KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.


Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.


Варто пригадати.

Що таке вид?

Які систематичні категорії використовують у зоології?

Хто такі прокаріоти та еукаріоти?

Що таке флора та фауна?

За підрахунками вчених, життя на Землі виникло приблизно 3,8 млрд років тому. Умови життя на нашій планеті багаторазово змінювалися, і всі живі організми змушені були постійно пристосовуватись до цих змін.
Безперервний необоротний процес історичного розвитку живих організмів, унаслідок якого вони змінюються, називають еволюцією.

Наслідками еволюції є не тільки пристосованість усіх живих організмів до умов мешкання, а і їх різноманітність. У процесі еволюції види організмів, які не могли пристосуватися до нових умов мешкання, зникали, натомість з'являлися нові, краще пристосовані.

Геологічну історію Землі учені поділили на ери, а кожну еру - на періоди.

Кожному періоду відповідають певні типи рослинності та тваринного населення, тобто свої характерні угруповання.
За даними палеонтології (науки про викопні організми), наприкінці кожного періоду спостерігалося вимирання багатьох груп організмів, а на початку наступного - бурхливе утворення нових.

Історія життя на Землі охоплює п'ять ер: архейську (почалася 3,8 млрд років тому, тривала 1,3 млрд років), протерозойську (почалася 2,5 млрд років тому, тривала 1,9 млрд років), палеозойську (почалася 600 млн років тому, тривала 350 млн років), мезозойську (почалася 250 млн років тому, тривала 180 млн років) і кайнозойську (розпочалася 70 млн років тому, триває дотепер).

В архейську еру виникло життя: з'явилися морські прокаріоти - бактерії та ціанобактерії.

У протерозойську еру виникають еукаріоти: рослини, гриби, тварини. Спочатку це були одноклітинні організми, клітини деяких із них утворювали колонії. Згодом від колоніальних одноклітинних джгутикових походять багатоклітинні тварини.

Упродовж палеозойської ери виникли майже всі типи тварин, життя опанувало не тільки водойми, а й суходіл. Унаслідок цього виникло багато груп тварин, які мали скелет або захисні черепашки (зокрема, членистоногі та молюски), а також перші хордові, які нагадували сучасних ланцетників. Виникли перші морські риби. У них передні зяброві дуги перетворилися на щелепи, що слугували для захоплення здобичі, а з кісткових лусочок розвинулися зуби. У риб сформувалися парні (грудні й черевні) плавці. Суходіл заселили кільчасті черви, скорпіони, кліщі та павуки.

У той час прісні водойми були заповнені рештками рослин, що розкладалися, тож кисню в них було обмаль. Тому в певних груп кісткових риб (кистеперих і дводишних) виникли додаткові органи дихання легені. Вони давали змогу дихати атмосферним повітрям. Учені вважають, що від кистеперих риб походять земноводні.
Важливі події відбувалися протягом другої половини палеозойської ери - кам'яновугільного періоду, одного з найтепліших в історії Землі. На суходолі мешкали різноманітні земноводні. Деякі з них стали предками сучасних рядів плазунів, інші - звірозубі - згодом дали початок першим ссавцям. У цей період виникли комахи.

Мезозойська ера характеризується пануванням в наземних екосистемах різноманітних плазунів і комах.

У цю еру виникли птахи і ссавці. На початку ери з'явилися черепахи, крокодили, ящірки та динозаври. З часом динозаври досягли значного видового різноманіття і переважали в наземних угрупованнях протягом усієї мезозойської ери. На чотирьох кінцівках пересувалися переважно рослиноїдні види, з яких найбільш відомий - диплодок (завдовжки 80 м), подібний до нього, але кремезніший бронтозавр мав масу 80 т. Це найбільші наземні тварини за всю історію Землі. Багато динозаврів юрського періоду пересувалися на задніх кінцівках і мали вкорочені передні. Насамперед це були хижі види, один з найбільших серед них - тиранозавр - до 6 м заввишки.

Від невеликих за розмірами комахоїдних звірозубих у другій половині періоду виникли перші ссавці. Це були невеликі (5-15 см завдовжки), вкриті шерстю звірі, що живилися комахами. У морях мешкали схожі на дельфінів хижі іхтіозаври та плезіозаври, з вкороченим тулубом, ластами замість ніг і довгою шиєю.

Серед плазунів мезозойської ери відомі також птерозаври, або літаючі ящери. Вони мали подібно до сучасних птахів порожнисті кістки, кіль грудини, полегшений череп, на щелепах були дрібні зуби або рогові чохли (схожі на дзьоб птахів). Як у сучасних кажанів, за крила у птерозаврів правила шкірна перетинка, що тяглася від передніх кінцівок до задніх. Викопні плазуни - безпосередні предки сучасних птахів - невідомі. Але вчені вважають, що птахи походять від вкритих пір'ям плазунів, в яких передні кінцівки перетворилися на крила, а також виникли інші пристосування до польоту. Так, птахів нагадував археоптерикс, який мав здатність планерувати з гілки на гілку.

Завершальний період мезозойської ери - крейдяний - дістав свою назву через інтенсивне відкладення крейди. Ці поклади утворилися з черепашок форамініфер, які масово мешкали в морях того періоду. Всередині періоду з'явилися покритонасінні рослини, багато з яких запилювалися комахами. Саме це й сприяло бурхливому розвитку цих тварин, а також рослиноїдних безхребетних і хребетних тварин. Наприкінці періоду відбулася чергова зміна клімату Землі, який став досить вологим. Унаслідок цього зникли динозаври, птерозаври, однак з'явилися сумчасті й плацентарні ссавці (комахоїдні, рукокрилі й примати), а також птахи.

Кайнозойська ера - час розквіту ссавців, птахів, комах і молюсків.

Тоді виникла більшість сучасних рядів птахів, з'явилися гризуни, китоподібні і декілька інших рядів ссавців, які згодом дали початок хижим, ластоногим, парно- й непарнокопитним. Але поступово клімат планети ставав суворішим. Відбулося кілька зледенінь у Північній і Південній півкулях. Наприклад, близько 12 млн років тому під кригою перебувала частина Південної Америки, Антарктида (до сьогодення), Нова Зеландія та майже вся Австралія.

У середині кайнозойської ери у східній Африці з'явилися перші людиноподібні мавпи, а згодом - істоти, яких відносять до родини людей.

Завершальний період кайнозойської ери - антропогеновий почався приблизно 2 млн років тому і триває дотепер. У ньому відбулося значне похолодання, яке супроводжувалося зледеніннями. Навколо льодовиків формувалася своєрідна «льодовикова фауна», до складу якої входили вимерлі нині мамонт, шерстистий носоріг, велетенський олень, печерний ведмідь та інші тварини. Унаслідок наступного потепління площа льодовиків скоротилася до сучасної. Такі зміни клімату зумовили формування сучасних флори і фауни. Центральною подією сучасного антропогенового періоду стала поява людини і становлення людського суспільства.

Запитання для контролю


1. Що таке еволюція?
2. На які ери поділяють геологічну історію Землі?
3. Які основні події відбулись протягом протерозойської ери?
4. Охарактеризуйте тваринний світ палеозойської ери.
5. Які основні етапи розвитку тваринного світу протягом мезозойської ери?
6. Які зміни в тваринному світі відбулися в кайнозойську еру?
7. Чому вважають, що деякі групи плазунів були предками птахів? Спробуйте обґрунтувати це твердження.Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Повний перелік тем з біології, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з біології для 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.