

Дисоціація – це розклад частинки (молекули, радикала, йона) на декілька більш простих частинок.

Кислотний залишок - група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.

Хід уроку

Сутність основ, їх склад.

Основами називаються сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН.

Основи – це складні сполуки, що складаються з катіона, та гідроксид-іона. Загальна формула – M(OH)x. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, основи – це електроліти, які у водному розчині дисоціюють з утворенням лише одного типу аніонів – гідроксид-іонів. За здатністю до дисоціації основи називаються лугами.

Дисоціація води

Мал.1 . Дисоціація води.

Основи у воді дисоціюють на йони металу (амонію у випадку гідрату амоніаку) і гідроксид-йони. Жодних інших аніонів, крім гідроксид-йонів, основи не утворюють.

Водні розчини лугів надають розчину лакмусу синього кольору, фенолфталеїну – малинового, метилоранжу – жовтого. Нерозчинні основи поділяються на амфотерні гідроксиди та основи. Кількість гідроксид-іонів, здатних заміщуватись на кислотні залишки, визначає кислотність основ та амфотерних гідроксидів. Тому вони можуть бути однокислотні, двокислотні, трикислотні,  чотирикислотні.

Особливості розчинних і нерозчинних основ

Мал. 2. Особливості розчинних і нерозчинних основ.

Контролюючий блок 1


1.    Охарактеризуйте процес утворення основ.
2.    Які основи називаються лугами?
3.    Що визначає кислотність основ?

Назви основ

Згідно з міжнародною номенклатурою назви основ складаються з назви катіона металу і слова гідроксид, вказуючи в дужках валентність катіона, якщо вона змінна, наприклад:

NaOH — натрій гідроксид (їдкий натр);

Натрій гідроксид

Мал. 3. Натрій гідроксид.

KOH — калій гідроксид (їдкий калій);

Калій гідроксид

Мал. 4. Калій гідроксид.

Ca(OH)2 — кальцій гідроксид (гашене вапно);

Кальцій гідроксид

Мал. 5. Кальцій гідроксид.

Fe(OH)2 — ферум (ІІ) гідроксид;

Fe(OH)3 — ферум (ІІІ) гідроксид.

Якщо до складу сполуки входять інші йони, то в назві їх перелічують з відповідними числовими префіксами:

CrO(OH) — хром  оксисен гідроксид,

Fe3O2(OH)5 — триферум диоксиген пентагідроксид.

Контролюючий блок 2


1.    Які методи класифікації назв основ ви знаєте?
2.    Як позначається у назві основи, що валентність катіона змінна?
3.    Випишіть та перелічіть назви найважливіших видів основ.

Добування основ

Методи добування гідроксидів:

1)    Взаємодія активних металів з водою:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Взаємодію основи і води ви можете спостерігати на наступному відео.

Відео 1. Взаємодія натрій гідроксиду і води.


2)    Електроліз водних розчинів деяких солей:

2NaCl + 2H2O → H2 (катод) + Cl2 (анод) + 2NaOH (біля катода)

3)    Взаємодія основних оксидів з водою:

CaOH + H2O = Ca(OH)2

Na2O + H2O = 2NaOH

Як відбувається описана вище реакція ви можете спостерігати на відео, зазначеному нижче.

Відео 2. Взаємодія основних оксидів з кислотою.


4)    Взаємодія солей з лугами:

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

Взаємодія солей з кислотами:

Na[Al(OH)4] + HCl = NaCl + Al(OH)3

Контролюючий блок 3


1.    Перелічіть основні методи добування основ.
2.    Яку реакцію можна спостерігати при взаємодії основних оксидів з водою?
3.    Зобразіть схематично електроліз водного розчину будь-якої солі.

Домашнє завдання


Виконайте творчу роботу. Намалюйте план-схему структури будь-якої основи, та процес її взаємодії з водою за нормальних умов.

Цікаво знати, що…


«Мінеральний «хамелеон»»

Відомо, що хамелеон від подразнення чи зміни зовнішнього середовища змінює колір своєї шкіри.

У хімії мінеральним «хамелеоном» називають метал марганець, сполуки якого залежно від умов реакції швидко змінюють своє забарвлення. Так, солі марганцю (ІІ) світло-рожевого кольору. Якщо ж до їх розчинів додати лугу, випадає білий осад манган (ІІ) гідроксиду, який на повітрі швидко буріє.

Дослід 1. У хімічну склянку наливають розведений розчин будь-якої солі манган (ІІ), підкислюють його концентрованою HNO3, висипають невелику кількість коричневого PbO2 і нагрівають. При цьому майже безбарвний розчин стає фіалковим:

2MnO2+ + 5PbO2 + 4H+ = 2MnO4 + 5Pb2+ + 2H2O

Дослід 2. У три склянки наливають фіалкового розчину ФОРМУЛА. У перший додають розведеної H2SO4, у другий – дистильованої води, а в третій – концентрованого розчину KOH. Потім у кожну склянку додають розчину K2SO3  або NaNO2. При цьому фіалкове забарвлення аніона MnO4 скрізь зникає, проте в першій склянці розчин знебарвлюється:

2MnO4 + 5SO3 + 6H+ = 2Mn2+ + 5SO4 + 3H2O

у другій – випадає бурий осад:

2MnO4 + 3SO3 + 5H2O = 2Mn(OH)4↓ + 3SO4 + 2OH

у третій – розчин  вмить зеленіє:

2MnO4 + NO2 + 2OH = 2MnO4 + NO3 + H2O

Дослід 3. Якщо висипати твердий залишок після прожарювання KMnO4 у воду, то спочатку утворюється розчин зеленого кольору, який швидко переходить у синьо-фіалковий, потім у фіалковий і, нарешті, у малиновий. Одночасно випадає бурий осад:

3MnO4 + 4H2O = 2MnO4 + Mn(OH)4↓  + 4OH

3Mn4 + 8H2O = 2MnO4 + 2Mn(OH)4↓  + 8OH

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Основи, їх сутність та характеристика» Іванченко О.І., вчителя хімії, м. Київ, СШ №134.
2. Урок на тему «Основні види основ та їх особливості» Левченко В. А., вчителя хімії, м. Горлівка, СШ №12.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.Відредаговано та вислано Горбатко С.М.
Над уроком працювали

Іванченко О.І.

Левченко В.А.

Горбатко С.М
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас