KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів§ 18. Хімічна промисловість

Пригадаймо

1. Що вивчає хімія?
2. На які дві частини поділяють хімічну науку?
3. Які класи неорганічних сполук вам відомі?
4. Запаси якої хімічної сировини є в Україні?
5. Які за складом мінеральні добрива використовують у землеробстві?


Структура галузі, її значення та історичні передумови розвитку. Хімічна промисловість виготовляє продукцію, використовуючи хімічні методи переробки сировини й матеріалів. До неї входить значна кількість галузей, а тому можна розглядати її як хіміко-індустріальний комплекс. У галузевій структурі хімічної промисловості виділяють дві великі групи галузей: основна (неорганічна) хімія і промисловість органічного синтезу.


Групу основної хімії утворює гірничо-хімічна промисловість, що займається видобутком хімічної сировини, та власне основна хімія, що виробляє мінеральні добрива (азотні, калійні, фосфатні), сульфатну кислоту, соду тощо. До групи галузей промисловості органічного синтезу входять: хімія органічного синтезу (виробництво органічних напівфабрикатів — етилену, ацетилену, бензолу, етилового спирту, оцтової кислоти тощо); виробництво полімерів (синтетичних смол, каучуку, пластмас, хімічних волокон); переробка полімерів (виробництво шин, гумотехнічних виробів, виробів із пластмас) (мал. 151).


Галузевий склад хімічної промисловості

Мал. 151. Галузевий склад хімічної промисловості


Крім основних великих груп, виділяють групу інших галузей хімічної промисловості, куди відносять лакофарбову, фотохімічну, виробництво хімічних реактивів тощо.


Хімічна промисловість за часткою виробленої продукції й кількості зайнятих працівників значно поступається машинобудуванню (6,4 % промислової продукції, за підсумками 2007 року). Водночас вона є однією з галузей, які забезпечують науково-технічний прогрес. Вона постачає галузям промисловості нові матеріали з різними властивостями, що можуть замінити чорні й кольорові метали, цінну деревину, натуральну вовну, бавовну, льон. Багато видів продукції хіміко-індустріального комплексу використовують для підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва (мінеральні добрива, отрутохімікати, мікроелементи). Зараз немає такої галузі господарства, яка не використовувала б продукцію хімічної промисловості. Окремі виробництва хімічної промисловості України мають експортне значення.


Чи знаєте ви, що...
Хімічна промисловість відрізняється від більшості інших галузей можливістю створювати нові матеріали з певними властивостями, що використовуються у космічній техніці й будівництві, харчовій і легкій промисловості, сільському господарстві й медицині.


Хіміко-індустріальний комплекс України почав формуватися наприкінці XIX ст. на Донбасі з підприємств, які виробляли соду. Заводи синтетичних матеріалів були побудовані перед Другою світовою війною. У 50-ті роки XX ст. швидко нарощувалися потужності з виробництва мінеральних добрив, а також соди, аміаку, лугів, кислот. Значно збільшився випуск продукції хімічної індустрії з 1961 до 1970 р. (у 4 рази).


Чи знаєте ви, що...
Розрізняють штучні й синтетичні хімічні волокна. Штучні одержують із природних полімерів — переважно з целюлози (ацетатні, віскозні й мідно-аміачні волокна), а синтетичні волокна (анід, капрон, лавсан, нітрон) виробляють із синтетичних смол.


Зараз хіміко-індустріальний комплекс України представлений широким спектром галузей і виробництв. Однак на його роботі також позначилися кризові процеси в НГК країни.


Виробничі особливості та фактори розміщення. Хімічна індустрія вирізняється надзвичайно широкою сировинною базою. Вона використовує нерудну мінеральну (хімічну) сировину із земних надр (калійна та кам'яна солі, фосфорити, апатити, сірку), паливні мінеральні ресурси (нафту, природний газ, вугілля, сланці, озокерит), відходи чорної та кольорової металургії, лісової, харчової та легкої промисловості. Використовуючи сировину з інших галузей, хімічна індустрія комбінується та кооперується з ними. Характерна для неї й концентрація виробництва, що здійснюється шляхом об'єднання підприємств або збільшенням потужностей технологічних ліній.


Чи знаєте ви, що...
Коксохімічне виробництво — галузь основної хімії, що вимагає комплексного поєднанням з металургією. Висококалорійний газ, що утворюється при коксуванні вугілля, надходить до мартенівських печей для виплавки сталі, використовується у прокатному виробництві й у виготовленні азотних добрив. З доменних і коксових газів, смол виробляють сульфатну кислоту, медичні препарати, пестициди й гербіциди, барвники, пластмаси, мінеральні добрива.


Окремі галузі хімічної промисловості мають свої специфічні особливості. Багато з них потребують значної кількості води для здійснення технологічних процесів. Виробництво волокон є й доволі трудомістким. Для інших галузей хімічної індустрії потрібна значна кількість палива чи електроенергії. Отже, галузі хімічної промисловості загалом належать до матеріаломістких, що зумовлюється великими затратами сировини на одиницю продукції (на 1 т капролактаму потрібно 8 т сировини). Тому основними факторами розміщення підприємств хімічної промисловості є: сировинний, паливно-енергетичний, споживчий, водний. На територіальний розподіл багатьох виробництв хімічної промисловості має вплив також екологічний принцип розміщення виробництва.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке хімічна промисловість і яка її структура?
2. У чому полягає значення продукції хімічної промисловості для господарства України?
3. Які особливості сировинної бази хімічної індустрії?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків хіміко-індустріального комплексу. Для цього посередині прямокутником позначте сам комплекс. Унизу в такий самий спосіб покажіть галузі, які постачають продукцію й забезпечують його роботу, а вгорі — що споживають вироби хімічної індустрії. Стрілочками позначте напрямки руху продукції й надпишіть на них основні її види.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

 Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.