KNOWLEDGE HYPERMARKET


Походження материків і океанів. Геологічний час

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Походження материків і океанів. Геологічний час

Походження материків і океанів


Ця проблема хвилювала вчених з давніх часів. З'являлися і спростовувалися гіпотези (тобто наукові припущення), вдосконалювалися методи дослідження. У 1912 р. німецький геофізик Альфред Вегенер обгрунтував гіпотезу дрейфу (переміщення) материків. Він зробив припущення, що понад 200 млн років тому існував єдиний материк Пангея, який спочатку розколовся на два материки: Лавразію (північний) і Гондвану (південний). Тільки близько 65 млн років тому почали формуватися обриси сучасних материків і океанів.


Сучасні уявлення про переміщення літосферних плит частково грунтуються на гіпотезі А. Вегенера.


Геологічний час. Основні етапи розвитку Землі


Земля як планета існує вже близько 5 млрд років. Однак абсолютний вік найдавніших гірських порід, досліджених ученими, не перевищує 4,5 млрд років. Вік визначають сучасними радіометричними методами. Вони грунтуються на швидкості розпаду радіоактивних елементів. Таким чином можна розрахувати час утворення гірських порід, час існування рослин і тварин. Історію розвитку Землі поділяють на догеолопчнии і геологічний  час. Догеологічний час - період, коли Земля формувалася як планета (приблизно 1 млрд років). Учені вважають, що тоді відбувалося об'єднання в суцільну масу частинок газу й пилу, а Сонце «захопило їх в полон силою свого тяжіння. Геологічний час — це період утворення  земної кори. Історію геологічного розвитку Землі умовно поділяють на п'ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську. Найдавніші ери (архейська й протерозойська) мають спільну назву — докембрій. Ера відповідає часу утворення гірських порід. Між іншим, ми живемо в кайнозойській ері. Відлік починається від найдавнішої - хейської ери. Кожна ера поділяється на періоди. Крім того, розрізняють п'ять епох горотворення (інакше — складчастість, або область складчастості): байкальську, каледонську, герщинську, мезозойську, альпійську. З плином часу на Землі виникали живі організми. Вони розвивалися від найпростіших форм до складних сучасних. Сформувалися різні види корисних копалин.   Утворилися, зруйнувалися й знову виникали різноманітні форми рельєфу. Давай уважно розглянемо хронологічну таблицю та ознайомимося з етапами формування нашої планети. Назва таблиці походить від грецьких слів «ге» — Земля і «хронос» — час.О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтівПланування з географії, підручники та книги онлайн, курси та завдання з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.