KNOWLEDGE HYPERMARKET


Послуги комунальних служб.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Послуги комунальних служб.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Послуги комунальних служб.Повні уроки

Мета

  • знати поняття "житлово-комунальне обслуговування", "житлово-комунальні послуги";
  • знати права та обов'язки споживача у сфері житлово-комунального обслуговування;
  • уміти захищати власні права споживача у сфері житлово-комунального обслуговування;
  • знати про особливості надання житлово-комунальних послуг.
Economics 1 1.jpeg

Хід уроку

1.  Що таке житлово-комунальні послуги?

2. Права споживачів житлово-комунальних послуг.

3. Договір на надання житлово-комунальних послуг.

4. Перерви у наданні комунальних послуг.
Що таке житлово-комунальні послуги?


З появою міст та багатоквартирних житлових будинків ми стали залежні від багатьох організацій, що створюють нам комфортні умови проживання. У більшості випадків ми не знаємо всіх організацій, які забезпечують нам в квартирах тепло, наявність електрики, холодної та гарячої води, вивозять сміття, прибирають під'їзди та двори. Однак ми всі знаємо, що є житлово-експлуатаційні організації (ЖЕО), в які ми звертаємося, якщо у нас виникають якісь проблеми, а також коли ми здійснюємо оплату за спожиті послуги.

Дана сфера регулюється величезною кількістю нормативно-правових актів, прийнятих Верховною Радою України  і різними міністерствами і відомствами.

Засідання Верховної Ради України

Рис 1. Засідання Верховної Ради України.

До прийняття Закону «Про житлово-комунальні послуги» усі претензії споживачів регулювалися Законом «Про захист прав споживачів».

У даному Законі є поняття житлово-комунальної послуги.

Житлово-комунальна послуга - діяльність, спрямована на підтримку і (або) відновлення належного санітарного та (або) технічного стану житлових будинків, житлових і допоміжних приміщень, прибудинкової території, забезпечення їх впорядкованості, комфортних та безпечних умов для проживання громадян.

Якість житлово-комунальної послуги - сукупність властивостей і характеристик житлово-комунальної послуги, які стосуються її здатності задовольнити встановлені і (або) передбачувані потреби споживача (функціональна придатність, надійність, безпеку умов проживання та ін.)

Недолік житлово-комунальної послуги - невідповідність житлово-комунальної послуги технічним нормативним правовим актам, що встановлює вимоги до якості такої послуги, іншому законодавству умов договору.

Законом вперше зроблена класифікація житлово-комунальних послуг та розподіл їх на види залежно від особливостей змісту і цільового призначення.

Класифікація йде на основні житлово-комунальні послуги та додаткові.

Основні житлово-комунальні послуги надаються в обов'язковому порядку і забезпечують необхідну впорядкованість житлових будинків, житлових і допоміжних приміщень, прибудинкової території відповідно до умов конкретного населеного пункту. Перелік таких послуг визначається Верховною Радою України.

Прибудинкова територія

Рис 2. Прибудинкова територія.

Додаткові житлово-комунальні послуги надаються за договором між виконавцем і споживачем.

За видами житлово-комунальні послуги поділяються на:

• комунальні послуги, що включають гаряче і холодного водопостачання, водовідведення (каналізацію), газо-, електро-і теплопостачання, користування ліфтом, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів;

Тверді побутові відходи

Рис 3. Тверді побутові відходи.

• технічне обслуговування, що включає експлуатацію та поточний ремонт спільного майна житлових будинків, прибирання та освітлення допоміжних приміщень житлових будинків, прибудинкової території, а також ремонт удосконалених покриттів проїздів, проходів, догляд за зеленими насадженнями;

Догляд за зеленими насадженнями

Рис 4. Догляд за зеленими насадженнями.

• капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку, який здійснюється в установленому законодавством порядку;
• послуги з управління житловим будинком або група житлових будинків та інші.


Права споживачів житлово-комунальних послуг


Визначає Закон й наступні права споживачів житлово-комунальних послуг:

•  задоволення потреб в житлово-комунальні послуги;
•  безпеку житлово-комунальних послуг;
•  інформацію про виконавця і надаються їм житлово-комунальні послуги;
•  вибір виконавця житлово-комунальних послуг, що надаються на конкурентній основі;
•  просвітництво у сфері захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг;
•  належну якість житлово-комунальних послуг;
•  відшкодування збитків, шкоди, заподіяних виконавцем життю, здоров'ю і (або) майну споживача внаслідок ненадання житлово-комунальних послуг або їх надання з вадами;
•  державну, включаючи судову, захист своїх прав і інші.

Договір про надання житлово-комунальних послуг


Законом встановлено, що житлово-комунальні послуги надаються споживачеві на підставі договорів, укладених з виконавцем. Мало того, якщо одна зі сторін (виконавець або споживач), для якої укладення договору обов'язкове, при наявності технічних умов для надання відповідної житлово-комунальної послуги ухиляється від укладення договору, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір.Договір на надання житлово-комунальних послуг є підставою для надання житлово-комунальних послуг і він визначає права конкретного споживача на надання певної послуги.

Важливо відзначити, що за договором на надання житлово-комунальних послуг сторони мають не лише права, але і обов'язки. Так, виконавець зобов'язаний:

• підготувати та укласти із споживачем договір на надання основних житлово-комунальних послуг;
• забезпечувати своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості;
• розглядати вимоги споживачів у зв'язку з ненаданням житлово-комунальних послуг або наданням житлово-комунальних послуг з недоліками, вести їх облік;
• своєчасно за свій рахунок виконувати роботи з усунення виявлених недоліків житлово-комунальних послуг, які виникли з його вини.

Споживач зобов'язаний:
• укласти договір на надання основних житлово-комунальних послуг, підготовлений і представлений виконавцем;
• своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, які виникли з вини споживача;
• забезпечувати цілісність і збереження приладів обліку, що знаходяться в житловому приміщенні (одноквартирному житловому будинку);


• оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені законодавством та (або) договором;
• допускати у житлові приміщення, на земельні ділянки працівників виконавця у випадках і порядку, визначених законодавчими актами;
• дотримуватися вимог законодавства, не допускати порушення прав і законних інтересів інших споживачів.

Закон «Про  житлово-комунальні послуги» вводить нововведення за способами доведення інформації до споживача за допомогою розміщення її на вивісці,  дошці оголошень, інформаційних табло, розташованих у виконавця, на житлових будинках, стендах місцевих виконавчих і розпорядчих органів влади, через засоби масової інформації, Інтернет.Дошка оголошень

Рис 5. Дошка оголошень.


Перерви у наданні комунальних послуг


Комунальні послуги надаються споживачам постійно. Законом передбачені випадки перерв у наданні комунальних послуг у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт за графіком, погодженим з місцевими виконавчими і розпорядчими органами, а також ремонтних і профілактичних робіт за заявками споживачів;
• міжопалювальний період;
• призупинення надання послуг споживачеві, що має без поважних причин заборгованість щодо їх оплати і не погасив у встановлені терміни;
• припинення послуг можливо на прохання споживача, якщо таке припинення технічно можливо і не зачіпає прав інших споживачів;
• аваріями, стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків; причин заборгованість щодо їх оплати і не погасив у встановлені терміни;• припинення послуг можливо на прохання споживача, якщо таке припинення технічно можливо і не зачіпає прав інших споживачів;
• аваріями, стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків;
• розкраданням, знищенням або пошкодженням мереж та обладнання, які роблять неможливим надання комунальних послуг або створюють загрозу заподіяння шкоди життю, здоров'ю і (або) майну споживачів.

У разі планованого перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов'язаний повідомити не пізніше, ніж за три дні про це із зазначенням причини та терміну перерви в наданні відповідних комунальних послуг.


Контрольні завдання


1. Якими правами володіють споживачі житлово-комунальних послуг?
2. Які обов'язки споживачів житлово-комунальних послуг?
3. Які види житлово-комунальних послуг?
4. У яких випадках допускаються перерви в наданні житлово-комунальних послуг?


Список використаних джерел

1. Урок на тему "Послуги комунальних служб", Винник Ю.Р., вчитель економіки, Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 35.

2. Урок на тему "Житлово-комунальні послуги", Андрійченко В.В., вчитель економіки, Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12.

3. Суша А.В., Основы потребительских знаний.Пособие к факультативным занятиям для учащихся 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений, МГУ им. А.А.Кулешова, Могилев, 2009г.

4. Гільберг Т.Г., Часнікова О.В. , Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів:1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. / За заг. ред. Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – С. 1-102.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.

Над уроком працювали

Винник Ю.Р.

Андрійченко В.В.

Прокопенко Ю.А.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас