KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля


§ З0. Міжнародний поділ праці та світове господарство

Пригадаймо

1. Чим відрізняється товарне і натуральне господарство?
2. Що розуміють під територіальним (географічним) поділом праці?
3. Як впливає територіальний поділ праці на формування НГК?


Про міжнародний поділ праці та світове господарство. Вам уже відомо, що територіальний поділ праці в межах однієї держави зумовив зміцнення економічних зв'язків між територіями, що спеціалізуються на виробництві певних видів продукції чи наданні певних послуг та перетворення господарств різних районів держави в НГК. Певна спеціалізація поступово закріпилася не лише за територіями у межах країни, а й за окремими державами. Спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг називають міжнародним поділом праці (МПП). Галузі НГК, які виробляють продукцію не лише для споживання всередині країни, а й для продажу за кордоном, називають галузями міжнародної спеціалізації. Наприклад, для Саудівської Аравії такою галуззю є нафтова промисловість, для Швейцарії — банківська справа та виробництво годинників, для Фінляндії — виробництво мобільних телефонів та паперу, для України — виробництво вантажних літаків, сталі, соняшникової олії тощо.


Для того щоб виникла і розвинулася певна міжнародна спеціалізація, мають існувати відповідні передумови. По-перше, країна, яка бере участь у міжнародному поділі праці, повинна мати певні переваги у виробництві відповідної продукції (наприклад, володіти великими запасами природних ресурсів). По-друге, повинні існувати країни, які мають потребу в цій продукції. По-третє, витрати на доставку продукції до місця продажу мають бути вигідними країні-виробникові.


Країна, визначаючи свою міжнародну спеціалізацію, водночас відмовляється від випуску тих видів продукції, які їй виробляти невигідно, а простіше закупити в іншій державі. Тому з поглибленням міжнародного поділу праці економічні зв'язки між країнами ставали все тіснішими. Наприкінці XIX ст. господарські комплекси країн були вже настільки тісно взаємозалежними, що сформували світове господарство (сукупність взаємопов'язаних у результаті міжнародного поділу праці національних господарств країн світу).


Світова торгівля. Міжнародний поділ праці почав формуватися дуже давно, коли в результаті суспільного поділу праці торгівля виділилась в окремий вид господарської діяльності. Торгівлю, яка здійснюється між державами, називають міжнародною. Упродовж давніх часів та середньовіччя вона значною мірою була епізодичною. Населення держав могло цілком обходитись без продукції, яку тоді час від часу завозили з-за кордону Тому світове господарство виникло лише тоді, коли міжнародні торгові зв'язки стали постійними, а держави — залежними від них.


Чи знаєте ви, що...
Важливу роль у становленні світового ринку відіграв період Великих географічних відкриттів та формування колоніальних імперій (ХV-ХVII ст.). Проте вирішальне значення для оформлення світової системи господарства мало зародження й становлення промислового виробництва. Завершилося формування цілісного світового господарства наприкінці XIX — на початку XX ст. в результаті розвитку великої машинної індустрії, транспорту і засобів комунікації.


Зараз міжнародну торгівлю розглядають як вид діяльності, який полягає у вивозі одних товарів за межі держави (експорт) та ввезенні інших із-за кордону (імпорт). її обсяги невпинно зростають. При цьому зростання обсягів міжнародної торгівлі випереджує темпи зростання світового виробництва. Так, у 2000-2009 рр. на кожних 10 % приросту виробництва припадає 16 % приросту світової торгівлі.


Однак змін зазнають не лише обсяги міжнародної торгівлі, а і структура, співвідношення між різними групами товарів. У світовому масштабі спостерігається зниження частки продукції сільського господарства і видобувної промисловості (хоча частка енергоресурсів в окремі періоди зростає). У 30-ті роки XX ст. на цю продукцію припадало близько 60 % світового експорту товарів, у 80-ті — 40-15 %, а наприкінці 90-х — 20-23 %.


Провідне місце у міжнародній торгівлі на початку XXI століття посідає продукція обробної промисловості — понад 60 %. Особливо важливе місце у ній посіла продукція машинобудівної промисловості (47 %). На сировину, продовольство та мінеральне паливо припадає сьогодні менше чверті світового експорту.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. У чому полягає суть міжнародного географічного поділу праці?
2. Що таке світове господарство?
3. Що таке міжнародна торгівля і які її особливості на сучасному етапі?


Набуваємо практичних навичок

1. Відвідайте один з найближчих до вашого будинку магазинів. Запишіть назви конкретних товарів у ньому, вироблених в інших країнах. Вкажіть назви країн-виробників.
2. Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, знайдіть інформацію про товари і послуги у вашій області (автономній республіці) чи місті, які експортуються до інших країн. Проаналізуйте передумови, які визначили експортну спрямованість цих виробництв. Підготуйте коротке повідомлення.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.