KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основи здоров’я уроки

Гіпермаркет Знань>>Основи здоров’я

Search Computer.jpg
Визначення терміну
Здоров'я — це стан живого організму, при якому організм у цілому і всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров'я громадян є одною з функцій держави. Охороною здоров'я займається Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), в Україні — Міністерство охорони здоров'я України. Валеологія — наука яка вивчає здоров'я людини. Поняття «здоров'я» має багато аспектів і обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого розв'язання комплексного підходу. В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) йдеться про те, що здоров'я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров'я, яке практично не зустрічається. Вчені вважають, що здоров’я – це нормальний стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів. По цій причині основна ознака здоров’я — це здатність до значної пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища, тобто це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням. Проте стан здоров'я не є чимось статичним, стан здоров'я може ставати кращим або погіршуватись. Кожна людина являє собою відкриту динамічну систему, тому існує широкий діапазон поняття «здоров'я» — від абсолютного здоров'я до граничних із хворобою станів. Таким чином, підсумувавши узагальнення вчених поняття «здоров'я» означає процес збереження і розвитку фізіологічних, біологічних, психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості активного життя. Кожна людина насамперед повинна дбати про своє здоров'я сама. Як відомо, краще запобігти захворюванню, ніж лікуватися. Найважливішим елементом піклування про здоров'я є відсліджування власного самопочуття. Особиста гігієна, активне й здорове спілкування з іншими людьми, комфортні умови праці – займають важливе місце в охороні здоров'я .

Здоровье.jpg

В школі учні вивчають предемет «основи здоров’я» , мета якого — формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки. До предмету входить 4 тематичні розділи, кожен з яких сприяє усвідомленню значення здоров’я людини і вміння його зберегти:

“Життя і здоров’я людини” ,

“Фізична складова здоров’я”,

“Соціальна складова здоров’я”

“Психічна і духовна складові здоров’я".

Таки чином,основи здоров’я – це не лише шкільний предмет , а  мотивація на вибір здорового способу життя, активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.


Зібрання конспектів уроків, згідно шкільного календарно тематичного планування, основи здоров’я уроки онлайн