KNOWLEDGE HYPERMARKET


Писемність, освіта і наука в Давній Греції. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 6 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Писемність, освіта і наука в Давній Греції. Повні уроки

Содержание

Темa уpоку

  • Писемність, освіта і наука в Давній Греції.

Метa уpоку

  • нaбуття учнями нових знaнь.

Зaвдaння уpоку

  • pозповiсти учням пpо писемність, освіту й культуру давніх греків.
  • pозкaзaти шестикласникам пpо найвідоміших вчених Давньої Греції.
  • Пояснити школярям значення наукових здобутків давніх греків.

Тип уpоку

  • зaсвоєння нових знaнь.

Хiд уpоку

ПИСЬМО. У IX—VIII ст. до н. е. греки запозичили у фінікійців алфавіт і на його основі склали свою азбуку. Вона мала двадцять чотири літери для голосних і приголосних звуків. Греки писали на папірусі, який привозили з Єгипту. Папірус згортали в сувої і вкладали в циліндричний чохол. Така книга звалася «бібліон», бо папірус привозили з міста Бібл. Звідси походить слово «Біблія», що грецькою означає «книги».

На сувоях папірусу записували історичні твори, праці філософів, поезії. Папірус був дорогий, тому в повсякденні греки писали на дерев'яних табличках, покритих тонким шаром воску. Літери видряпували на табличках металевою паличкою з гострим кінцем, що називається стиль. Другий кінець стиля був тупий, ним стирали написане раніше. Від грецької палички-стиля походить наше слово «стиль» у значенні «манера письма».

ГРЕЦЬКА ШКОЛА. Діти вільних греків із семи років ходили до школи. їх супроводжував раб, який звався педагогом, що означає «той, хто водить дітей». У школі діти навчалися читати й писати, співати, танцювати, грати на музичних інструментах — кіфарі, флейті тощо. Школярі вчили напам'ять уривки з поем Гомера «Іліада» й «Одіссея», вірші інших поетів. Діти заможних батьків продовжували навчання до вісімнадцяти років у спортивних школах — гімнасіях (звідси українські слова «гімнаст» і «гімназія»). Греки приділяли багато уваги фізичній підготовці юнаків. У гімнасіях вони займалися бігом, боротьбою, метанням списів і дисків. Заняття відбувалися на спеціальних спортивних майданчиках.

Дівчат навчали вдома домоведення і рукоділля.

УЧЕНІ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ. Греція уславилася не тільки своїми істориками, ораторами, людьми мистецтва, а й вчени-ми. їх називали філософами, що означає «ті, хто люблять мудрість». У Греції було кілька філософських шкіл, на чолі яких стояли видатні вчені. Столицею філософії греки вважали Афіни. Філософи навчали своїх учнів на заняттях, які проводились у формі бесід і суперечок — диспутів. Зазвичай учені викладали не в приміщенні, а в саду або в гаю.

Trhjrxftvkjhj.jpg

Видатними філософами в Афінах у V і IV ст. до н. е. були Сократ, Платон та Арістотель. Сократ не записував своїх думок, і від нього не дійшло жодного рядка. Але про вчення Сократа написав його найкращий учень — філософ Платон. Він викладав у гаю, присвяченому знаменитому героєві Академу. Тому школа Платона дістала назву «Академія». Це слово збереглося й понині. Так стали називати вищий науковий або навчальний заклад. Сократ говорив, що на світі є тільки одне благо — це знання, і є лише одне зло — незнання. Багатство та знатність, як правило, тільки шкодять людині. Сократ охоче повторював, що сам він їсть, щоб жити, а дехто живе, щоб тільки їсти.

Учнем Платона був Арістотель. Його філософська школа називалася лікей (ліцей). Пояснюючи свій предмет, він мав звичку прогулюватися, а учні йшли за ним. Якщо учень не встигав за вчителем, відставав, то він пропускав його пояснення. Звідси походять сучасні вирази: «встигати в навчанні» або «відставати в навчанні».

Про навчання Арістотель казав так: «Коріння його гірке, зате плід солодкий». Коли його запитали, яка відмінність між людиною освіченою і неосвіченою, він відповів: «Така сама, як між живою і мертвою». Арістотель був земляком і учителем великого завойовника стародавнього світу Александра Македонського.

Trhjtukjhj.jpg

ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ СВІТУ. Багато сучасних уявлень про світ дійшло до нас від стародавніх греків. Видатним математиком був філософ Піфагор; усі знають теорему Піфагора. Найкращою фігурою серед об'ємних предметів він вважав кулю, а серед плоских — круг. Він стверджував, що наша Земля — куля. Піфагор створив сучасну арифметику, ту саму, яку нині діти вивчають у школі. Початком усього Піфагор вважав одиницю.

Піфагора дуже поважали. Він мав величний вигляд, завжди носив чистий білий одяг, не їв м'яса, а тільки овочі, мед і хліб; ніколи не сміявся і не гнівався.

Греки записали висловлювання Піфагора та його корисні поради. Ось деякі з них: «Шануй старших»; «З людьми треба поводитися так, щоб не друзів робити ворогами, а навпаки, ворогів — друзями»; «Рослини і тварин не слід даремно знищувати». Учений стверджував, що небесні світила випромінюють дуже гарну, особливу музику, і що Всесвіт гармонійно побудований на числах, але це велика таємниця, яку не кожен може збагнути. Афінський учений V ст. до н. е. Демокріт висловив сміливу думку, що весь світ складається з найдрібніших частинок — атомів.

Якось один чоловік лаяв філософа Арістіппа. Той пішов від нього. Нахаба наздогнав Арістіппа і гукнув: «Чого ти мене не слухаєш?». На це філософ відповів: «Твоє право — сваритись, а моє право — тебе не слухати!».

Коли Арістіппа запитали, яка відмінність між людиною освіченою та неосвіченою, він відповів: «Така сама, як між дикими і ] прирученими кіньми».

Філософ Геракліт вважав, що все у світі перебуває в безперервному русі, розвитку, зміні. Тому, як він писав, «не можна двічі увійти у воду однієї й тієї самої річки». Греки намагалися зрозуміти походження світу. Вони вважали, що першопричинами були вогонь, вода, повітря. Поступово вчені дійшли висновку, що міфами не можна пояснити світ. У природі існують закони, вищі і від людей, і від богів. Видатний астроном Анаксімандр заявляв, що Земля — це куля. Місяць світить не своїм світлом, а відбитим від Сонця. Сонце — це чистий вогонь. Анаксімандр першим зробив «небесний глобус» — карту неба.

Trhjdtyjdtyjdtyjdtyjvj.jpg

МУДРІСТЬ ДАВНІХ ГРЕКІВ. Філософи мали учнів, які записували їхні крилаті вислови та розумні поради. Ось деякі з них: Стримуй язик. Не говори про інших погано, щоб не почути про себе ще гіршого. З чужої біди не глузуй. Старших шануй. Мертвих не лай.

Особливо шанували греки правило «золотої середини». Вони дотримувались його в усьому — в архітектурі, їжі, у радощах і в горі. Це правило означало: нічого надміру, усе — в міру.

У Греції були філософи-софісти, які любили загадувати й розгадувати непрості, а часом і кумедні логічні загадки для тренування розуму.

• Якщо до зернини додавати по одній зернині, то з якої зернини почнеться купа?

• Якщо чоловік губить волосину за волосиною, то після якої волосини його можна вважати лисим?

• Чи збреше брехун, якщо скаже: «Я брешу»?

«БАТЬКО ІСТОРІЇ» ГЕРОДОТ.У V ст. до н. е. Грек Геродот, родом з міста Галікарнас, написав знамениту «Історію греко-перських воєн» у дев'яти книжках. На початку своєї праці автор пише: «Геродот з Галікарнаса зібрав і написав ці відомості, щоб минулі події з плином часу не пішли в забуття, і великі та подиву гідні діяння як еллінів, так і варварів не лишилися в безвісті». Геродот хотів зберегти для нащадків пам'ять про перемоги греків над персами. Тому він і написав свою «Історію». Збираючи матеріал для неї, Геродот об'їздив багато країн. Він побував у Єгипті та на багатьох грецьких островах.

Побував Геродот і в Скіфії (південь України) . Чорне море (грецькою Понт) справило на нього незабутнє враження. Він назвав його найкрасивішим з усіх морів. Кілька місяців Геродот жив у місті Ольвії. Звідси він здійснював поїздки країною і залишив нам відомості про життя та звичаї скіфів. Мандрівника, який звик до теплого клімату Середземномор'я, здивував клімат Скіфії з її суворими зимами.

Скрізь, де б не побував учений, він розмовляв з місцевими жителями і ретельно записував історичні відомості та перекази. «Історія» Геродота була високо оцінена ще його сучасниками, тому й назвали його «батьком історії».

Завдання: Випиши в зошит афоризми Піфагора, Демокріта, Сократа, Арістотеля та інших філософів, які тобі сподобалися найбільше. Напиши про них невеликий твір-роздум.

Trhjrxftvdtyjdtyjdtyjkjhj.jpg

Trhjryjdtyjjyj.jpgГрецький алфавіт


Піфагор та його школа


Батько історії Геродот

Пеpевip себе

1. На чому писали греки?

2. Чого навчали дітей у школі?

3. Назви основних давньогрецьких філософів.

4. Що говорив Арістотель про навчання?

5. Чим уславився Піфагор?

6. У чому полягають заслуги Геродота?

Домaшнє зaвдaння:

1. Порівняй навчальні предмети в сучасній школі та вафінській. Чи можна стверджувати, що афінська школа стала зразком для сучасної?

2. Порівняй, як і чого навчали в школах Афін та: а) Єгипту; б) Месопотамії; в) Спарти. В якій школі ти хотів би навчатися? Чому?

3. Які уявлення давньогрецьких учених про будову світу близькі до теорій сучасних учених?

4. Спробуй сам відповісти на запитання софістів.

5. Чим ми, українці, завдячуємо Геродотові?

Список викоpистaних джеpел:

1. Уpок нa тему «Освіта й наука Давньої Греції». Ковaлик В. О. – зaступник диpектоpa Новоaндpiївського нaвчaльно-виховного комплексу, с. Новоaндpiївкa Кipовогpaдськa облaсть.

2. О. I. Шaлaгiновa, Б. Б. Шaлaгiнов. Iстоpiя стapодaвнього свiту 6 клaс, 2009.

3. Охpедько О. Е. Всесвiтня iстоpiя. 6—7 клaси: Нестaндapтнi уpоки.— Х.: Вестa: Вид-во «Paнок», 2008. — 192 с. — (Бiблiотекa твоpчого вчителя).

4. historic.ru


Відpедаговано і надіслано Сичем Д. Д.Над уpоком пpацювали

Ковалик В. О.
Сич Д. Д.Поставить вопpос о совpеменном обpазовании, выpазить идею или pешить назpевшую пpоблему Вы можете на Обpазовательном фоpуме, где на междунаpодном уpовне собиpается обpазовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного пpеподавателя, но и сделаете весомый вклад в pазвитие школы будущего. Гильдия Лидеpов Обpазования откpывает двеpи для специалистов  высшего pанга и пpиглашает к сотpудничеству в напpавлении создания лучших в миpе школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 6 клас