KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація


Розділ 6. Територіальнй поділ України


Опрацьовуючи цей розділ, ви:

 • вивчите поняття «економічний район»;
 • ознайомитесь із економічними районами України, типовим планом характеристики районів;
 • оціните причини та наслідки господарських відмінностей різних територій України.


З цією метою вам доведеться:

• демонструвати на карті економічні райони;
• складати характеристику економічних районів за типовим планом;
• порівнювати економічні райони за їх спеціалізацією;
• аналізувати проблеми і перспективи розвитку свого економічного району.


§ 33. Економічне районування

Пригадаймо

1. Що таке територіальний поділ праці?
2. Чим зумовлена господарська спеціалізація окремих територій?
3. Які великі природні територіальні комплекси виділяються в межах України?
4. Який адміністративно-територіальний устрій України?


Мережа економічних районів в Україні. Значні відмінності в розміщенні населення, територіальної організації господарства зумовлені різноманітністю природного середовища, історичного розвитку, дією певних факторів і принципів на розташування й розвиток галузей виробничої та соціальної сфер. Тому на території країни можна виділити соціально-економічні комплекси різного масштабу. Найбільші з них — економічні райони.


В основу виділення районів (районування) окремі автори покладали різні показники, а тому немає єдиної думки щодо їх мережі в Україні. У період, коли територія нашої країни була складовою господарського комплексу СРСР, у її межах виділяли три економічні райони: Південно-Західний, Донецько-Придніпровський і Південний, які, у свою чергу, поділяли на підрайони. У другій половині 1980-х — на початку 1990-х років було запропоновано мережу з дев'ятьох економічних районів (ЕР): Столичний, Північно-Західний, Карпатський, Подільський, Центральний, Північно-Східний, Донецький, Придніпровський, Причорноморський. Її ми і будемо вивчати.


Визначальними критеріями виділення економічного району вважають своєрідність природних та економічних умов і спеціалізацію в межах господарського комплексу держави. Певна спеціалізація в загальнодержавному поділі праці є основною ознакою економічного району, тобто кожен район виробляє певні види продукції чи надає певні послуги не лише для мешканців власної території, а й для споживачів, які проживають в інших районах України чи зарубіжних державах. Однією з величин, яка дає оцінку зовнішної спеціалізації району, є відношення частки виробленої продукції чи наданих послуг до частки населення ЕР — коефіцієнт спеціалізації. Наприклад, Донецький ЕР виробляє 90 % віконного й технічного скла в Україні, а частка населення району становить 15,3 % (на 01.01.2009). Якщо ми поділимо перше число на друге, то отримаємо 5,9, тобто значно більше за одиницю, що дозволяє вважати дане виробництво спеціалізацією району.


Зовнішня спеціалізація району в загальнодержавному поділі праці може бути зумовлена факторами розміщення виробництва (наявністю сировини, палива, трудових ресурсів тощо), історичними передумовами, географічним положенням, економічною політикою держави.


Інші галузі, крім галузей спеціалізації, в економічному районі відносять або до обслуговуючих, або до допоміжних. Робота перших спрямована на забезпечення всім необхідним галузей спеціалізації, а других — на задоволення потреб власного населення району.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке районування?
2. Які економічні райони виділяють на території України?
3. Які основні ознаки економічного району?
4. Яку величину використовують як показник зовнішньої спеціалізації?
5. Які фактори визначають зовнішню спеціалізацію економічного району?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть стовпчикові діаграми площ та чисельності населення економічних районів.
2. Визначте коефіцієнти спеціалізації ЕР, якщо відомо, що Донецькому району належить 75 % видобутку кам'яної солі в країні, Північно-Східному — 20 % виробництва цукру та 15 % збору зерна. Дані про частку населення вказані в додатку 1.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати календарно-тематичне планування з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.