KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>>Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі

Рельєф Землі

Буваючи в туристських походах або подорожуючи, ти, певно, помічав, що поверхня Землі нерівна. Підйоми і спуски, глибокі яри й широкі річкові долини, горби й гори, ущелини й гострі вершини — усе це утворює рельєф Землі.

Рельєф материкової та океанічної земної кори різноманітний. На суходолі та дні океану виділяють дві основні його форми: гори й рівнини.

Рівнини — це рівні або горбисті великі ділянки земної поверхні, на яких висоти сусідніх точок мало відрізняються одна від одної.

Гори — це ділянки земної поверхні з дуже розчленованим рельєфом, що високо здіймаються над навколишньою місцевістю.


Гори й рівнини суходолу


Гори й рівнини суходолу розрізняють за висотою над рівнем моря, походженням, віком та зовнішнім виглядом.

Гори бувають: низькі — з абсолютною висотою до 1 000 м (Кримські); середні — від 1 000 до 2 000 м (Карпати, Скандинавські); високі — вище 2 000 м (Гімалаї, Памір, Анди) (мал. 6).


Рис.6.jpg
Мал. 6


На карті вони позначаються відповідно світло-коричневим, коричневим і темно-коричневим кольорами (див. шкалу висот і глибин на фізичній карті).

Рівнини поділяють на: низовини — абсолютна висота не перевищує 200 м над рівнем Світового океану (наприклад, Амазонська. Причорноморська); височини — від 200 до 500 м (Придніпровська, Волинська, Подільська) (мал. 45); плоскогір'я — понад 500 м (Середньосибірське, Аравійське).

На карті рівнини позначають відповідно зеленим, жовтим, коричневим кольорами. Якщо рівнина лежить нижче від рівня моря, то вона зафарбована на карті в темно-зелений колір (наприклад, Прикаспійська низовина).

За віком гори бувають молоді й старі. Умовно молодими називають гори, процес утворення яких не завершений, Їхній вік, як правило, не перевищує 60 млн років. Гори, що утворилися до цього часу, вважають старими. їхній вік може сягати 600 млн років. В основному молоді гори високі. Наприклад, Памір, Гімалаї, Альпи. Утім немає правила без винятку.

В Україні і Кримські, і Карпати — невисокі, але молоді гори.

За походженням розрізняють складчасті, вулканічні (пригадай, як вони утворюються) і складчасто-брилові гори. Рівнини за походженням і віком поділяють на первинні та вторинні. Внаслідок вікових вертикальних рухів літосфери окремі прибережні ділянки морів та океанів піднімались, утворюючи великі низовини (Причорноморська, Західносибірська). Такі рівнини називають первинними.

Деякі рівнини утворилися на місці колишніх гір, які зруйнувалися за сотні мільйонів років, наприклад Східноєвропейська. Інші сформувалися річковими наносами (Амазонська, Месопотамська, Індо-Гангська). Їх називають вторинними.

Вік рівнин різний: від 1 — 2 млрд років (Східноєвропейська) до кількох десятків тисяч (Причорноморська). За зовнішнім виглядом розрізняють рівнини плоскі, з рівною поверхнею (Причорноморська, Західносибірська), і горбисті, на яких горби чергуються з улоговинами, ярами. Такі дрібні форми рельєфу властиві рівнинам України.

У горах виділяють окремі вершини, гірські хребти, що складаються з послідовно розташованих гір, а також гірські долини — зниження між хребтами. Вузькі й глибокі гірські долини називають гірськими ущелинами.

Гори зі шпилястими вершинами високі, за віком — молоді, зазвичай з вузькими гірськими ущелинами. До таких гір належать Кавказ, Анди, Памір, Гімалаї з найвищою вершиною світу Еверест (Джомолунгма) — 8 850 м.

Гори з округлими вершинами складаються з м'яких гірських порід, тому мають згладжені обриси, схожі на хвилі. Гірські долини неглибокі, в основному з пологими схилами. За висотою такі гори бувають середні та низькі.   Наприклад, Українські Карпати, найвищою вершиною яких є Говерла (2 061 м), — середньовисокі. Трапляються гори з плоскими вершинами, урвистими або східчастими схилами. В Україні до таких гір належать Кримські.

За зовнішнім виглядом гори і рівнини дуже різняться: піки Кавказу та Анд покриті снігом і льодовиками; рівні, наче стіл, вершини Кримських гір; плоска Західносибірська рівнина; горбисті рівнини України. Як вони не схожі одна на одну! А неповторності їм надають дрібні форми рельєфу.


Щоб забезпечити розумні взаємозв'язки між людиною і природою в інтересах нинішнього й майбутнього поколінь, треба опікуватися проблемами охорони довкілля. Природоохоронні заходи включають захист унікальних територій, вилучених із господарського використання (заповідники, національні парки тощо), раціональне використання земних надр, насамперед корисних копалин.

За розрахунками вчених, уже до середини XXI ст. вичерпаються запаси нафти, газу, руд багатьох металів. Водночас змінюються рельєф земної поверхні, рівень ґрунтових вод, забруднюються інші оболонки Землі — гідросфера та атмосфера, зникають назавжди деякі види рослин і тварин.

Ще приклади безгосподарності. Для одержання 1 т залізної руди у відкритому кар'єрі використовують 40 т гірської породи, що залишається у відвалах. Так, у Донбасі біля шахт височать терикони з гірських порід, які димлять і викидають в атмосферу шкідливі гази, а це сотні гектарів орних земель, вилучених із сільськогосподарського виробництва. Щороку з надр Землі видобувають понад 120 млрд тонн корисних копалин. Часто підприємства розробляють тільки найбагатші шари, залишаючи все інше в землі або у відвалах. Тому одним з найважливіших напрямів охорони надр є безвідходне використання їх багатств.

Породи териконів, можливо, слід використовувати як будівельний матеріал у дорожньому будівництві, шлаки (відходи) металургійного виробництва переробляти на цемент, пластмаси, будівельні матеріали тощо. Заміна одних корисних копалин на інші (зокрема, вугілля на уранові руди), застосування інших джерел енергії та сировини (переробка сміття на будівельні ресурси, паливо тощо) дадуть можливість зберегти найцінніші корисні копалини для майбутніх поколінь. Це актуальні проблеми всього людства і, можливо, вони будуть розв'язані кимось із вас — представником молодого покоління нашої держави.


Охорона унікальних форм рельєфу

Кожна країна пишається своїми унікальними дивами природи. Каньйон річки Колорадо створює неповторні краєвиди в Північній Америці; вулкан Фудзіяма — символ Японії; мальовничі Карпати і Кримські гори — гордість українців; неповторні піщані хвилі та оазиси в пустелі Сахара символізують особливості природи Північної Африки. Що повинна зробити людина? Зосередити увагу на охороні природних багатств і відновити втрачене. Нині на нашій планеті природоохоронні території займають близько 3 % суходолу, зокрема в Україні на них припадають майже 4 % території нашої держави.

До всесвітньо відомих належать заповідники (національні парки), де охороняються унікальні форми рельєфу, — Єллоустонський (Північна Америка), Цаво (вулкан Кіліманджаро, Африка), Канайма (водоспад Анхель, Південна Америка), Великий Каньйон (каньйон р. Колорадо, Північна Америка) та ін. В Україні в кожному природному комплексі створено заповідники (Карпатський, Карадазький, Поліський, «Медобори» тощо).

Проблеми охорони надр і унікальних форм рельєфу є справою не однієї держави, а всього людства. Серед всесвітньо відомих міжнародних екологічних організацій — Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП), створений у 1968 р. До його складу входить і Україна. З метою поліпшення природокористування в нашій країні прийнято Закон «Про природно-заповідний фонд України».


Висновки
1. Рельєф земної кулі дуже різноманітний. Основні його форми і на материках, і на дні океанів — рівнини і гори. Сучасний їх вигляд є наслідком    взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил Землі.
2. Неповторності місцевості у горах надають такі форми рельєфу, як окремі вершини, гірські хребти і долини, на рівнинах — горби, яри, улоговини тощо.
3. Гори і рівнини суходолу розрізняють за походженням, віком, висотою над рівнем моря та зовнішнім виглядом.
4. Охорона природи — важливе завдання суспільства. Сучасний стан довкілля потребує взаємодії людини й природи.
5. За розрахунками вчених, уже до середини XXI ст. вичерпаються запаси нафти, природного газу, руд багатьох металів. Це зумовлено нераціональним використанням родовищ корисних копалин. Збереження земних надр для наступних поколінь потребує їх раціонального, безвідходного використання, пошуку нових видів сировини.
6. Для охорони унікальних форм рельєфу створюють природоохоронні території у більшості держав світу. Це біосферні заповідники, національні парки тощо. У світі вони займають близько 3 % території суходолу, в Україні - 4 %.


О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Скачати підручники та книги онлайн, планування з географії, курси та завдання з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.