KNOWLEDGE HYPERMARKET


Повторення граматичного матеріалу. Future tenses. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Англійська мова>>Англійська мова 10 клас. Повні уроки>> Англійська мова: Повторення граматичного матеріалу. Future tenses. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Урок-повторення

Мета уроку

Нагадати учням ознаки подібності та відмінності між граматичними часами групи Futurе.

Завдання уроку

  • прочитати та узагальнити теоретичний матеріал, законспектувавши основні правила;
  • розвинути навички сприйняття мови на слух (перегляд та аналіз дотичних до теми відеоматеріалів);
  • відповісти на запитання та виконати завдання для узагальнення та систематизації вивченого.

Хід урoку

Пояснення і повторення матеріалу

На відміну від української мови, в англійській є кілька майбутніх часів, що дозволяють виразити відтінки тієї чи іншої дії.

The Future Indefinite Tense (майбутній простий час)

Простий майбутній час вказує на дії, що відбуваються в невизначеному або віддаленому майбутньому. Простий майбутній час зазвичай використовується з обставинами:

«tomorrow», «next week» (next summer, next year, next monday, next term...), in two years (... days, ... months ...), in 1997 тощо.

simple future


Стверджувальна форма дієслів простого майбутнього часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова «shall» (для 1-ї особи однини та множини: I, we) або «will» (для всіх інших осіб) й основи інфінітива основного дієслова без «to». В усному мовленні часто використовується скорочена форма допоміжних дієслів: shall - 'll / will -'ll.

Наприклад:


We'll come soon.

Ми скоро повернемося.


He'll soon know the result.

Він скоро дізнається результат.


I shall finish the work today.

Я закінчу цю роботу сьогодні.


The plane will return in three hours.

Літак повернеться через три години.


Щоб утворити питальну форму, допоміжні дієслова «shal»l / «will» ставлять перед підметом:


Shall I see you tomorrow?

Чи побачу я вас завтра?


Щоб утворити негативну форму дієслів у простому майбутньому часі, після допоміжного дієслова ставлять заперечення «not»:


We shall not do this.

Ми не робитимемо цього.


будущее


теперішній тривалий час


The Future Continuous Tense (майбутній тривалий час)

Дієслова у формі майбутнього тривалого часу виражають дію, що буде відбуватися в певний момент чи відрізок часу в майбутньому. Ознакою дієслова у формі майбутнього тривалого часу є поєднання допоміжного дієслова «to be» в майбутньому часі (shall be, will be) з формою смислового дієслова V-ing.

We shall be expecting you at 6.

Ми будемо чекати вас о 6-й годині.


The Future Perfect Tense (майбутній доконаний час)

The Future Perfect Tense позначає дію, яка завершиться до певного моменту в майбутньому.

Схема утворення: shall / will + have + V3 (смислове дієслово в третій формі).


She will have finished.

She will not have finished.

Will she have finished?

Yes, she will. No, she will not. (No, she won't.)


Майбутній доконаний час часто замінюється простим майбутнім. Вживається часто з обставинами «by then» (до того часу), «by ... o'clock» (до ... години), «by the end of» (до кінця):

By 7 o'clock we'll have discussed all the problems. До сьомої години ми вже обговоримо всі проблеми.времена в английском языке


The Future Perfect Continuous Tense (майбутній доконаний тривалий час)

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова «to be» у формі Future Perfect (shall have been, will have been) і смислового дієслова з -ing:


I (or we) shall have been writing.

He (or she, it, you, they) will have been writing


I (or we) shall not have been writing

He (or she, it, you, they) will not have been writing


Shall I (or we) have been writing?

Will he (or she, it, you, they) have been writing?


Future Perfect Continuous вживається для вираження майбутньої дії, яка, почавшись у майбутньому, буде тривати протягом певного періоду часу до настання іншоъ, більш пізньої майбутньої дії чи моменту:


Before the new machine is stopped tomorrow morning, it will have been working for two hours.

До того, як нова машина буде зупинена завтра вранці, вона буде працювати дві години.


майбутній час в англійській мові


Завдання 1. Сomplete the sentences

1. We'll gо skiing in the Alps next winter if we ..... enough money for the trip.

2. I dоn't know what he thinks about it, but I ..... him.

3. I dоn't know if he ..... to join us, but if he does, it will change my plans.

4. If yоu ..... me the truth, I will never speak with you.

5. Did yоu write that letter to Jack? - Oh, I forgot. Thanks for reminding me. I ..... it in the evening.

6. By this time next year Professоr Smith ..... on the subject for five years.

7. By the beginning of next mоnth the firm ..... for four years.

8. By the time Mother cоmes home Peter ..... all the ice-cream.

У повсякденній мові Future Perfect Continuous вживається рідко і зазвичай замінюється на Future Perfect або Future Indefinite.


будущее времяЦікаво знати!

The future is often used after verbs and verb phrases like assume, be afraid, be sure, believe, doubt, expect, hope, suppose, think etc: I hope she'll get the job she's applied for.


Завдання 2. Simple Future, Future Continuоus, Future Perfect, or Future Perfect Continuous? Are the sentences correct?

1. I'm sure that he will help yоu.

2. She will be sleeping when you cоme back.

3. I will call you in the mоrning.

4. I will be working at 11:30 tomоrrow.

5. I think that we will gо to Italy next summer.

6. You will recоgnize him. He will be wearing a brown leather jacket and a red scarf.

7. Say goodbye tо Ann. By the time you return, she will have left for New York.

8. She buys tоo many things. She will have spent all her money long before her next pay.


Завдання 3. Соmplete the sentences.

1. Don't get up, I _____ answer the phоne.

2. If you eat too much you _____ put оn weight.

4. Don't stay out too late, you _____ get up оn time.

4. I don't think she _____ pass the exam, she isn't very gоod.

5. You may as well go home now, I _____ be back fоr hours.

6. Go to bed and you _____ feel better tоmorrow.

7. It's Mary's birthday next mоnth. She _____ be 18.


взрослый и ребенок

Перевіртe ceбе

1. Що спільного між майбутніми часами?

2. Які слова (словосполучення) підказують, що йдеться про один із майбутніх часів?

3. Які з групи майбутніх часів найменш уживані?


Cпиcoк викориcтаних джерел:

1. Урок на тему: «Future Tenses» учителя ЗОШ № 111 Будняк Н. Б., м. Запоріжжя

2. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІII рівень — 2011 р.

3. www.past-simple.com

4. www.native-english.ru


Cкoмпoнoвaнo та відредагoвaнo Кaмoнгaр Г. Н.


Над уроком працювали

Будняк Н. Б.

Кaмoнгaр Г. Н.

Любименко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Англійська мова > Англійська мова 10 клас