KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота: Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси

 Практична робота до предмету Географія, 10 клас 


Практична робота 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)
Мета: дати оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн та регіонів світу за тематичними картами атласу та статистичними даними. З’ясувати відмінності у забезпеченості різними видами природних ресурсів на прикладі окремих країн світу.
     Використання карт: політична карта світу, мінеральні ресурси світу, земельні ресурси світу, водні ресурси світу.
Завдання:
Дайте визначення понять:
Природні ресурси -________________________________________________________________________________________________________________
Ресурсозабезпеченість -________________________________________________________________________________________________________________
Визначте рівень забезпеченості окремих країн світу мінеральними (в роках), земельними та водними ресурсами (на душу населення). Заповніть таблицю, використавши для цього наведені статистичні дані.

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн 
Україна
Росія
Китай
Індія
China 10kl geogr.jpg
Зробіть висновок про ресурсозабезпеченість різних країн світу на природні ресурси.
Висновок: _____________________________________________________________________________

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Коваленком Р.Р.
Предмети > Географія > Географія 10 клас > Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси > Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практикуми, лабораторні, кейси