KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основи, їх склад, назви. Повні уроки
(Новая страница: «'''Гіпермаркет Знань>>Хімія>>[[Хімія 8 кл...»)
Строка 1: Строка 1:
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Хімія|Хімія]]&gt;&gt;[[Хімія 8 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Хімія: Основи, їх склад, назви. Повні уроки<metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, Основи, їх склад, назви</metakeywords>'''  
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Хімія|Хімія]]&gt;&gt;[[Хімія 8 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Хімія: Основи, їх склад, назви. Повні уроки<metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, Основи, їх склад, назви</metakeywords>'''  
 +
----------------------
-
'''''Тема. Основи, їх склад, назви.'''''<br><br>Мета уроку:
 
-
вивчення сутності основ, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.<br><br>Задачі уроку:  
+
'''''Тема. Основи, їх склад, назви.'''''
 +
===Мета уроку:===
-
пояснити учням поняття основ, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.<br><br>Основні терміни:<br>Основи –&nbsp; сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН.<br>Катіон – це позитивно заряджений йон.<br>Аніон – це негативно заряджений йон.<br>Дисоціація – це розклад частинки (молекули, радикала, йона) на декілька більш простих частинок.<br>Кислотний залишок - група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.<br><br>Хід уроку<br><br>Частина 1. Сутність основ, їх склад.
+
*вивчення сутності основ, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.
 +
===Задачі уроку:===
-
<br>Основами називаються сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН. <br>Основи – це складні сполуки, що складаються з катіона, та гідроксид-іона. Загальна формула – M(OH)x. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, основи – це електроліти, які у водному розчині дисоціюють з утворенням лише одного типу аніонів – гідроксид-іонів. За здатністю до дисоціації основи називаються лугами. <br>&nbsp;<br>''Мал.1 . Дисоціація води.''<br>Основи у воді дисоціюють на йони металу (амонію у випадку гідрату амоніаку) і гідроксид-йони. Жодних інших аніонів, крім гідроксид-йонів, основи не утворюють.<br>Водні розчини лугів надають розчину лакмусу синього кольору, фенолфталеїну – малинового, метилоранжу – жовтого. Нерозчинні основи поділяються на амфотерні гідроксиди та основи. Кількість гідроксид-іонів, здатних заміщуватись на кислотні залишки, визначає кислотність основ та амфотерних гідроксидів. Тому вони можуть бути однокислотні, двокислотні, трикислотні,&nbsp; чотирикислотні.<br>''&nbsp;<br>Мал. 2. Особливості розчинних і нерозчинних основ.''<br><br>Контролюючий блок 1
+
*пояснити учням поняття основ, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.
 +
===Основні терміни:===
 +
Основи –&nbsp; сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН.<br>Катіон – це позитивно заряджений йон.<br>Аніон – це негативно заряджений йон.<br>Дисоціація – це розклад частинки (молекули, радикала, йона) на декілька більш простих частинок.<br>Кислотний залишок - група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.
 +
===Хід уроку===
 +
===Частина 1. Сутність основ, їх склад.===
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Охарактеризуйте процес утворення основ.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які основи називаються лугами?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що визначає кислотність основ?<br><br><br>Частина 2. Назви основ.
+
<br>Основами називаються сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН. <br>Основи – це складні сполуки, що складаються з катіона, та гідроксид-іона. Загальна формула – M(OH)x. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, основи – це електроліти, які у водному розчині дисоціюють з утворенням лише одного типу аніонів – гідроксид-іонів. За здатністю до дисоціації основи називаються лугами. <br>&nbsp;<br>''Мал.1 . Дисоціація води.''<br>Основи у воді дисоціюють на йони металу (амонію у випадку гідрату амоніаку) і гідроксид-йони. Жодних інших аніонів, крім гідроксид-йонів, основи не утворюють.<br>Водні розчини лугів надають розчину лакмусу синього кольору, фенолфталеїну – малинового, метилоранжу – жовтого. Нерозчинні основи поділяються на амфотерні гідроксиди та основи. Кількість гідроксид-іонів, здатних заміщуватись на кислотні залишки, визначає кислотність основ та амфотерних гідроксидів. Тому вони можуть бути однокислотні, двокислотні, трикислотні,&nbsp; чотирикислотні.<br>''&nbsp;<br>Мал. 2. Особливості розчинних і нерозчинних основ.''
 +
===Контролюючий блок 1===
-
<br>Згідно з міжнародною номенклатурою назви основ складаються з назви катіона металу і слова гідроксид, вказуючи в дужках валентність катіона, якщо вона змінна, наприклад:<br>NaOH — натрій гідроксид (їдкий натр);<br>&nbsp;<br>''Мал. 3. Натрій гідроксид.''<br><br>KOH — калій гідроксид (їдкий калій);<br>''&nbsp;<br>Мал. 4. Калій гідроксид.''<br><br>Ca(OH)2 — кальцій гідроксид (гашене вапно);<br>''&nbsp;<br>Мал. 5. Кальцій гідроксид.''<br><br>Fe(OH)2 — ферум (ІІ) гідроксид;<br>Fe(OH)3 — ферум (ІІІ) гідроксид.<br>Якщо до складу сполуки входять інші йони, то в назві їх перелічують з відповідними числовими префіксами:<br>CrO(OH) — хром&nbsp; оксисен гідроксид,<br>Fe3O2(OH)5 — триферум диоксиген пентагідроксид.
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Охарактеризуйте процес утворення основ.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які основи називаються лугами?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що визначає кислотність основ?
 +
===Частина 2. Назви основ.===
-
<br>Контролюючий блок 2
+
<br>Згідно з міжнародною номенклатурою назви основ складаються з назви катіона металу і слова гідроксид, вказуючи в дужках валентність катіона, якщо вона змінна, наприклад:<br>NaOH — натрій гідроксид (їдкий натр);<br>&nbsp;<br>''Мал. 3. Натрій гідроксид.''<br><br>KOH — калій гідроксид (їдкий калій);<br>''&nbsp;<br>Мал. 4. Калій гідроксид.''<br><br>Ca(OH)2 — кальцій гідроксид (гашене вапно);<br>''&nbsp;<br>Мал. 5. Кальцій гідроксид.''<br><br>Fe(OH)2 — ферум (ІІ) гідроксид;<br>Fe(OH)3 — ферум (ІІІ) гідроксид.<br>Якщо до складу сполуки входять інші йони, то в назві їх перелічують з відповідними числовими префіксами:<br>CrO(OH) — хром&nbsp; оксисен гідроксид,<br>Fe3O2(OH)5 — триферум диоксиген пентагідроксид.
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які методи класифікації назв основ ви знаєте?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як позначається у назві основи, що валентність катіона змінна?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випишіть та перелічіть назви найважливіших видів основ.<br><br>Частина 3. Добування основ.
+
===Контролюючий блок 2===
-
<br>Методи добування гідроксидів:<br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія активних металів з водою:<br>2Na + 2H2O = 2NaOH + H2<br>Взаємодію основи і води ви можете спостерігати на наступному відео.<br>''Відео 1. Взаємодія натрій гідроксиду і води.''<br>http://www.youtube.com/watch?v=16dshZ5GHZw<br><br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Електроліз водних розчинів деяких солей:<br>2NaCl + 2H2O → H2 (катод) + Cl2 (анод) + 2NaOH (біля катода)<br><br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія основних оксидів з водою:<br>CaOH + H2O = Ca(OH)2<br>Na2O + H2O = 2NaOH<br>Як відбувається описана вище реакція ви можете спостерігати на відео, зазначеному нижче.<br>''Відео 2. Взаємодія основних оксидів з кислотою.''
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які методи класифікації назв основ ви знаєте?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як позначається у назві основи, що валентність катіона змінна?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Випишіть та перелічіть назви найважливіших видів основ.
 +
===Частина 3. Добування основ.===
-
http://www.youtube.com/watch?v=jMAml7K0fKo<br><br>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія солей з лугами:<br>CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4<br>Взаємодія солей та основ є дуже цікавим процесом, ви можете спостерігати його на вказаному відео.<br>''Відео 3. Взаємодія основи і солі.''
+
<br>Методи добування гідроксидів:<br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія активних металів з водою:<br>2Na + 2H2O = 2NaOH + H2<br>Взаємодію основи і води ви можете спостерігати на наступному відео.<br>''Відео 1. Взаємодія натрій гідроксиду і води.''<br>http://www.youtube.com/watch?v=16dshZ5GHZw<br><br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Електроліз водних розчинів деяких солей:<br>2NaCl + 2H2O → H2 (катод) + Cl2 (анод) + 2NaOH (біля катода)<br><br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія основних оксидів з водою:<br>CaOH + H2O = Ca(OH)2<br>Na2O + H2O = 2NaOH<br>Як відбувається описана вище реакція ви можете спостерігати на відео, зазначеному нижче.<br>''Відео 2. Взаємодія основних оксидів з кислотою.''  
-
http://www.youtube.com/user/toplivo2#p/u/25/S9eaiRkJHu8<br><br>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія солей з кислотами:<br>Na[Al(OH)4] + HCl = NaCl + Al(OH)3<br><br><br>Контролюючий блок 3
+
http://www.youtube.com/watch?v=jMAml7K0fKo<br><br>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія солей з лугами:<br>CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4<br>Взаємодія солей та основ є дуже цікавим процесом, ви можете спостерігати його на вказаному відео.<br>''Відео 3. Взаємодія основи і солі.''
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перелічіть основні методи добування основ.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яку реакцію можна спостерігати при взаємодії основних оксидів з водою?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зобразіть схематично електроліз водного розчину будь-якої солі.<br><br>Домашнє завдання
+
http://www.youtube.com/user/toplivo2#p/u/25/S9eaiRkJHu8<br><br>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Взаємодія солей з кислотами:<br>Na[Al(OH)4] + HCl = NaCl + Al(OH)3<br>
 +
===Контролюючий блок 3===
-
<br>Виконайте творчу роботу. Намалюйте план-схему структури будь-якої основи, та процес її взаємодії з водою за нормальних умов.<br><br>Цікаво знати, що…
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перелічіть основні методи добування основ.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яку реакцію можна спостерігати при взаємодії основних оксидів з водою?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зобразіть схематично електроліз водного розчину будь-якої солі.
 +
===Домашнє завдання===
-
<br>«Мінеральний «хамелеон»»<br>Відомо, що хамелеон від подразнення чи зміни зовнішнього середовища змінює колір своєї шкіри.<br>У хімії мінеральним «хамелеоном» називають метал марганець, сполуки якого залежно від умов реакції швидко змінюють своє забарвлення. Так, солі марганцю (ІІ) світло-рожевого кольору. Якщо ж до їх розчинів додати лугу, випадає білий осад манган (ІІ) гідроксиду, який на повітрі швидко буріє.<br>Дослід 1. У хімічну склянку наливають розведений розчин будь-якої солі манган (ІІ), підкислюють його концентрованою HNO3, висипають невелику кількість коричневого PbO2 і нагрівають. При цьому майже безбарвний розчин стає фіалковим:<br>2MnO2+ + 5PbO2 + 4H+ = 2MnO4 + 5Pb2+ + 2H2O<br>Дослід 2. У три склянки наливають фіалкового розчину ФОРМУЛА. У перший додають розведеної H2SO4, у другий – дистильованої води, а в третій – концентрованого розчину KOH. Потім у кожну склянку додають розчину K2SO3&nbsp; або NaNO2. При цьому фіалкове забарвлення аніона MnO4 скрізь зникає, проте в першій склянці розчин знебарвлюється:<br>2MnO4 + 5SO3 + 6H+ = 2Mn2+ + 5SO4 + 3H2O<br>у другій – випадає бурий осад:<br>2MnO4 + 3SO3 + 5H2O = 2Mn(OH)4↓ + 3SO4 + 2OH<br>у третій – розчин&nbsp; вмить зеленіє:<br>2MnO4 + NO2 + 2OH = 2MnO4 + NO3 + H2O<br>Дослід 3. Якщо висипати твердий залишок після прожарювання KMnO4 у воду, то спочатку утворюється розчин зеленого кольору, який швидко переходить у синьо-фіалковий, потім у фіалковий і, нарешті, у малиновий. Одночасно випадає бурий осад:<br>3MnO4 + 4H2O = 2MnO4 + Mn(OH)4↓&nbsp; + 4OH<br>3Mn4 + 8H2O = 2MnO4 + 2Mn(OH)4↓&nbsp; + 8OH<br><br>Список використаних джерел<br><br>1. Урок на тему «Основи, їх сутність та характеристика» Іванченко О.І., вчителя хімії, м. Київ, СШ №134.<br>2. Урок на тему «Основні види основ та їх особливості» Левченко В. А., вчителя хімії, м. Горлівка, СШ №12.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br><br>Відредаговано та вислано Горбатко С.Н.
+
<br>Виконайте творчу роботу. Намалюйте план-схему структури будь-якої основи, та процес її взаємодії з водою за нормальних умов.
 +
===Цікаво знати, що…===
 +
<br>«Мінеральний «хамелеон»»<br>Відомо, що хамелеон від подразнення чи зміни зовнішнього середовища змінює колір своєї шкіри.<br>У хімії мінеральним «хамелеоном» називають метал марганець, сполуки якого залежно від умов реакції швидко змінюють своє забарвлення. Так, солі марганцю (ІІ) світло-рожевого кольору. Якщо ж до їх розчинів додати лугу, випадає білий осад манган (ІІ) гідроксиду, який на повітрі швидко буріє.<br>Дослід 1. У хімічну склянку наливають розведений розчин будь-якої солі манган (ІІ), підкислюють його концентрованою HNO3, висипають невелику кількість коричневого PbO2 і нагрівають. При цьому майже безбарвний розчин стає фіалковим:<br>2MnO2+ + 5PbO2 + 4H+ = 2MnO4 + 5Pb2+ + 2H2O<br>Дослід 2. У три склянки наливають фіалкового розчину ФОРМУЛА. У перший додають розведеної H2SO4, у другий – дистильованої води, а в третій – концентрованого розчину KOH. Потім у кожну склянку додають розчину K2SO3&nbsp; або NaNO2. При цьому фіалкове забарвлення аніона MnO4 скрізь зникає, проте в першій склянці розчин знебарвлюється:<br>2MnO4 + 5SO3 + 6H+ = 2Mn2+ + 5SO4 + 3H2O<br>у другій – випадає бурий осад:<br>2MnO4 + 3SO3 + 5H2O = 2Mn(OH)4↓ + 3SO4 + 2OH<br>у третій – розчин&nbsp; вмить зеленіє:<br>2MnO4 + NO2 + 2OH = 2MnO4 + NO3 + H2O<br>Дослід 3. Якщо висипати твердий залишок після прожарювання KMnO4 у воду, то спочатку утворюється розчин зеленого кольору, який швидко переходить у синьо-фіалковий, потім у фіалковий і, нарешті, у малиновий. Одночасно випадає бурий осад:<br>3MnO4 + 4H2O = 2MnO4 + Mn(OH)4↓&nbsp; + 4OH<br>3Mn4 + 8H2O = 2MnO4 + 2Mn(OH)4↓&nbsp; + 8OH
 +
===Список використаних джерел===
 +
1. Урок на тему «Основи, їх сутність та характеристика» Іванченко О.І., вчителя хімії, м. Київ, СШ №134.<br>2. Урок на тему «Основні види основ та їх особливості» Левченко В. А., вчителя хімії, м. Горлівка, СШ №12.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br><br>Відредаговано та вислано Горбатко С.М.
 +
<br>
-
Над уроком працювали:
+
Над уроком працювали:  
-
Іванченко О.І.
+
Іванченко О.І.  
-
Левченко В.А.
+
Левченко В.А.  
-
Горбатко С.М<br><br><br>
+
Горбатко С.М<br><br><br>  
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
 +
[[Category:Хімія_8_клас]]

Версия 17:14, 21 марта 2011

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Основи, їх склад, назви. Повні урокиТема. Основи, їх склад, назви.

Содержание

Мета уроку:

  • вивчення сутності основ, донести до учнів інформацію щодо їх складу та назв.

Задачі уроку:

  • пояснити учням поняття основ, спосіб їх утворення, основні елементи та назви.

Основні терміни:

Основи –  сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН.
Катіон – це позитивно заряджений йон.
Аніон – це негативно заряджений йон.
Дисоціація – це розклад частинки (молекули, радикала, йона) на декілька більш простих частинок.
Кислотний залишок - група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.

Хід уроку

Частина 1. Сутність основ, їх склад.


Основами називаються сполуки, молекули яких складаються з металу та гідроксидних груп — ОН.
Основи – це складні сполуки, що складаються з катіона, та гідроксид-іона. Загальна формула – M(OH)x. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, основи – це електроліти, які у водному розчині дисоціюють з утворенням лише одного типу аніонів – гідроксид-іонів. За здатністю до дисоціації основи називаються лугами.
 
Мал.1 . Дисоціація води.
Основи у воді дисоціюють на йони металу (амонію у випадку гідрату амоніаку) і гідроксид-йони. Жодних інших аніонів, крім гідроксид-йонів, основи не утворюють.
Водні розчини лугів надають розчину лакмусу синього кольору, фенолфталеїну – малинового, метилоранжу – жовтого. Нерозчинні основи поділяються на амфотерні гідроксиди та основи. Кількість гідроксид-іонів, здатних заміщуватись на кислотні залишки, визначає кислотність основ та амфотерних гідроксидів. Тому вони можуть бути однокислотні, двокислотні, трикислотні,  чотирикислотні.
 
Мал. 2. Особливості розчинних і нерозчинних основ.

Контролюючий блок 1


1.    Охарактеризуйте процес утворення основ.
2.    Які основи називаються лугами?
3.    Що визначає кислотність основ?

Частина 2. Назви основ.


Згідно з міжнародною номенклатурою назви основ складаються з назви катіона металу і слова гідроксид, вказуючи в дужках валентність катіона, якщо вона змінна, наприклад:
NaOH — натрій гідроксид (їдкий натр);
 
Мал. 3. Натрій гідроксид.

KOH — калій гідроксид (їдкий калій);
 
Мал. 4. Калій гідроксид.


Ca(OH)2 — кальцій гідроксид (гашене вапно);
 
Мал. 5. Кальцій гідроксид.


Fe(OH)2 — ферум (ІІ) гідроксид;
Fe(OH)3 — ферум (ІІІ) гідроксид.
Якщо до складу сполуки входять інші йони, то в назві їх перелічують з відповідними числовими префіксами:
CrO(OH) — хром  оксисен гідроксид,
Fe3O2(OH)5 — триферум диоксиген пентагідроксид.

Контролюючий блок 2


1.    Які методи класифікації назв основ ви знаєте?
2.    Як позначається у назві основи, що валентність катіона змінна?
3.    Випишіть та перелічіть назви найважливіших видів основ.

Частина 3. Добування основ.


Методи добування гідроксидів:
1)    Взаємодія активних металів з водою:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
Взаємодію основи і води ви можете спостерігати на наступному відео.
Відео 1. Взаємодія натрій гідроксиду і води.
http://www.youtube.com/watch?v=16dshZ5GHZw

2)    Електроліз водних розчинів деяких солей:
2NaCl + 2H2O → H2 (катод) + Cl2 (анод) + 2NaOH (біля катода)

3)    Взаємодія основних оксидів з водою:
CaOH + H2O = Ca(OH)2
Na2O + H2O = 2NaOH
Як відбувається описана вище реакція ви можете спостерігати на відео, зазначеному нижче.
Відео 2. Взаємодія основних оксидів з кислотою.

http://www.youtube.com/watch?v=jMAml7K0fKo

4)    Взаємодія солей з лугами:
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4
Взаємодія солей та основ є дуже цікавим процесом, ви можете спостерігати його на вказаному відео.
Відео 3. Взаємодія основи і солі.

http://www.youtube.com/user/toplivo2#p/u/25/S9eaiRkJHu8

5)    Взаємодія солей з кислотами:
Na[Al(OH)4] + HCl = NaCl + Al(OH)3

Контролюючий блок 3


1.    Перелічіть основні методи добування основ.
2.    Яку реакцію можна спостерігати при взаємодії основних оксидів з водою?
3.    Зобразіть схематично електроліз водного розчину будь-якої солі.

Домашнє завдання


Виконайте творчу роботу. Намалюйте план-схему структури будь-якої основи, та процес її взаємодії з водою за нормальних умов.

Цікаво знати, що…


«Мінеральний «хамелеон»»
Відомо, що хамелеон від подразнення чи зміни зовнішнього середовища змінює колір своєї шкіри.
У хімії мінеральним «хамелеоном» називають метал марганець, сполуки якого залежно від умов реакції швидко змінюють своє забарвлення. Так, солі марганцю (ІІ) світло-рожевого кольору. Якщо ж до їх розчинів додати лугу, випадає білий осад манган (ІІ) гідроксиду, який на повітрі швидко буріє.
Дослід 1. У хімічну склянку наливають розведений розчин будь-якої солі манган (ІІ), підкислюють його концентрованою HNO3, висипають невелику кількість коричневого PbO2 і нагрівають. При цьому майже безбарвний розчин стає фіалковим:
2MnO2+ + 5PbO2 + 4H+ = 2MnO4 + 5Pb2+ + 2H2O
Дослід 2. У три склянки наливають фіалкового розчину ФОРМУЛА. У перший додають розведеної H2SO4, у другий – дистильованої води, а в третій – концентрованого розчину KOH. Потім у кожну склянку додають розчину K2SO3  або NaNO2. При цьому фіалкове забарвлення аніона MnO4 скрізь зникає, проте в першій склянці розчин знебарвлюється:
2MnO4 + 5SO3 + 6H+ = 2Mn2+ + 5SO4 + 3H2O
у другій – випадає бурий осад:
2MnO4 + 3SO3 + 5H2O = 2Mn(OH)4↓ + 3SO4 + 2OH
у третій – розчин  вмить зеленіє:
2MnO4 + NO2 + 2OH = 2MnO4 + NO3 + H2O
Дослід 3. Якщо висипати твердий залишок після прожарювання KMnO4 у воду, то спочатку утворюється розчин зеленого кольору, який швидко переходить у синьо-фіалковий, потім у фіалковий і, нарешті, у малиновий. Одночасно випадає бурий осад:
3MnO4 + 4H2O = 2MnO4 + Mn(OH)4↓  + 4OH
3Mn4 + 8H2O = 2MnO4 + 2Mn(OH)4↓  + 8OH

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Основи, їх сутність та характеристика» Іванченко О.І., вчителя хімії, м. Київ, СШ №134.
2. Урок на тему «Основні види основ та їх особливості» Левченко В. А., вчителя хімії, м. Горлівка, СШ №12.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислано Горбатко С.М.


Над уроком працювали:

Іванченко О.І.

Левченко В.А.

Горбатко С.М


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас