KNOWLEDGE HYPERMARKET


Побудова діаграм національного складу населення України

Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України

Мета:
Навчитися будувати за статистичними даними колові та стовпчикові діаграми національного складу населення України; вміти аналізувати зміни, що відбуваються у національному складі населення нашої держави.


Завдання:
1.    За даними довідкової таблиці розрахуйте частку (у%) кожної групи національного складу населення України у 1917 р і за даними перепису  2001 р. Результати запишіть у відповідні графи таблиці.

2.    На основі одержаних цифр побудуйте колові діаграми національного складу населення України 1917 р та 2001 р. (використовуйте дані у відсотках). Поясніть одержані дані.

НАЦІОНАЛЬНИЙ   СКЛАД   НАСЕЛЕННЯ   УКРАЇНИ

Gfkij.jpeg
КОЛОВІ ДІАГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Tyjkhgku.jpeg

3.    За довідковою таблицею побудуйте стовпчикову діаграму складу національних та етнічних меншин в Україні за даними перепису 1989 р. (синім кольором) та 2001 р. (червоним кольором). Масштаб: вертикальний в 1 см – 50 тис. чол. Ширина стовпчика – 1 см. Поясніть одержані дані.


Drgbv.jpegСТОВПЧИКОВА ДІАГРАМА СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ


Kjnl.jpeg

4.Проаналізуйте побудовані діаграми та запишіть висновок.

Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предмети > Географія > Географія 9 клас > Національний та етнічний склад населення України. Історія формування української нації > Національний та етнічний склад населення України. Історія формування української нації. Практикуми, лабораторні, кейси