KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Інфляція, як макроекономічне явище.

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема: «Інфляція, як макроекономічне явище.»

Інфляція – це зростання загального рівня цін у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національно грошової одиниці.

Іншими словами, зростають ціни на продукти харчування, одяг, підвищується квартирна плата тощо. Зростання цін свідчать, що гроші знецінюються: за грошову одиницю можна купити дедалі меншу кількість товарів.


Зростання загального рівня цін, або інфляцію вимірюють за допомогою індексів цін.

Економісти обчислюють також темп інфляції, який показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період. Його визначають за формулою:


Темп інфляції = (Пt- Пt-1/ Пt-1)*100%
де Пt – рівень цін у поточному періоді;
Пt-1 – рівень цін у попередньому періоді.

115-infliacia.jpg


Інфляція є протилежністю дефляції, котра проявляється в падінні рівня цін, що, в свою чергу, є підвищенням купівельної спроможності грошей. Ключовий момент сучасної інфляції полягає в тому, що вона розвивається як інерційна і зупинити її надзвичайно важко.
               
Під інерційною інфляцією розуміють зростання загального рівня цін із року в рік приблизно однаковим темпом.

В економіці немає якогось одного виду інфляції.

За величиною темпів розрізняють такі види інфляції :

 • повзуча інфляція — яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін;
 • галопуюча інфляція — зростання цін темпами в межах 10-50% в річному вимірі;
 • гіперінфляція — з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та ін. відсотків зростання цін в річному вимірі).


116-rerererer.jpg


Споживчу інфляцію можна розподілити на такі складові:

 • базова інфляція (є мірою інфляції попиту, наприклад, може обумовлюватися перевищенням сукупного попиту свого довгострокового рівноважного рівня);
 • вузька базова інфляція — зміна цін імпортованих товарів, що відображає таким чином вплив зміни обмінного курсу.
 • небазова інфляція (відображає вплив факторів пропозиції), остання включає в себе зміну цін, що регулюються адміністративно, зміну цін на товари з малою ступінню обробки (сирі овочі, фрукти та ін.), а також зміну цін на паливо.
117-vidu-infk.jpg


Причини виникнення інфляції:

 • інфляція в інших країнах за суттєвих обсягів імпорту (імпортована інфляція), підвищення цін на імпортні товари;
 • девальвація національної валюти (збільшує ціну імпортованих товарів, погіршує економічні очікування);
 • зростання очікувань щодо зростання цін в майбутньому.
118-ku4a deneg.jpg
А також до причин виникнення інфляції віднесемо:
 • надмірне збільшення пропозиції грошей (класичний приклад - монетизація дефіциту державного бюджету (причина гіперінфляції в Україні в 90-х роках ХХ-го сторіччя));
 • обмеження пропозиції, що зазвичай викликає зростання цін на сировинні товари, а також на товари з вищою ступінню обробки через вторинні ефекти;
 • надлишковий споживчий попит в економіці, причиною якого може бути надто м'які кредитні умови та ін.
119-infl-rasstre.jpg

Основними негативними наслідками інфляції є падіння рівня життя населення.

В умовах істотної інфляції зростає розрив в реальних доходах між видами соціальних груп, погіршується становище осіб з фіксованим доходом (наприклад, пенсіонерів, службовців, студентів, чиї доходи формуються за рахунок держбюджету.

Відбувається також погіршення очікувань щодо макроекономічної ситуації в майбутньому, що приводить, зокрема, до зниження ділової активності (через інвестиційну складову).

120-akula-infl.jpg
Наслідки для економічного зростання.
 • Інфляція є прихованим податком, зокрема, на заощадження, оскільки знижує стимул до нагромадження.
 • Інфляція змінює співвідношення між заощадженнями та споживанням, спотворює обчислення прибутків підприємцями.
 • Найбільше викривлення інфляцією інформації про прибутки відбуватиметься на підприємствах за капіталом, придбаним до виникнення інфляції.
121-rejut-deng.jpg
Викривлені інфляцією прибутки спотворюють розподіл ресурсів на ринку, спричинять до збільшення інвестицій у виробництво з більшим співвідношенням між капіталом та продуктом, зменшуючи інвестиції в інші виробництва.


Таким чином, виробники переорієнтовуються на випуск товарів низької якості, зменшується активність у видах діяльності, що потребують довгострокових інвестицій.

Політичне середовище.

Інфляція негативно впливає на сприйняття громадськістю влади.Наприклад, прагнення державних органів одержати за допомогою емісії додаткові засоби для вирішення невідкладних завдань найчастіше лише прискорює інфляцію.


Знижується довіра до діяльності Уряду, до запланованих програм та реформ.

Інфляція зменшує зацікавленість у продуктивній праці.

 • Під час інфляції втрачається сенс кращої роботи, бо додаткові доходи поглинаються зростаючими цінами.
 • Інфляція гальмує технічний прогрес.
 • Це відбувається тому, що підприємцеві вигідніше купувати дешеву робочу силу ніж дорожчі і технічно досконаліші засоби виробництва.


122-infl-znij.jpg

Але фахівці нерідко говорять і про позитивні наслідки інфляції. Одні з них указують на те, що помірна інфляція дає змогу збільшувати обсяг національного виробництва у фазі піднесення.


Очевидно те, що інфляція, яка виходить за грошову межу, завдає суспільству значених утрат, які в період гіперінфляції сягають гігантських масштабів.


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Інфляція, як макроекономічне явище. > Інфляція, як макроекономічне явище. Презентація уроку