KNOWLEDGE HYPERMARKET


Письмо. Читання. 1 клас
Строка 1: Строка 1:
-
'''Розділ 1. Добукварний період'''<br>Тема 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Здрастуй, школо! Знайомство з букварем. Вірш „Рідний край”. Слово. Що означають слова. Склади.<br>Тема 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ознайомлення із зошитом, письмовим приладдям. Правила користування ручкою, правила сидіння за партою. Основний рядок сітки зошита.<br>Тема 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Літні розваги. Ознайомлення з реченням. Умовне позначення речень. Поняття про голосні і приголосні звуки.<br>Тема 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розвиток зв”язного мовлення. Тематична група слів „Шкільне приладдя”.<br>Тема 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Слухання і розповідь казки. Діалог. Речення. Слово. Склади. Голосні і приголосні звуки. Умовне&nbsp; позначення.<br>Тема 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Написання прямої похилої маленької і великої вертикальних ліній.( До верхньої міжрядкової лінії)<br>Тема 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Школа. Режим дня. Слова – назви предметів. Робота з дитячою&nbsp; книгою . Казка „Івасик – Телесик”.<br>Тема 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Написання прямої похилої короткої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.<br>Тема 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Школа. Режим дня. Слова – дії&nbsp; предметів.<br>Тема 10.&nbsp; Написання прямої похилої довгої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.<br>Тема 11.&nbsp; Розширення уявлення про речення, слово, звуки. Розподіл предметів на групи. Слова – ознаки предметів. Тверді і м’які приголосні.<br>Тема 12. Написання півовалів, розкритих вліво і вправо.<br>Тема 13. Домашні тварини. Наголос, як сильніше вимовлюваний склад. Звуковий аналіз мовлених слів.<br>Тема 14. Зображення петель внизу&nbsp; з похилими лініями.<br>Тема 15. Дикі тварини. Робота з дитячою книгою. Казка „Колосок”<br>Тема 16. Зображення петель угорі&nbsp; з похилими лініями.<br>Тема 17. Техніка. Транспорт. Знаходження наголошеного складу у слові. <br>Тема 18. Письмо маленького та великого овалів. <br>Тема 19. Читання складів, слів з вивченими буквами.<br>Тема 20. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви іграшок.<br>Тема 21. Ми є діти українські. Закріплення та відпрацювання набутих умінь.<br>Тема 22. Вишиваємо рушнички. Закріплення умінь написання вивчених елементів букв.<br><br>'''Розділ 2. Букварний період'''<br>Тема 23. Звук [a], позначення його буквами Аа. Робота з дитячою книгою ”Лікар Айболить”.<br>Тема 24. Письмо рядкової букви а.<br>Тема 25. Звук [a]. Букви Аа. Моделювання слів і речень. <br>Тема 26. Письмо великої букви а.<br>Тема 27. Звук [у], позначення його буквами Уу.<br>Тема 28. Письмо рядкової букви у.<br>Тема 29. Звук [у], позначення його буквами Уу. Звуко-складовий аналіз слів.<br>Тема 30. Письмо великої букви У.<br>Тема 31. Звук [о], позначення його буквами Оо. Робота з дитячою книгою. К. Ушинський.<br>Тема 32. Письмо рядкової букви о.<br>Тема 33. Звук [о]. Букви Оо.&nbsp; <br>Тема 34. Письмо великої букви О.<br>Тема 35. Читання слів і складів з вивченими буквами.<br>Тема 36. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви одягу.<br>Тема 37. Звук [и], позначення його буквою и.<br>Тема 38. Письмо рядкової букви и.<br>Тема 39. Звук [м], позначення його буквами Мм. Робота з дитячою книгою. М. Коцюбинський. Десять робітників.<br>Тема 40. Письмо рядкової букви м.<br>Тема 41. Звук [м]. Букви Мм.&nbsp; <br>Тема 42. Письмо великої букви М.<br>Тема 43.Звук [і], позначення його буквами Іі.<br>Тема 44.Письмо рядкової букви і.<br>Тема&nbsp; 45. Звук [і]. Букви Іі.&nbsp; <br>Тема 46. Письмо великої букви І.<br>Тема 47. Звуки [н], [н´], позначення їх буквами Нн. Робота з дитячою книгою.<br>Тема 48. Письмо малої&nbsp; букви н.<br>Тема 49. Повторення вивчених букв.<br>Тема 50. Письмо великої букви Н.<br>Тема 51. Читання текстів з вивченими буквами.<br>Тема 52. Розвиток зв’язного мовлення. Назви меблів.<br>Тема 53. Звуки [в], [в´], позначення їх буквами Вв<br>Тема 54. Письмо малої&nbsp; букви в.<br>Тема 55. Звуки&nbsp; [в], [в´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. . Робота з дитячою книгою. Ввічливість.<br>Тема 56. Письмо великої букви В.<br>Тема 57. Звуки [л], [л´], позначення їх буквами Лл.<br>Тема 58. Письмо малої&nbsp; букви л.<br>Тема 59. Звуки&nbsp; [л], [л´]. Закріплення звукового значення букви л, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 60. Письмо великої букви Л.<br>Тема 61. Звуки [с], [с´], позначення їх буквами Сс.<br>Тема 62. Письмо малої&nbsp; і великої букв с.<br>Тема 63. Робота з дитячою книгою. В Сухомлинський. Для чого кажуть спасибі.<br>Тема 64. Повторення вивчених букв.<br>Тема 65. Звуки&nbsp; [с], [с´]. Закріплення звукового значення букви с, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 66. Закріплення письма вивчених літер. Письмо складів і слів з вивченим літерами.<br>Тема 67. Звуки [к], [к´], позначення їх буквами КК.<br>Тема 68. Письмо малої&nbsp; букви к. Розвиток зв’язного мовлення. Опис калини.<br>Тема 69. Звуки&nbsp; [к], [к´]. Закріплення звукового значення букви к, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 70. Письмо великої букви К.<br>Тема 71. Звуки [п], [п´], позначення їх буквами Пп. Робота з дитячою книгою. О. Буцень. Настуська-вередуська.<br>Тема 72. Письмо малої&nbsp; букви п.<br>Тема 73. Звуки&nbsp; [п], [п´]. Закріплення звукового значення букви п, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 74. Письмо великої букви П.<br>Тема 75. Звуки [р], [р´], позначення їх буквами Рр.<br>Тема 76. Письмо малої&nbsp; букви р.<br>Тема 77. Звуки&nbsp; [р], [р´]. Закріплення звукового значення букви р, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 78. Письмо великої букви Р.<br>Тема 79. Звуки [т], [т´], позначення їх буквами Тт. Робота з дитячою книгою. <br>Тема 80. Письмо малої і великої&nbsp;&nbsp; букв т.<br>Тема 81. Читання текстів з вивченими буквами.<br>Тема 82. Написання слів і речень з вивченими буквами.<br>Тема 83. Звуки&nbsp; [т], [т´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема&nbsp; 84. Розвиток зв’язного мовлення. Назви ягід. <br>Тема 85.Звук [е], позначення його буквами Ее.<br>Тема 86.Письмо малої&nbsp; букви е.<br>Тема 87.Звук&nbsp; [е]. Закріплення звукового значення букви Ее, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Як живеться твоїм речам?<br>Тема 88.Письмо великої букви Е.<br>Тема 89.Звуки [д], [д´], позначення їх буквами Дд.<br>Тема 90.Письмо малої&nbsp; букви д.<br>Тема 91.Звуки&nbsp; [д], [д´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 92.Письмо великої букви Д.<br>Тема 93.Звуки [з], [з´], позначення їх буквами Зз.<br>Тема 94.Письмо малої&nbsp; букви з.<br>Тема 95.Звуки&nbsp; [з], [з´]. Закріплення звукового значення букви з, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Наші знайомі незнайомці.<br>Тема 96.Письмо великої букви З.<br>Тема 97.Буква ь. Позначення ним на письмі м’якості приголосних.<br>Тема 98.Письмо&nbsp; букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами..<br>Тема 99.Закріплення букви ь.<br>Тема 100.Розвиток зв’язного мовлення. Назви посуду.<br>Тема 101.Звуки [б], [б´], позначення їх буквами Бб.<br>Тема 102.Письмо малої&nbsp; букви б.<br>Тема 103.Звуки&nbsp; [б], [б´]. Закріплення звукового значення букви н, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Г. Бойко.<br>Тема 104.Письмо великої букви Б.<br>Тема 105.Звук [г], позначення його буквами Гг.<br>Тема 106.Письмо малої&nbsp; букви г.<br>Тема 107.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 108.Письмо великої букви Г.<br>Тема 109.Звук [г], позначення його буквами Гг.<br>Тема 110.Письмо малої&nbsp; букви г.<br>Тема 111.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою.<br>Тема 112.Письмо великої букви Г.<br>Тема 113.Звук&nbsp; [ч], позначення його&nbsp; буквами Чч.<br>Тема 114.Письмо малої і великої&nbsp;&nbsp; букв ч.<br>Тема 115.Звук&nbsp; [ч]. Закріплення звукового значення букви ч, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 116.Розвиток зв’язного мовлення. Побутова техніка.<br>Тема 117.Звук [й], позначення його буквами Йй.<br>Тема 118.Письмо малої&nbsp; букви й.<br>Тема 119.Звук [й]. Закріплення звукового значення букви й, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. А. Костецький. А що в портфелі?<br>Тема 120.Письмо великої букви Й.<br>Тема 121. Звук [х], позначення його буквами Хх.<br>Тема 122.Письмо малої&nbsp; букви х.<br>Тема 123. Читання речень з буквою х.<br>Тема 124. Письмо великої букви Х.<br>Тема 125. Читання текстів з вивченими буквами.<br>Тема 126. Списування з букваря.<br><br>
+
'''Розділ 1. Добукварний період'''<br>Тема 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Здрастуй, школо! Знайомство з букварем. Вірш „Рідний край”. Слово. Що означають слова. Склади.<br>Тема 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ознайомлення із зошитом, письмовим приладдям. Правила користування ручкою, правила сидіння за партою. Основний рядок сітки зошита.<br>Тема 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Літні розваги. Ознайомлення з реченням. Умовне позначення речень. Поняття про голосні і приголосні звуки.<br>Тема 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Розвиток зв”язного мовлення. Тематична група слів „Шкільне приладдя”.<br>Тема 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Слухання і розповідь казки. Діалог. Речення. Слово. Склади. Голосні і приголосні звуки. Умовне&nbsp; позначення.<br>Тема 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Написання прямої похилої маленької і великої вертикальних ліній.( До верхньої міжрядкової лінії)<br>Тема 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Школа. Режим дня. Слова – назви предметів. Робота з дитячою&nbsp; книгою . Казка „Івасик – Телесик”.<br>Тема 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Написання прямої похилої короткої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.<br>Тема 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Школа. Режим дня. Слова – дії&nbsp; предметів.<br>Тема 10.&nbsp; Написання прямої похилої довгої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.<br>Тема 11.&nbsp; Розширення уявлення про речення, слово, звуки. Розподіл предметів на групи. Слова – ознаки предметів. Тверді і м’які приголосні.<br>Тема 12. Написання півовалів, розкритих вліво і вправо.<br>Тема 13. Домашні тварини. Наголос, як сильніше вимовлюваний склад. Звуковий аналіз мовлених слів.<br>Тема 14. Зображення петель внизу&nbsp; з похилими лініями.<br>Тема 15. Дикі тварини. Робота з дитячою книгою. Казка „Колосок”<br>Тема 16. Зображення петель угорі&nbsp; з похилими лініями.<br>Тема 17. Техніка. Транспорт. Знаходження наголошеного складу у слові. <br>Тема 18. Письмо маленького та великого овалів. <br>Тема 19. Читання складів, слів з вивченими буквами.<br>Тема 20. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви іграшок.<br>Тема 21. Ми є діти українські. Закріплення та відпрацювання набутих умінь.<br>Тема 22. Вишиваємо рушнички. Закріплення умінь написання вивчених елементів букв.<br><br>'''Розділ 2. Букварний період'''<br>Тема 23. Звук [a], позначення його буквами Аа. Робота з дитячою книгою ”Лікар Айболить”.<br>Тема 24. Письмо рядкової букви а.<br>Тема 25. Звук [a]. Букви Аа. Моделювання слів і речень. <br>Тема 26. Письмо великої букви а.<br>Тема 27. Звук [у], позначення його буквами Уу.<br>Тема 28. Письмо рядкової букви у.<br>Тема 29. Звук [у], позначення його буквами Уу. Звуко-складовий аналіз слів.<br>Тема 30. Письмо великої букви У.<br>Тема 31. Звук [о], позначення його буквами Оо. Робота з дитячою книгою. К. Ушинський.<br>Тема 32. Письмо рядкової букви о.<br>Тема 33. Звук [о]. Букви Оо.&nbsp; <br>Тема 34. Письмо великої букви О.<br>Тема 35. Читання слів і складів з вивченими буквами.<br>Тема 36. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви одягу.<br>Тема 37. Звук [и], позначення його буквою и.<br>Тема 38. Письмо рядкової букви и.<br>Тема 39. Звук [м], позначення його буквами Мм. Робота з дитячою книгою. М. Коцюбинський. Десять робітників.<br>Тема 40. Письмо рядкової букви м.<br>Тема 41. Звук [м]. Букви Мм.&nbsp; <br>Тема 42. Письмо великої букви М.<br>Тема 43.Звук [і], позначення його буквами Іі.<br>Тема 44.Письмо рядкової букви і.<br>Тема&nbsp; 45. Звук [і]. Букви Іі.&nbsp; <br>Тема 46. Письмо великої букви І.<br>Тема 47. Звуки [н], [н´], позначення їх буквами Нн. Робота з дитячою книгою.<br>Тема 48. Письмо малої&nbsp; букви н.<br>Тема 49. Повторення вивчених букв.<br>Тема 50. Письмо великої букви Н.<br>Тема 51. Читання текстів з вивченими буквами.<br>Тема 52. Розвиток зв’язного мовлення. Назви меблів.<br>Тема 53. Звуки [в], [в´], позначення їх буквами Вв<br>Тема 54. Письмо малої&nbsp; букви в.<br>Тема 55. Звуки&nbsp; [в], [в´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. . Робота з дитячою книгою. Ввічливість.<br>Тема 56. Письмо великої букви В.<br>Тема 57. Звуки [л], [л´], позначення їх буквами Лл.<br>Тема 58. Письмо малої&nbsp; букви л.<br>Тема 59. Звуки&nbsp; [л], [л´]. Закріплення звукового значення букви л, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 60. Письмо великої букви Л.<br>Тема 61. Звуки [с], [с´], позначення їх буквами Сс.<br>Тема 62. Письмо малої&nbsp; і великої букв с.<br>Тема 63. Робота з дитячою книгою. В Сухомлинський. Для чого кажуть спасибі.<br>Тема 64. Повторення вивчених букв.<br>Тема 65. Звуки&nbsp; [с], [с´]. Закріплення звукового значення букви с, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 66. Закріплення письма вивчених літер. Письмо складів і слів з вивченим літерами.<br>Тема 67. Звуки [к], [к´], позначення їх буквами КК.<br>Тема 68. Письмо малої&nbsp; букви к. Розвиток зв’язного мовлення. Опис калини.<br>Тема 69. Звуки&nbsp; [к], [к´]. Закріплення звукового значення букви к, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 70. Письмо великої букви К.<br>Тема 71. Звуки [п], [п´], позначення їх буквами Пп. Робота з дитячою книгою. О. Буцень. Настуська-вередуська.<br>Тема 72. Письмо малої&nbsp; букви п.<br>Тема 73. Звуки&nbsp; [п], [п´]. Закріплення звукового значення букви п, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 74. Письмо великої букви П.<br>Тема 75. Звуки [р], [р´], позначення їх буквами Рр.<br>Тема 76. Письмо малої&nbsp; букви р.<br>Тема 77. Звуки&nbsp; [р], [р´]. Закріплення звукового значення букви р, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 78. Письмо великої букви Р.<br>Тема 79. Звуки [т], [т´], позначення їх буквами Тт. Робота з дитячою книгою. <br>Тема 80. Письмо малої і великої&nbsp;&nbsp; букв т.<br>Тема 81. Читання текстів з вивченими буквами.<br>Тема 82. Написання слів і речень з вивченими буквами.<br>Тема 83. Звуки&nbsp; [т], [т´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема&nbsp; 84. Розвиток зв’язного мовлення. Назви ягід. <br>Тема 85.Звук [е], позначення його буквами Ее.<br>Тема 86.Письмо малої&nbsp; букви е.<br>Тема 87.Звук&nbsp; [е]. Закріплення звукового значення букви Ее, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Як живеться твоїм речам?<br>Тема 88.Письмо великої букви Е.<br>Тема 89.Звуки [д], [д´], позначення їх буквами Дд.<br>Тема 90.Письмо малої&nbsp; букви д.<br>Тема 91.Звуки&nbsp; [д], [д´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 92.Письмо великої букви Д.<br>Тема 93.Звуки [з], [з´], позначення їх буквами Зз.<br>Тема 94.Письмо малої&nbsp; букви з.<br>Тема 95.Звуки&nbsp; [з], [з´]. Закріплення звукового значення букви з, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Наші знайомі незнайомці.<br>Тема 96.Письмо великої букви З.<br>Тема 97.Буква ь. Позначення ним на письмі м’якості приголосних.<br>Тема 98.Письмо&nbsp; букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами..<br>Тема 99.Закріплення букви ь.<br>Тема 100.Розвиток зв’язного мовлення. Назви посуду.<br>Тема 101.Звуки [б], [б´], позначення їх буквами Бб.<br>Тема 102.Письмо малої&nbsp; букви б.<br>Тема 103.Звуки&nbsp; [б], [б´]. Закріплення звукового значення букви н, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Г. Бойко.<br>Тема 104.Письмо великої букви Б.<br>Тема 105.Звук [г], позначення його буквами Гг.<br>Тема 106.Письмо малої&nbsp; букви г.<br>Тема 107.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 108.Письмо великої букви Г.<br>Тема 109.Звук [г], позначення його буквами Гг.<br>Тема 110.Письмо малої&nbsp; букви г.<br>Тема 111.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою.<br>Тема 112.Письмо великої букви Г.<br>Тема 113.Звук&nbsp; [ч], позначення його&nbsp; буквами Чч.<br>Тема 114.Письмо малої і великої&nbsp;&nbsp; букв ч.<br>Тема 115.Звук&nbsp; [ч]. Закріплення звукового значення букви ч, умінь читати з нею склади, слова і речення. <br>Тема 116.Розвиток зв’язного мовлення. Побутова техніка.<br>Тема 117.Звук [й], позначення його буквами Йй.<br>Тема 118.Письмо малої&nbsp; букви й.<br>Тема 119.Звук [й]. Закріплення звукового значення букви й, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. А. Костецький. А що в портфелі?<br>Тема 120.Письмо великої букви Й.<br>Тема 121. Звук [х], позначення його буквами Хх.<br>Тема 122.Письмо малої&nbsp; букви х.<br>Тема 123. Читання речень з буквою х.<br>Тема 124. Письмо великої букви Х.<br>Тема 125. Читання текстів з вивченими буквами.<br>Тема 126. Списування з букваря.
 +
 
 +
Тема 127. Буква [я], позначення нею сполучення звуків&nbsp; [йа]. Звукобуквенний аналіз слів. Загадка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>Тема 128. Письмо малої букви я. написання буквосполучень, слів. <br>Тема 129. Позначення буквою я звука&nbsp; [а] та м’якості попереднього приголосного. <br>Тема 130. Письмо великої букви Я, буквосполучень з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 131. Закріплення звукового значення букви я. <br>Тема 132. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ і записування слів за групами.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 133. Звук&nbsp; [ ж ], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука&nbsp; [ж] в кінці складів і слів. Українські народні обрядові пісні. Скоромовка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 134.&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ж. написання буквосполучень та слів з нею.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 135.&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «же», опрацювання казки «Лисичка і Журавель». <br>Тема 136. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ж, складів з нею. складання й записування слів. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 137. &nbsp;&nbsp; Закріплення букви „же”. Загадка. <br>Тема 138. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 139. &nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «же». <br>Тема 140. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви К. написання буквосполучень. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 141. &nbsp;&nbsp; Звук&nbsp; [ ш ], позначення його буквою «ша».читання речень. <br>Тема 142. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ш. написання складів, слів і речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 143. &nbsp;&nbsp; Зіставлення звуків [ ж ]&nbsp; - [ ш ]. <br>Тема 144. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ш. Написання буквосполучень і речень. <br>Тема 145. &nbsp; Закріплення звукового значення букви «ша». <br>Тема 146. &nbsp;&nbsp; Закріплення вміння писати вивчені букви.списування з завданням вставити пропущені букви. Закріплення букви «ї».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 147. &nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ша».&nbsp; <br>Тема 148. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 149. &nbsp;&nbsp; Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [ йі ].&nbsp; <br>Тема 150. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ї, складів та слів з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 151. &nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «ї».&nbsp;&nbsp; <br>Тема 152. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ї, складів та слів з нею. Складання і записування слів.&nbsp; <br>Тема 153. &nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ї». Українські народні казки.&nbsp; <br>Тема 154. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 155. &nbsp;&nbsp; Звуки [ ц], [ ц”], позначення їх буквою «це».звуко-буквенний аналіз слів.&nbsp; <br>Тема 156. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви З, буквосполучень з нею. Написання речень.<br>Тема 157. &nbsp;&nbsp; Закріплення звукових значень букви «це».&nbsp; <br>Тема 158. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ц, складів та слів з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 159. &nbsp;&nbsp; Закріплення букви «це». <br>Тема 160. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ц, буквосполучень з нею. Написання речень. <br>Тема 161. &nbsp;&nbsp; Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [ йу ].&nbsp; Опрацювання казки «Івасик-Телесик», вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 162. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ю. Написання буквосполучень, слів, речень. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 163. &nbsp;&nbsp; Буква «ю» на початку складу. Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання тексту «Десять робітників» (за М. Коцюбинським).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 164. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 165. &nbsp;&nbsp; Позначення буквою «ю» звука [ у ] та м’якості попереднього приголосного. <br>Тема 166. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ю, складів та слів&nbsp; з нею. Написання речень.<br>Тема 167. &nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ю».<br>Тема 168. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Навчальний диктант.<br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 169. &nbsp;&nbsp; Буква «є», позначення нею сполучення звуків [ йе ].&nbsp; <br>Тема 170. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви є, складів та&nbsp; слів з нею. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Диктант буквосполучень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 171. &nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «є» на початку складу. <br>Тема 172. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 173. &nbsp;&nbsp; Позначення буквою «є» звука [ е ] та м’якості попереднього приголосного. <br>Тема 174. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 175. &nbsp;&nbsp; Буква «ща», позначення нею звукосполучення [ шч ].&nbsp;&nbsp; <br>Тема 176. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви щ, складів, слів та речень з нею. <br>Тема 177. &nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «ща». Звуко-буквенний аналіз слів. <br>Тема 178. &nbsp; Письмо великої букви Щ. Написання буквосполучень та слів з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 179. &nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ща». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 180. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 181. &nbsp;&nbsp; Буква «еф», позначення нею звукосполучення [ еф ].&nbsp; Читання слів. Бесіда про професії людей.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 182. &nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ф, буквосполучень. Списування слів із завданням вставити пропущені букви.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 183. &nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «еф». <br>Тема 184. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.<br>Тема 185. &nbsp;&nbsp; Закріплення&nbsp; букви «еф». <br>Тема 186. &nbsp; Письмо великої букви Ф. Написання буквосполучень та слів з нею.<br>Тема 187. &nbsp;&nbsp; Звуки [дз], [дз”], позначення їх буквосполученням «дз».<br>Тема 188. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 189. &nbsp;&nbsp; Закріплення&nbsp; звуків [дз], [ дз”]. <br>Тема 190. &nbsp;&nbsp; Письмо буквосполучень дз, Дз, слів з ними.&nbsp; Списування з завданням вставити пропущені букви.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 191. &nbsp;&nbsp; Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [ дз”]. <br>Тема 192. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.<br>Тема 193. &nbsp; Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж».&nbsp; Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання вірша «Джерельце» та вірша Л.Костенко «Джміль».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 194. &nbsp; Письмо буквосполучень дж, Дж, слів з ними.&nbsp; Словниковий диктант. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 195. &nbsp;&nbsp; Відпрацювання злитої вимови звуків [дж].&nbsp; <br>Тема 196. &nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Е. Написання складів, слів з нею.<br>Тема 197. &nbsp;&nbsp; Закріплення&nbsp; звука [дж], буквосполучення «дж».&nbsp;
 +
 
 +
Тема 198. &nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 199. &nbsp;&nbsp; Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Опрацювання вірша «Ой ти, соловейку». Прислів’я. <br>Тема 200. &nbsp;&nbsp; Написання складів і слів з апострофом. Пояснювальний диктант. <br>Тема 201. &nbsp;&nbsp; Закріплення правила вживання апострофа в українській мові.<br>Тема 202. &nbsp;&nbsp; Алфавіт. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
 
 +
Тема 203. &nbsp;&nbsp; Бесіда-розповідь про Тараса Шевченка. Опрацювання тексту та уривків з віршів Т. Шевченка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 204. &nbsp;&nbsp; Повторення написання букв Л, А, М, Г, П, Т, Б, Г, поєднання їх з іншими буквами. Навчальний диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 205. &nbsp;&nbsp; Бесіда-розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту однойменної казки І. Франка «Фарбований лис».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 206. &nbsp;&nbsp; Повторення написання букв С,Є, О, Ю, Х, Ж, поєднання їх з іншими буквами. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 207. &nbsp;&nbsp; Бесіда-розповідь про Лесю Українку. Опрацювання&nbsp; вірша Лесі Українки «Вишеньки». <br>Тема 208. &nbsp;&nbsp; Повторення написання букв І, Ї, Н, К, Ю у&nbsp; поєднанні з іншими буквами. Складання речень за малюнком. <br>Тема 209. &nbsp;&nbsp; Опрацювання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 210. &nbsp;&nbsp; Повторення написання букв Й, Ц, Ш, Щ, У, Ч та&nbsp;&nbsp; поєднання їх з іншими буквами. Написання слів та речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 211. &nbsp;&nbsp; Опрацювання оповідання «Перо і олівець».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 212. &nbsp;&nbsp; Повторення написання букв Р, В, Д, З, Е, Я, Ф поєднання їх з іншими буквами. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 213. &nbsp;&nbsp; Виразне читання віршів <br>Тема 214. &nbsp;&nbsp; Повторення знань про звуки і букви. Алфавіт. Повторення алфавітних назв букв. Звуко-буквені зіставлення в словах.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 215. &nbsp;&nbsp; Виразне читання віршів <br>Тема 216. &nbsp;&nbsp; Поділ слів на склади. Слова, близькі за значенням. Словниковий диктант. <br>Тема 217. &nbsp;&nbsp; Перенос слів. Слова, протилежні за значенням. Списування з рукописного тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 218. &nbsp;&nbsp; Перенос слів зі збігом приголосних. Звуко-буквений аналіз слів. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 219. &nbsp;&nbsp; Речення. Складання і записування речень. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 220. &nbsp;&nbsp; Доповнення незакінчених речень. <br>Тема 221. &nbsp;&nbsp; Виразне читання віршів<br>Тема 222. &nbsp;&nbsp; Текст. Поділ тексту на речення. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 223. &nbsp;&nbsp; Українські народні дитячі ігри.<br>Тема 224. &nbsp; Робота над деформованим текстом. &nbsp;&nbsp; <br>Тема 225. &nbsp;&nbsp; Наша мова. Щоб уміти читати і більше знати. Вірші про мову.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 226. &nbsp;&nbsp; Алфавіт. Звуки мовлення . Букви.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 227. &nbsp;&nbsp; Слова ввічливості. За В. Сухомлинським. Скажи людині «Доброго дня!».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 228. &nbsp;&nbsp; Голосні звуки. Наголос. Склад. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 229. &nbsp;&nbsp; Приголосні звуки. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви транспорту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 230. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 231. &nbsp;&nbsp; Списування з друкованого тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 232. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою є.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 233. &nbsp;&nbsp; Свято Букваря.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 234. &nbsp;&nbsp; Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. <br>Тема 235. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою ї. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 236. &nbsp;&nbsp; Читання та переказ текстів.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 237. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою ї.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 238. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквами г та г.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 239. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою щ.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 240. &nbsp;&nbsp; Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 241. &nbsp;&nbsp; Читання та переказ текстів.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 242. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквосполученням дж та дз.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 243. &nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквосполученням дж та дз.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 244. &nbsp;&nbsp; Перевірка навичок читання та розвитку мовлення. Урок-гра «За сторінками прочитаних книг».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>
-
129. Буква [я], позначення нею сполучення звуків&nbsp; [йа]. Звукобуквенний аналіз слів. Опрацювання тексту «Світло маяка». Загадка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>130. Письмо малої букви я. написання буквосполучень, слів. <br>131&nbsp;&nbsp;&nbsp; Позначення буквою я звука&nbsp; [а] та м’якості попереднього приголосного. Опрацювання тексту «У кого яка допомога» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>132&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Я, буквосполучень з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>133&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви я. Опрацювання віршів та тексту («Післябукварна читаночка»). Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>134&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ і записування слів за групами.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>135&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звук&nbsp; [ ж ], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука&nbsp; [ж] в кінці складів і слів. Українські народні обрядові пісні. Скоромовка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>136&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ж. написання буквосполучень та слів з нею.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>137&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «же», опрацювання казки «Лисичка і Журавель» («Післябукварна читаночка»).<br>Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>138&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ж, складів з нею. складання й записування слів. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>139&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення букви „же”. Загадка. Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>140&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>141&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «же». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>142&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви К. написання буквосполучень. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>143&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звук&nbsp; [ ш ], позначення його буквою «ша».читання речень. Опрацювання&nbsp; тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>144&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ш. написання складів, слів і речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>145&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зіставлення звуків [ ж ]&nbsp; - [ ш ].&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>146&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ш. написання буквосполучень і речень. <br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>147&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «ша». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>148&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вміння писати вивчені букви.списування з завданням вставити пропущені букви. Закріплення букви «ї».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>149&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ша».&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>150&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>151&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [ йі ].&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>152&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ї, складів та слів з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>153&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «ї».&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>154&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ї, складів та слів з нею. Складання і записування слів.&nbsp; Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>155&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ї». Українські народні казки.&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>156&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>157&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звуки [ ц], [ ц”], позначення їх буквою «це».звуко-буквенний аналіз слів.&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>158&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви З, буквосполучень з нею. Написання речень.<br>159&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукових значень букви «це». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>160&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ц, складів та слів з нею. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>161&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення букви «це». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>162&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ц, буквосполучень з нею. Написання речень. <br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>163&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [ йу ].&nbsp; Опрацювання казки «Івасик-Телесик», вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>164&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ю. Написання буквосполучень, слів, речень. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>165&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буква «ю» на початку складу. Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання тексту «Десять робітників» (за М. Коцюбинським).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>166&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>167&nbsp;&nbsp;&nbsp; Позначення буквою «ю» звука [ у ] та м’якості попереднього приголосного. Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>168&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ю, складів та слів&nbsp; з нею. Написання речень.<br>169&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ю». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>170&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Навчальний диктант.<br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>171&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буква «є», позначення нею сполучення звуків [ йе ].&nbsp; Опрацювання тексту «Барвисте коромисло» (за В. Сухомлинським). Загадка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>172&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви є, складів та&nbsp; слів з нею. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Диктант буквосполучень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>173&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «є» на початку складу.&nbsp; Опрацювання тексту «Морозів малюнок» і вірша С. Черкасенка «Зима і весна».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>174&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>175&nbsp;&nbsp;&nbsp; Позначення буквою «є» звука [ е ] та м’якості попереднього приголосного. Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>176&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>177&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буква «ща», позначення нею звукосполучення [ шч ].&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «Наша Батьківщина». Прислів’я.<br>&nbsp;Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>178&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви щ, складів, слів та речень з нею. <br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>179&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «ща». Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>180&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Щ. Написання буквосполучень та слів з нею.<br>Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>181&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення букви «ща». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>182&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>183&nbsp;&nbsp;&nbsp; Буква «еф», позначення нею звукосполучення [ еф ].&nbsp; Читання слів. Бесіда про професії людей.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>184&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо малої букви ф, буквосполучень. Списування слів із завданням вставити пропущені букви.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>185&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення звукового значення букви «еф». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>186&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.<br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>187&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення&nbsp; букви «еф». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>188&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Ф. Написання буквосполучень та слів з нею.<br>Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>189&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звуки [дз], [дз”], позначення їх буквосполученням «дз».опрацювання тексту «Лісовий майстер». Загадка. Приказка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>190&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>191&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення&nbsp; звуків [дз], [ дз”]. Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>192&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо буквосполучень дз, Дз, слів з ними.&nbsp; Списування з завданням вставити пропущені букви.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>193&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [ дз”]. Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>194&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.<br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>195&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж».&nbsp; Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання вірша «Джерельце» та вірша Л.Костенко «Джміль».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>196&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо буквосполучень дж, Дж, слів з ними.&nbsp; Словниковий диктант. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>197&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відпрацювання злитої вимови звуків [дж].&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>198&nbsp;&nbsp;&nbsp; Письмо великої букви Е. Написання складів, слів з нею.<br>Складання і записування речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>199&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення&nbsp; звука [дж], буквосполучення «дж».&nbsp; Опрацювання&nbsp; віршів «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>200&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>201&nbsp;&nbsp;&nbsp; Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Опрацювання вірша «Ой ти, соловейку». Прислів’я. Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>202&nbsp;&nbsp;&nbsp; Написання складів і слів з апострофом. Пояснювальний диктант. <br>Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>203&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення правила вживання апострофа в українській мові.<br>Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>204&nbsp;&nbsp;&nbsp; Алфавіт. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
-
205&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бесіда-розповідь про Тараса Шевченка. Опрацювання тексту та уривків з віршів Т. Шевченка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>206&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторення написання букв Л, А, М, Г, П, Т, Б, Г, поєднання їх з іншими буквами. Навчальний диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>207&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бесіда-розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту однойменної казки І. Франка «Фарбований лис».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>208&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторення написання букв С,Є, О, Ю, Х, Ж, поєднання їх з іншими буквами. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>209&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бесіда-розповідь про Лесю Українку. Опрацювання&nbsp; вірша Лесі Українки «Вишеньки». Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>210&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторення написання букв І, Ї, Н, К, Ю у&nbsp; поєднанні з іншими буквами. Складання речень за малюнком. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>211&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>212&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторення написання букв Й, Ц, Ш, Щ, У, Ч та&nbsp;&nbsp; поєднання їх з іншими буквами. Написання слів та речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>213&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання оповідання «Перо і олівець».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>214&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторення написання букв Р, В, Д, З, Е, Я, Ф поєднання їх з іншими буквами. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>215&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виразне читання віршів («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>216&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторення знань про звуки і букви. Алфавіт. Повторення алфавітних назв букв. Звуко-буквені зіставлення в словах.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>217&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виразне читання віршів («Післябукварна читаночка»).&nbsp; <br>Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>218&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поділ слів на склади. Слова, близькі за значенням. Словниковий диктант. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>219&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>220&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перенос слів. Слова, протилежні за значенням. Списування з рукописного тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>221&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>222&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перенос слів зі збігом приголосних. Звуко-буквений аналіз слів. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>223&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>224&nbsp;&nbsp;&nbsp; Речення. Складання і записування речень. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>225&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).<br>Робота з дитячою книгою.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>226&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доповнення незакінчених речень. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>227&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виразне читання віршів («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>228&nbsp;&nbsp;&nbsp; Текст. Поділ тексту на речення. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>229&nbsp;&nbsp;&nbsp; Українські народні дитячі ігри. («Післябукварна читаночка»).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>230&nbsp;&nbsp;&nbsp; Робота над деформованим текстом. &nbsp;&nbsp; <br>231&nbsp;&nbsp;&nbsp; Наша мова. Щоб уміти читати і більше знати. Вірші про мову.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>232&nbsp;&nbsp;&nbsp; Алфавіт. Звуки мовлення . Букви.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>233&nbsp;&nbsp;&nbsp; Слова ввічливості. За В. Сухомлинським. Скажи людині «Доброго дня!».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>234&nbsp;&nbsp;&nbsp; Голосні звуки. Наголос. Склад. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>235&nbsp;&nbsp;&nbsp; Діалог. Степан Пушик. Веселики-журавлі. К. Перелісна. Весна. Робота з дитячою книгою. Мамо мила, мамо люба!<br>Марійка Підгірянка. Мати. За П. Ходченком. Серце матері.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>236&nbsp;&nbsp;&nbsp; Приголосні звуки. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви транспорту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>237&nbsp;&nbsp;&nbsp; Веселий настрій. В. Лучук. Танок сорок. За М. Пляцковським. Різнокольорові звірята. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>238&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>239&nbsp;&nbsp;&nbsp; Маленькі пуховички. За&nbsp; А. Давидовим. Диво. За О. Копиленком. Зустріч.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>240&nbsp;&nbsp;&nbsp; Списування з друкованого тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>241&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сонечко за всіма ходить. А. М’ястківський. Сонечко.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>242&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою є.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>243&nbsp;&nbsp;&nbsp; Свято Букваря.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>244&nbsp;&nbsp;&nbsp; Списування з друкованого тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>245&nbsp;&nbsp;&nbsp; Робота з дитячою книгою.&nbsp; Життя прожити – хороші справи зробити. Сухомлинський В. Через потік. Врятував сонечко.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>246&nbsp;&nbsp;&nbsp; Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>247&nbsp;&nbsp;&nbsp; Кругленькі, мов клубочки. За В. Сухомлинським. Їжаченята.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>248&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою ї. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>249&nbsp;&nbsp;&nbsp; Читання та переказ текстів.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>250&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою ї.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>251&nbsp;&nbsp;&nbsp; О. Буцень. Неслухняний м’ячик. Б. Харчук. Ромашка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>252&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквами г та г.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>253&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дощ іде, періщить. І. Гуцал. Вийшов щиглик щавель їсти.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>254&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквою щ.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>255&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»). Робота з дитячою книгою.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>256&nbsp;&nbsp;&nbsp; Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>257&nbsp;&nbsp;&nbsp; Читання та переказ текстів.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>258&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквосполученням дж та дз.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>259&nbsp;&nbsp;&nbsp; Джмелик веселий. О. Іваненко. Джмелик.&nbsp;В. Довжик. Бджола.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>260&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правопис слів з буквосполученням дж та дз.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>261&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перевірка навичок читання та розвитку мовлення. Урок-гра «За сторінками прочитаних книг».&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>262&nbsp;&nbsp;&nbsp; Підсумковий урок з письма. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>263&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»). Робота з дитячою книгою. О. Іваненко. Казка про золоту рибку.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>264&nbsp;&nbsp;&nbsp; Контроль навчальних досягнень за рік. Списування. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>265&nbsp;&nbsp;&nbsp; Контроль навчальних досягнень за рік.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>266&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аналіз перевірних робіт учнів. Розвиток зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>
 
<pre>• акселеративні методи на уроці                        • національні особливості
<pre>• акселеративні методи на уроці                        • національні особливості
• виділити головне в уроці - опорний каркас            • нічого собі уроки               
• виділити головне в уроці - опорний каркас            • нічого собі уроки               

Версия 11:11, 14 июля 2009

Розділ 1. Добукварний період
Тема 1.    Здрастуй, школо! Знайомство з букварем. Вірш „Рідний край”. Слово. Що означають слова. Склади.
Тема 2.    Ознайомлення із зошитом, письмовим приладдям. Правила користування ручкою, правила сидіння за партою. Основний рядок сітки зошита.
Тема 3.    Літні розваги. Ознайомлення з реченням. Умовне позначення речень. Поняття про голосні і приголосні звуки.
Тема 4.    Розвиток зв”язного мовлення. Тематична група слів „Шкільне приладдя”.
Тема 5.    Слухання і розповідь казки. Діалог. Речення. Слово. Склади. Голосні і приголосні звуки. Умовне  позначення.
Тема 6.    Написання прямої похилої маленької і великої вертикальних ліній.( До верхньої міжрядкової лінії)
Тема 7.    Школа. Режим дня. Слова – назви предметів. Робота з дитячою  книгою . Казка „Івасик – Телесик”.
Тема 8.    Написання прямої похилої короткої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.
Тема 9.    Школа. Режим дня. Слова – дії  предметів.
Тема 10.  Написання прямої похилої довгої вертикальної лінії з заокругленням внизу і вгорі.
Тема 11.  Розширення уявлення про речення, слово, звуки. Розподіл предметів на групи. Слова – ознаки предметів. Тверді і м’які приголосні.
Тема 12. Написання півовалів, розкритих вліво і вправо.
Тема 13. Домашні тварини. Наголос, як сильніше вимовлюваний склад. Звуковий аналіз мовлених слів.
Тема 14. Зображення петель внизу  з похилими лініями.
Тема 15. Дикі тварини. Робота з дитячою книгою. Казка „Колосок”
Тема 16. Зображення петель угорі  з похилими лініями.
Тема 17. Техніка. Транспорт. Знаходження наголошеного складу у слові.
Тема 18. Письмо маленького та великого овалів.
Тема 19. Читання складів, слів з вивченими буквами.
Тема 20. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви іграшок.
Тема 21. Ми є діти українські. Закріплення та відпрацювання набутих умінь.
Тема 22. Вишиваємо рушнички. Закріплення умінь написання вивчених елементів букв.

Розділ 2. Букварний період
Тема 23. Звук [a], позначення його буквами Аа. Робота з дитячою книгою ”Лікар Айболить”.
Тема 24. Письмо рядкової букви а.
Тема 25. Звук [a]. Букви Аа. Моделювання слів і речень.
Тема 26. Письмо великої букви а.
Тема 27. Звук [у], позначення його буквами Уу.
Тема 28. Письмо рядкової букви у.
Тема 29. Звук [у], позначення його буквами Уу. Звуко-складовий аналіз слів.
Тема 30. Письмо великої букви У.
Тема 31. Звук [о], позначення його буквами Оо. Робота з дитячою книгою. К. Ушинський.
Тема 32. Письмо рядкової букви о.
Тема 33. Звук [о]. Букви Оо. 
Тема 34. Письмо великої букви О.
Тема 35. Читання слів і складів з вивченими буквами.
Тема 36. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви одягу.
Тема 37. Звук [и], позначення його буквою и.
Тема 38. Письмо рядкової букви и.
Тема 39. Звук [м], позначення його буквами Мм. Робота з дитячою книгою. М. Коцюбинський. Десять робітників.
Тема 40. Письмо рядкової букви м.
Тема 41. Звук [м]. Букви Мм. 
Тема 42. Письмо великої букви М.
Тема 43.Звук [і], позначення його буквами Іі.
Тема 44.Письмо рядкової букви і.
Тема  45. Звук [і]. Букви Іі. 
Тема 46. Письмо великої букви І.
Тема 47. Звуки [н], [н´], позначення їх буквами Нн. Робота з дитячою книгою.
Тема 48. Письмо малої  букви н.
Тема 49. Повторення вивчених букв.
Тема 50. Письмо великої букви Н.
Тема 51. Читання текстів з вивченими буквами.
Тема 52. Розвиток зв’язного мовлення. Назви меблів.
Тема 53. Звуки [в], [в´], позначення їх буквами Вв
Тема 54. Письмо малої  букви в.
Тема 55. Звуки  [в], [в´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення. . Робота з дитячою книгою. Ввічливість.
Тема 56. Письмо великої букви В.
Тема 57. Звуки [л], [л´], позначення їх буквами Лл.
Тема 58. Письмо малої  букви л.
Тема 59. Звуки  [л], [л´]. Закріплення звукового значення букви л, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 60. Письмо великої букви Л.
Тема 61. Звуки [с], [с´], позначення їх буквами Сс.
Тема 62. Письмо малої  і великої букв с.
Тема 63. Робота з дитячою книгою. В Сухомлинський. Для чого кажуть спасибі.
Тема 64. Повторення вивчених букв.
Тема 65. Звуки  [с], [с´]. Закріплення звукового значення букви с, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 66. Закріплення письма вивчених літер. Письмо складів і слів з вивченим літерами.
Тема 67. Звуки [к], [к´], позначення їх буквами КК.
Тема 68. Письмо малої  букви к. Розвиток зв’язного мовлення. Опис калини.
Тема 69. Звуки  [к], [к´]. Закріплення звукового значення букви к, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 70. Письмо великої букви К.
Тема 71. Звуки [п], [п´], позначення їх буквами Пп. Робота з дитячою книгою. О. Буцень. Настуська-вередуська.
Тема 72. Письмо малої  букви п.
Тема 73. Звуки  [п], [п´]. Закріплення звукового значення букви п, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 74. Письмо великої букви П.
Тема 75. Звуки [р], [р´], позначення їх буквами Рр.
Тема 76. Письмо малої  букви р.
Тема 77. Звуки  [р], [р´]. Закріплення звукового значення букви р, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 78. Письмо великої букви Р.
Тема 79. Звуки [т], [т´], позначення їх буквами Тт. Робота з дитячою книгою.
Тема 80. Письмо малої і великої   букв т.
Тема 81. Читання текстів з вивченими буквами.
Тема 82. Написання слів і речень з вивченими буквами.
Тема 83. Звуки  [т], [т´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема  84. Розвиток зв’язного мовлення. Назви ягід.
Тема 85.Звук [е], позначення його буквами Ее.
Тема 86.Письмо малої  букви е.
Тема 87.Звук  [е]. Закріплення звукового значення букви Ее, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Як живеться твоїм речам?
Тема 88.Письмо великої букви Е.
Тема 89.Звуки [д], [д´], позначення їх буквами Дд.
Тема 90.Письмо малої  букви д.
Тема 91.Звуки  [д], [д´]. Закріплення звукового значення букви в, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 92.Письмо великої букви Д.
Тема 93.Звуки [з], [з´], позначення їх буквами Зз.
Тема 94.Письмо малої  букви з.
Тема 95.Звуки  [з], [з´]. Закріплення звукового значення букви з, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Наші знайомі незнайомці.
Тема 96.Письмо великої букви З.
Тема 97.Буква ь. Позначення ним на письмі м’якості приголосних.
Тема 98.Письмо  букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами..
Тема 99.Закріплення букви ь.
Тема 100.Розвиток зв’язного мовлення. Назви посуду.
Тема 101.Звуки [б], [б´], позначення їх буквами Бб.
Тема 102.Письмо малої  букви б.
Тема 103.Звуки  [б], [б´]. Закріплення звукового значення букви н, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. Г. Бойко.
Тема 104.Письмо великої букви Б.
Тема 105.Звук [г], позначення його буквами Гг.
Тема 106.Письмо малої  букви г.
Тема 107.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 108.Письмо великої букви Г.
Тема 109.Звук [г], позначення його буквами Гг.
Тема 110.Письмо малої  букви г.
Тема 111.Звук [г]. Закріплення звукового значення букви г, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою.
Тема 112.Письмо великої букви Г.
Тема 113.Звук  [ч], позначення його  буквами Чч.
Тема 114.Письмо малої і великої   букв ч.
Тема 115.Звук  [ч]. Закріплення звукового значення букви ч, умінь читати з нею склади, слова і речення.
Тема 116.Розвиток зв’язного мовлення. Побутова техніка.
Тема 117.Звук [й], позначення його буквами Йй.
Тема 118.Письмо малої  букви й.
Тема 119.Звук [й]. Закріплення звукового значення букви й, умінь читати з нею склади, слова і речення. Робота з дитячою книгою. А. Костецький. А що в портфелі?
Тема 120.Письмо великої букви Й.
Тема 121. Звук [х], позначення його буквами Хх.
Тема 122.Письмо малої  букви х.
Тема 123. Читання речень з буквою х.
Тема 124. Письмо великої букви Х.
Тема 125. Читання текстів з вивченими буквами.
Тема 126. Списування з букваря.

Тема 127. Буква [я], позначення нею сполучення звуків  [йа]. Звукобуквенний аналіз слів. Загадка.     
Тема 128. Письмо малої букви я. написання буквосполучень, слів.
Тема 129. Позначення буквою я звука  [а] та м’якості попереднього приголосного.
Тема 130. Письмо великої букви Я, буквосполучень з нею. Складання і записування речень.   
Тема 131. Закріплення звукового значення букви я.
Тема 132. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ і записування слів за групами.   
Тема 133. Звук  [ ж ], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука  [ж] в кінці складів і слів. Українські народні обрядові пісні. Скоромовка.   
Тема 134.   Письмо малої букви ж. написання буквосполучень та слів з нею.   
Тема 135.   Закріплення звукового значення букви «же», опрацювання казки «Лисичка і Журавель».
Тема 136.    Письмо великої букви Ж, складів з нею. складання й записування слів. Розвиток зв’язного мовлення.   
Тема 137.    Закріплення букви „же”. Загадка.
Тема 138.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант.   
Тема 139.    Закріплення звукового значення букви «же».
Тема 140.    Письмо великої букви К. написання буквосполучень. Складання і записування речень.   
Тема 141.    Звук  [ ш ], позначення його буквою «ша».читання речень.
Тема 142.    Письмо малої букви ш. написання складів, слів і речень.   
Тема 143.    Зіставлення звуків [ ж ]  - [ ш ].
Тема 144.    Письмо великої букви Ш. Написання буквосполучень і речень.
Тема 145.   Закріплення звукового значення букви «ша».
Тема 146.    Закріплення вміння писати вивчені букви.списування з завданням вставити пропущені букви. Закріплення букви «ї».   
Тема 147.    Закріплення букви «ша». 
Тема 148.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.   
Тема 149.    Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [ йі ]. 
Тема 150.    Письмо малої букви ї, складів та слів з нею. Складання і записування речень.   
Тема 151.    Закріплення звукового значення букви «ї».  
Тема 152.    Письмо великої букви Ї, складів та слів з нею. Складання і записування слів. 
Тема 153.    Закріплення букви «ї». Українські народні казки. 
Тема 154.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.   
Тема 155.    Звуки [ ц], [ ц”], позначення їх буквою «це».звуко-буквенний аналіз слів. 
Тема 156.    Письмо великої букви З, буквосполучень з нею. Написання речень.
Тема 157.    Закріплення звукових значень букви «це». 
Тема 158.    Письмо малої букви ц, складів та слів з нею. Складання і записування речень.   
Тема 159.    Закріплення букви «це».
Тема 160.    Письмо великої букви Ц, буквосполучень з нею. Написання речень.
Тема 161.    Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [ йу ].  Опрацювання казки «Івасик-Телесик», вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води».   
Тема 162.    Письмо малої букви ю. Написання буквосполучень, слів, речень.    
Тема 163.    Буква «ю» на початку складу. Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання тексту «Десять робітників» (за М. Коцюбинським).   
Тема 164.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень.   
Тема 165.    Позначення буквою «ю» звука [ у ] та м’якості попереднього приголосного.
Тема 166.    Письмо великої букви Ю, складів та слів  з нею. Написання речень.
Тема 167.    Закріплення букви «ю».
Тема 168.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Навчальний диктант.
Розвиток зв’язного мовлення.   
Тема 169.    Буква «є», позначення нею сполучення звуків [ йе ]. 
Тема 170.    Письмо малої букви є, складів та  слів з нею. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Диктант буквосполучень.   
Тема 171.    Закріплення звукового значення букви «є» на початку складу.
Тема 172.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.   
Тема 173.    Позначення буквою «є» звука [ е ] та м’якості попереднього приголосного.
Тема 174.    Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант.   
Тема 175.    Буква «ща», позначення нею звукосполучення [ шч ].  
Тема 176.    Письмо малої букви щ, складів, слів та речень з нею.
Тема 177.    Закріплення звукового значення букви «ща». Звуко-буквенний аналіз слів.
Тема 178.   Письмо великої букви Щ. Написання буквосполучень та слів з нею. Складання і записування речень.   
Тема 179.    Закріплення букви «ща». Опрацювання тексту «» («Післябукварна читаночка»).     
Тема 180.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.   
Тема 181.    Буква «еф», позначення нею звукосполучення [ еф ].  Читання слів. Бесіда про професії людей.     
Тема 182.    Письмо малої букви ф, буквосполучень. Списування слів із завданням вставити пропущені букви.   
Тема 183.    Закріплення звукового значення букви «еф».
Тема 184.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.
Тема 185.    Закріплення  букви «еф».
Тема 186.   Письмо великої букви Ф. Написання буквосполучень та слів з нею.
Тема 187.    Звуки [дз], [дз”], позначення їх буквосполученням «дз».
Тема 188.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант.   
Тема 189.    Закріплення  звуків [дз], [ дз”].
Тема 190.    Письмо буквосполучень дз, Дз, слів з ними.  Списування з завданням вставити пропущені букви.   
Тема 191.    Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [ дз”].
Тема 192.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування речень за малюнком.
Тема 193.   Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж».  Звуко-буквенний аналіз слів. Опрацювання вірша «Джерельце» та вірша Л.Костенко «Джміль».   
Тема 194.   Письмо буквосполучень дж, Дж, слів з ними.  Словниковий диктант.    
Тема 195.    Відпрацювання злитої вимови звуків [дж]. 
Тема 196.    Письмо великої букви Е. Написання складів, слів з нею.
Тема 197.    Закріплення  звука [дж], буквосполучення «дж». 

Тема 198.    Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.   
Тема 199.    Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Опрацювання вірша «Ой ти, соловейку». Прислів’я.
Тема 200.    Написання складів і слів з апострофом. Пояснювальний диктант.
Тема 201.    Закріплення правила вживання апострофа в українській мові.
Тема 202.    Алфавіт. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту.    

Тема 203.    Бесіда-розповідь про Тараса Шевченка. Опрацювання тексту та уривків з віршів Т. Шевченка.   
Тема 204.    Повторення написання букв Л, А, М, Г, П, Т, Б, Г, поєднання їх з іншими буквами. Навчальний диктант.   
Тема 205.    Бесіда-розповідь про Івана Франка. Опрацювання тексту однойменної казки І. Франка «Фарбований лис».   
Тема 206.    Повторення написання букв С,Є, О, Ю, Х, Ж, поєднання їх з іншими буквами. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.   
Тема 207.    Бесіда-розповідь про Лесю Українку. Опрацювання  вірша Лесі Українки «Вишеньки».
Тема 208.    Повторення написання букв І, Ї, Н, К, Ю у  поєднанні з іншими буквами. Складання речень за малюнком.
Тема 209.    Опрацювання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків».   
Тема 210.    Повторення написання букв Й, Ц, Ш, Щ, У, Ч та   поєднання їх з іншими буквами. Написання слів та речень.   
Тема 211.    Опрацювання оповідання «Перо і олівець».   
Тема 212.    Повторення написання букв Р, В, Д, З, Е, Я, Ф поєднання їх з іншими буквами. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.   
Тема 213.    Виразне читання віршів
Тема 214.    Повторення знань про звуки і букви. Алфавіт. Повторення алфавітних назв букв. Звуко-буквені зіставлення в словах.   
Тема 215.    Виразне читання віршів
Тема 216.    Поділ слів на склади. Слова, близькі за значенням. Словниковий диктант.
Тема 217.    Перенос слів. Слова, протилежні за значенням. Списування з рукописного тексту.   
Тема 218.    Перенос слів зі збігом приголосних. Звуко-буквений аналіз слів.    
Тема 219.    Речення. Складання і записування речень.    
Тема 220.    Доповнення незакінчених речень.
Тема 221.    Виразне читання віршів
Тема 222.    Текст. Поділ тексту на речення.    
Тема 223.    Українські народні дитячі ігри.
Тема 224.   Робота над деформованим текстом.   
Тема 225.    Наша мова. Щоб уміти читати і більше знати. Вірші про мову.   
Тема 226.    Алфавіт. Звуки мовлення . Букви.   
Тема 227.    Слова ввічливості. За В. Сухомлинським. Скажи людині «Доброго дня!».   
Тема 228.    Голосні звуки. Наголос. Склад.    
Тема 229.    Приголосні звуки. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви транспорту.   
Тема 230.    Правопис слів з буквою я.    
Тема 231.    Списування з друкованого тексту.   
Тема 232.    Правопис слів з буквою є.   
Тема 233.    Свято Букваря.   
Тема 234.    Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
Тема 235.    Правопис слів з буквою ї.    
Тема 236.    Читання та переказ текстів.   
Тема 237.    Правопис слів з буквою ї.   
Тема 238.    Правопис слів з буквами г та г.   
Тема 239.    Правопис слів з буквою щ.   
Тема 240.    Речення. Складання і записування речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.   
Тема 241.    Читання та переказ текстів.   
Тема 242.    Правопис слів з буквосполученням дж та дз.   
Тема 243.    Правопис слів з буквосполученням дж та дз.   
Тема 244.    Перевірка навичок читання та розвитку мовлення. Урок-гра «За сторінками прочитаних книг».   


• акселеративні методи на уроці            • національні особливості
• виділити головне в уроці - опорний каркас      • нічого собі уроки        
• відеокліпи                      • нова система освіти
• вправи на пошук інформації              • підручники основні допоміжні
• гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       • презентація уроку
• додаткові доповнення                 • реферати  
• домашнє завдання                   • речовки та вікторизми    
• задачі та вправи (рішення та відповіді)       • риторичні питання від учнів
• закриті вправи (тільки для використання вчителями)  • рівень складності звичайний І
• знайди інформацію сам                • рівень складності високий ІІ
• ідеальні уроки                    • рівень складності олімпійський III
• ілюстрації, графіки, таблиці             • самоперевірка
• інтерактивні технології               • система оцінювання
• календарний план на рік               • скласти пазл з різних частин інформації
• кейси та практикуми                 • словник термінів
• комікси                       • статті
• коментарі та обговорення               • тематичні свята             
• конспект уроку                    • тести
• методичні рекомендації                • шпаргалка   
• навчальні програми                  • що ще не відомо, не відкрито вченими