KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про природні комплекси. Екологічні проблеми географічної оболонки

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Поняття про природні комплекси. Екологічні проблеми географічної оболонки


Поняття про природний комплекс
Слово «комплекс» у перекладі з латинської означає «зв'язок», «поєднання». Природний комплекс — поєднання складових (компонентів) природи: гірських порід, повітря, води, грунтів, організмів на певній території. Кожний природний комплекс має свої межі, характеризується цілісністю та вирізняється зовнішніми ознаками.

Усі компоненти природи в природному комплексі тісно взаємопов'язані і перебувають у постійній рівновазі. Зміна одного з них призводить до зміни усього природного комплексу. Уяви, що різко зменшилася кількість води в річці або озері. Нестача води впливатиме на рослинність й тваринний світ, грунт, склад повітря і клімат. З часом на цій території утвориться новий природний комплекс.

Нині людина активно впливає на окремі компоненти природи.


Природні комплекси різного порядку

Найбільшим природним комплексом, який охоплює всю планету, є географічна оболонка. Вона суцільна, але не однорідна. Різний кут падіння сонячних променів на поверхню Землі, різноманітність рельєфу, флори і фауни, співвідношення води й суходолу визначають поділ географічної оболонки на природні комплекси нижчого порядку.

Природні комплекси Землі поділяють на дві основні групи: зональні — це ті, що закономірно змінюються від екватора до полюсів; азональні — ті, що утворилися в результаті відмінностей у будові земної кори та рельєфу.

Найбільшими азональними природними комплексами в межах географічної оболонки є материки та океани. їх утворення зумовлене будовою земної кори. На материках і в океанах виокремлюють менші природні комплекси — рівнинні та гірські природні країни.


Найбільшими зональними природними комплексами є географічні пояси. Вони майже суміщаються з кліматичними поясами і мають такі самі назви.


У межах географічних поясів на суходолі виділяють природні зони — великі природні комплекси, що мають спільні кліматичні умови, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Формування природних зон насамперед зумовлене типом клімату.


Прикладами більш дрібних природних комплексів можуть бути яр, озеро, річкова долина, ліс, болото, лука тощо.


Нині не тільки дрібні природні комплексний природні зони дуже змінені внаслідок діяльності людини. Водночас і видова різноманітність живого світу значною мірою скоротилася. Тому на Землі набувають поширення комплекси, створені людиною.


Природні зони

Природні зоги належать належать до великих природних комплексів Землі. Природні зони розміщуються по всій території у певній послідовності від полюсів до екватора.

Зона арктичних пустель розміщена в навколо полярному просторі, де панує холодна погода. Дуже низькі температури впродовж року унеможливлюють розвиток рослинності. Тільки мохи й лишайники влітку з'являються невеликими ділянками на островах і частково на узбережжі Північного Льодовитого океану. Тварини живляться організмами, які заселяють води океану. Чайки, полярні сови, білі ведмеді, тюлені, песці — основні мешканці арктичних пустель. Поступово ця зона переходить у зону тундри.


Тундра займає величезні простори на південь від зони арктичних пустель. Там поширені болота, що утворилися на багаторічній мерзлоті. Тундрова рослинність розвинута більшою мірою в Північній півкулі — на  узбережжі та островах Північного Льодовитого океану. У Південній півкулі її майже немає, оскільки там немає відповідних умов. Основна ознака зони — безлісся. Там трапляються лишайники, карликова береза і полярна верба. Влітку багато ягід (журавлина, морошка, брусниця), восени — грибів.


Тундрові куріпки, полярні сови, дрібні гризуни — лемінги, великі північні олені, песці й полярні вовки населяють цю територію. Взимку тундра перетворюється на білу пустелю. Травоїдні тварини живляться рослинністю, яка зберігається під сніговим покривом, хижаки — травоїдними тваринами. Влітку незліченна кількість перелітних птахів (качок, гусей, чайок) живиться рибою, утворюючи на стрімких скелях цілі колонії, їх називають «пташиними базарами».


Далі на південь тундра переходить у лісотундру. Там уже з'являються дерева (береза, ялина, модрина). Лісотундра змінюється тайгою та зоною мішаних лісів.


Значна кількість опадів, вищі, ніж у тундрі, температури зими і літа сприяють поширенню порівняно багатої деревної рослинності. Це тайга. Тут ростуть хвойні (ялина, модрина), далі на південь — листяні (береза, осика) дерева. У підліску поширена трав'яниста й чагарникова рослинність. Досить багатий тваринний світ. Безліч птахів, з яких найбільшими є глухар і тетерев. З-поміж гризунів — зайці, білки, миші тощо. З копитних рослиноїдних тварин водяться олень, косуля, лось; з хижаків — ведмідь, рись, вовк, соболь, куниця.


В Україні мішані ліси поширені майже до широти Києва.


Степи простяглися вузькою смугою через усю територію Євразії та Північної Америки на південь від лісів. Займають південь України. Влітку клімат у степу жаркий і сухий. Узимку випадає мало снігу. Рослинність у степах трав'яниста. Не займаний людиною степ особливо приваблює навесні. Яскраві плями ірисів і тюльпанів, маків, диких півоній та інших квітів перетворюють степ на яскравий різнобарвний килим. До середини літа рослинність висихає, стає бурою. Степи мають найродючіші грунти — чорноземи. Упродовж XX ст. степи інтенсивно розорювалися. Тому природна рослинність і тваринний світ збереглися тільки в заповідниках.


Пустелі мають найбільш посушливий і жаркий клімат. Температури літа досягають + 50 °С, а поверхня в деяких місцях (пустеля Сахара) розжарюється до + 80 °С. Вологи не вистачає, суцільного рослинного покриву немає. Рослини пристосувалися до таких умов життя. Вони мають глибоке коріння і тонке, схоже на голки, листя (щоб менше випаровувалося вологи). З плазунів тут водяться змії та ящірки, з гризунів — тушканчики. Від пекучих променів Сонця вони рятуються в глибоких норах, а на поверхню виходять уночі.


З просуванням до екватора зростає кількість опадів. Пустелі переходять у савани. У цій зоні опади випадають улітку, і високі трави суцільно вкривають савану. Деякі з них, наприклад слонова трава, — заввишки 5 м. Невеликими групами ростуть зонтичні акації, окремо — кремезні баобаби. У сухий сезон (узимку) більшість дерев скидають листя, сохнуть трави. У саванах водяться зебра, антилопа, жирафа, буйвол, носоріг, слон, з хижаків — лев, гепард, гієна.


Людина значною мірою вплинула на природу саван. Дикі тварини позбавляються своїх звичних місць проживання. Незаймана природа охороняється в заповідниках і національних парках.


По обидва боки від екватора поширена зона вологих екваторіальних лісів з вологим і жарким кліматом. Тисячі порід різних дерев, оповитих ліанами, утворюють непрохідні хащі. Через густу рослинність в екваторіальному лісі постійно сутінки. Видовий склад такий різноманітний, що на 1 км2 рідко трапляються два однакових дерева.


Тут цілорічне літо. Тому на одній гілці водночас можна побачити і цвітіння, і плоди. Більшість тварин живе на верхівках дерев, де багато сонця.


Мавпи, папуги, інші птахи галасують у верхньому ярусі лісу, що досягає висоти 80 м. Унизу тихо, темно, сиро й тільки інколи промайне плямистий ягуар або інший хижак. У водоймах водяться крокодили, бегемоти.


Екваторіальні ліси є «легенями» нашої планети. Вони виділяють велику кількість кисню в атмосферу, їх збереження важливе для всього людства, для всієї планети.


Отже, природні зони змінюються від полюсів до екватора залежно від географічної широти, кількості тепла й вологи. Крім того, на їх особливості впливають висота місцевості над рівнем моря, близькість морів та океанів, наявність теплих чи холодних течій та інші чинники. Тобто йдеться про азональність у природі.

Нині в багатьох районах Землі через викиди отруйних газів і шкідливих речовин змінився склад атмосферного повітря, стали непридатними для життя води річок, озер, зникли величезні площі лісів, багато тварин і рослин. Усе це створило проблеми, які людина має розв'язати, доки ще не пізно. Руйнування природи, її комплексів призведе до загибелі самої людини.


Проблеми, які виникають у зв'язку з втручанням людини в природні процеси і які призводять до порушення їх рівноваги, називають екологічними. Адже саме наука екологія вивчає закономірності відносин людини, тварин, рослин, мікроор¬ганізмів між собою та навколишнім середовищем.


Розв'язати екологічні проблеми людство може тільки за умови спільної діяльності всіх держав світу. Є міжнародні громадські та державні організації, які займаються ними. Прийнято багато міжнародних угод з охорони вод Світового океану, суходолу, атмосфери, земних надр, рослинності й тваринного світу, космічного простору. Україна активно співпрацює з багатьма державами світу в цьому напрямі.


Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні є ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка порушила рівновагу в природних комплексах, погіршила здоров'я та умови життя не тільки народу нашої держави, а й інших країн.


Куточки живої природи

Зважаючи на дедалі більший вплив людини на навколишнє середовище, порушення рівноваги в природних комплексах, окремі території на Землі потребують охорони. Це потрібно для збереження різноманітності рослинності, тваринного світу та інших природних компонентів, а також для спостереження і контролю за природним середовищем. До природоохоронних територій, зокрема, належать заповідники та національні парки.


Нині немає жодного материка, де б не було створено заповідних територій. Територією з особливим статусом є материк Антарктида. Крім наукової, там заборонено будь-яку господарську діяльність, яка може порушити природну рівновагу.


Територія України значною мірою змінена людиною і зберегти в недоторканності окремі природні комплекси дуже складно. Надмірне промислове будівництво, розорювання земель, затоплення водосховищами родючих ґрунтів — усе це вкрай загострило екологічні проблеми.


Наша Батьківщина ще не втратила всіх своїх багатств. Завдання держави і кожного з нас — врятувати їх від подальшого знищення. З цією метою в Україні вже створено велику кількість природоохоронних територій. Серед них найбільше значення мають природні заповідники. Найдавнішим з них є заповідник «Асканія-Нова» в Херсонській області, заснований ще наприкінці XIX ст.


Висновки
1. Природний комплекс — закономірне поєднання всіх компонентів природи в єдину систему.
2. Усі компоненти в природному комплексі постійно взаємодіють і перебувають у рівновазі. Варто змінитися одному з них — зазнає змін і решта, тобто відбуваються зміни всього природного комплексу.
3. Найбільшим природним комплексом на Землі є географічна оболонка. В її межах виділяють зональні та азональні природні комплекси. Найбільшими азональними комплексами є материки та океани. До зональних належать географічні пояси й природні зони, які змінюються від екватора до полюсів однаково в обох півкулях.
4. Основні природні зони світу — арктичні пустелі, тундра, тайга та мішані ліси, степи, пустелі, савани, вологі екваторіальні ліси.
5. З розвитком людства дедалі більше зростає його вплив на природу. Використовуючи багатства Землі, людина змінює природу. Водночас змінюються природні комплекси, забруднюється навколишнє середовище. Це створює загрозу для існування самого людства.
6. Проблеми, які виникли внаслідок впливу людини на навколишнє середовище, називають екологічними.
7. Розв'язування екологічних проблем потребує спільних зусиль людства. Для збереження рослинності, тваринного світу в його первісному вигляді у світі створено мережу заповідників, національних парків та інших заповідних територій та об'єктів.


О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Планування з географії, підручники та книги онлайн, курси та завдання з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.