KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння 

Унаслідок взаємодії фосфору, вугілля, сірки, заліза з киснем відбувається процес окиснення й утворюються нові речовини — оксиди Р2O5, СO2, SO2, Fе3O4.
Оксиди — це складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген.
Горіння. Подібно до фосфору, сірки, вуглецю й заліза з киснем сполучається більшість металів і неметалів. При цьому завжди виділяється теплота, а реакції часто супроводжуються горінням.
Горіння — це хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення речовин із виділенням теплоти і світла.       
• Пригадай, як називаються реакції, що супроводжуються виділенням чи поглинанням теплоти?
Горіти в кисні можуть не тільки прості, а й складні речовини. Так, у газовій плиті згоряє природний газ, основна складова якого метан СН4:
СН4 + 2O2 = СO2 + 2Н2O
Що при цьому відбувається? Атоми хімічних елементів Карбону й Гідрогену, що входять до складу молекул метану СН4, сполучаються з атомами Оксигену, утворюючи відповідні оксиди — СО2 і Н2O.
Так само згоряють у кисні й інші складні речовини, наприклад сірководень Н2S, утворюючи оксиди відповідних елементів:
2S + 3O2 = 2SO2 ^+ 2Н2O
Повільне окиснення. Проте не завжди взаємодія речовин із киснем супроводжується горінням, але при цьому завжди виділяється теплота. Такі процеси називаються повільним окисненням. У кам'яновугільних шахтах, незважаючи на посилену вентиляцію, завжди спостерігається підвищений вміст вуглекислого газу, який утворюється там за рахунок повільного окиснення вугілля.
Металеві вироби з часом темнішають, оскільки більшість металів повільно окиснюється на повітрі навіть за стандартної температури.
У парниках як джерело теплоти використовується повільне окиснення гною.
В живих організмах також відбуваються процеси повільного окиснення. Теплота, що при цьому виділяється, розсіюється у довкілля. А якщо теплота не відводиться, то організм хворіє і може навіть загинути.
У разі повільного окиснення речовин і матеріалів на виробництві, якщо теплота не відводиться, температура підвищується так, що може трапитися самозаймання — повільне окиснення переходить у горіння. Тому на заводах, автобазах забороняється збирати в купу промаслене ганчір'я після витирання машин, щоб не виникла пожежа.
Умови виникнення й припинення горіння. Щоб запалити речовину в повітрі, треба спочатку її нагріти до певної температури — температури займання. У різних речовин вона різна. Деревина займається за температури майже 270 °С, вугілля — близько 350 °С, а білий фосфор — близько 40 °С. Якщо кисень має доступ до речовини, що загорілася, вона продовжує горіти, оскільки теплота, що виділяється, підтримує температуру речовини, вищу від температури її займання.
Відповідно, для припинення горіння треба або охолодити речовину до температури, нижчої від температури займання, або припинити доступ до неї кисню. Обидва ці способи використовуються під час гасіння пожежі водою. Коли вода випаровується, вона відбирає теплоту від предметів, що горять, і температура різко знижується, а водяна пара утруднює доступ до них повітря. Крім того, для гасіння пожежі використовують вогнегасники. Під час їх роботи виділяється вуглекислий газ СО2, який змішується зі спеціальною рідиною, утворюючи піну. Насичена вуглекислим газом піна перешкоджає доступу кисню з повітря, і горіння припиняється.
У лабораторії або в домашніх умовах для припинення горіння, якщо полум'я невелике, достатньо засипати предмет, що горить, піском або накрити його ковдрою. Важливо пам'ятати, що легше запобігти пожежі, ніж її погасити. Тому під час роботи з вогнем і вогненебезпечними речовинами та матеріалами треба дотримуватися правил пожежної безпеки, бути особливо обережним.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ
Кисень — дуже активна речовина, яка з багатьма речовина ми легко вступає в хімічні реакції, утворюючи оксиди.
Під час взаємодії простих і складних речовин із киснем утворюються оксиди тих елементів, які входять до складу речовини.
Хімічна взаємодія речовин із киснем називається реакцією окиснення.
Реакція окиснення, що супроводжується виділенням теплоти і світла, називається реакцією горіння. У кисні горіння відбувається інтенсивніше, ніж на повітрі.
Суть реакції горіння й повільного окиснення одна й та сама, а зовнішні вияви різні, оскільки різняться умови перебігу цих реакцій.
Щоб почалося горіння, необхідні дві умови: нагрівання речовини до температури займання і доступ кисню.Відповідно, щоб припинити горіння, треба охолодити речовину або припинити доступ кисню.

Завдання для самоконтролю
1. Схарактеризуй хімічні властивості кисню. Відповіді запиши рівняннями реакцій.
2. Напиши формули оксидів металів, які мають валентність 1, 2, 3. Зазнач назву кожної сполуки.
3. Напиши рівняння реакцій окиснення простих речовин з утворенням оксидів: Купруму(ІІ), Вольфраму(VІ), Літію(І), Селену(IV), Ванадію(V).
4. Напиши рівняння реакцій горіння сірководню Н2S, ацетилену С2Н2, пропану С3Н8.
5. Чим відрізняються горіння речовин на повітрі та в кисні? Чому?
6. Порівняй швидке й повільне окиснення. Що спільного й відмінного між ними? Наведи приклади.
7. У яких випадках процеси повільного окиснення корисні, а в яких — небажані, а то й шкідливі? Наведи приклади.
Додаткові завдання
8. Обчисли масові частки елементів у бор(ІІІ) оксиді.
9*. Аналізом установлено, що в цинковій руді масова частка цинк сульфіду ZnS становить 38,8 %. Яку масу цинку можна добути з 1 т руди (втратами виробництва знехтувати)?
10*. Ферум оксид масою 40 г містить 28 г Феруму і 12 г Оксигену. Яка формула цього оксиду?
11*. Унаслідок спалювання в кисні невідомого металу масою 5,4 г утворився його оксид масою 10,2 г. Валентність елемента-металу в оксиді дорівнює 3. Визнач елемент-метал.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.