KNOWLEDGE HYPERMARKET


Побудова діаграм та графіків. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас. Повні уроки>> Інформатика: Побудова діаграм та графіків.

Содержание

Тема

  • Побудова діаграм та графіків.

Мета

  • Ознайомити з різновидом і способами побудови діаграм і графіків.

Тип уроку

  • теоретичний

Хід уроку

Поняття діаграми

Діаграма – це представлення даних таблиці в графічному вигляді, яке використовується для аналізу і порівняння.

При побудові діаграми двомірна таблиця перетворюється у двомірну графічну картинку.

На вертикальній осі (Y) розміщуються числові значення, а на горизонтальній осі (Х) – категорії.
Для побудови діаграми зазвичай використовують «Майстер діаграм», який запускається клацанням на кнопці Майстер діаграм" на стандартній панелі інструментів програми Microsoft Word і Excel.

Етапи створення діаграми

- Побудова таблиці даних.


Етапи створення діаграми


- Виділення об'єкта, який містить дані для побудови діаграми

- Запуск «Майстра діаграм»


Майстер діаграм


- Вибір типу діаграми із пропонованого набору


Майстер діаграм


Редагування діаграми

Редагування діаграми проводиться за допомогою команд контекстного меню, яке дозволяє змінювати її параметри:

  • заголовки
  • легенду
  • підписи рядів і даних


Можна додавати нові дані для побудови діаграми або видаляти раніше побудовані діаграми.


Редагування діаграми


Редагування діаграми


Види діаграм

Гістограма

Гістограму зручно використовувати, коли необхідно одержати наочну порівняльну характеристику яких-небудь даних.


Гістограма


Лінійна діаграма

Лінійна діаграма відображає значення різних категорій.

Лінійна діаграма

Графік

Графік відображає розвиток процесу в часі або по категоріях.

Графік

Кругова діаграма

Кругову діаграму зручно використовувати для перегляду розподілу якого-небудь процесу в часі.

Кругова діаграма

Крапкова діаграма

Крапкову діаграму зручно використовувати, коли необхідно простежити, як змінюється одна величина, залежно від іншої.


Крапкова діаграма

Інші види діаграм

Діаграма з областями відображає зміну значень ряду в часі.

Кільцева діаграма подібна до кругової діаграмою, але може відображати кілька рядів даних.

Пелюсткова діаграма являє собою графік у полярній системі координат.

Поверхнева відображає зміни значень у двох вимірах у вигляді поверхні.


Діаграма


Бульбашкова діаграма відображає на площині набори із трьох значень.

Діаграма
Самоконтроль

1. Що таке діаграма?

2. Для чого призначені діаграми і графіки?

3. Редагування діаграми.

4. Процес побудови діаграми або графіка.

5. Види діаграм і графіків.


Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Діаграми і графіки», Мамалига А. І., м. Шепетівка.

2. Жвалевский А. Книга Excel 2010 без напряга. - Питер, 2010 г.

3. Винстон У. Книга Microsoft Office Exel 2007. Анализ данных и бизнес-моделирование (+CD). - БХВ, 2008 г.

4. Хислоп Б. Microsoft Office Exel 2003. Библия пользователя. – К.: Диалектика, 2004 г.
Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Мамалига А. І.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас