KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема: «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність»

Еластичність – це здатність однієї економічної змінної реагувати на зміни, що відбулися в іншій економічній змінній. Кількісно еластичність вимірюється показником, який називають показником еластичності (Е).

78-elast-pop.jpg


1. Еластичність попиту за ціною

Еластичність попиту за ціною - відношення відсоткової величини попиту на товар до даної процентної зміни його ціни.

Рівень цінової еластичності вимірюється за допомогою коефіцієнта Еd, який показує, на скільки відсотків зміниться попит при зміні ціни на 1% і розраховується за формулою:

79-popit-formula.jpg


80-elast-poput.jpg

Еластичний попит

Попит на товар вважається еластичним, якщо дана відсоткова зміна ціни призволить до відносно більшої відсоткової зміни величини попиту. У цьому разі Еd буде більше одиниці:
Еd > 1


81-neelasti4.jpg

Нееластичний попит

Якщо дана відсоткова зміна ціни супроводжується відносно меншими відсотковими змінами величини попиту, то попит вважається нееластичним. У цьому разі Еd є меншим за одиницю.
Еd < 182-odini4na-el.jpg

Одинична еластичність

Між еластичним і нееластичним попитом відбувається гранична ситуація, коли відсоткове зміни ціни та супроводжуючі його відсоткові зміни попиту, рівні між собою. Цей спеціальний випадок називається одиничною еластичністю, оскільки
Еd = 1


83-absol-neel.jpg

Абсолютно нееластичний попит

Говорячи про нееластичний попит, не можна мати на увазі абсолютну нечутливість покупців до зміни цін. Проте існує крайній випадок, який позначається терміном „абсолютно нееластичний попит”, коли зміна ціни взагалі не приводить ні якої зміни величини попиту.

Прикладами можуть служити попит хворих діабетом на інсулін, або ж попит наркоманів на героїн.

84-cxema-abs-el.jpg
Абсолютно еластичний попит

Крива попиту D відповідає абсолютно еластичному попиту. Збільшення ціни викликає зниження попиту до нескінченності. Крива попиту приймає такий вид, коли фірма продає свою продукцію виключно на конкурентному ринку.

Різновиди товарів

Взаємозамінні товари (товари-субститути) – товари, які здатні задовольняти одну і ту саму потребу незалежно один від одного.

Для товарів-субститутів зростання ціни одного товару зумовлює зростання обсягу попиту на інший товар.

          855-vzaemozam.jpg        86-zamina.jpg

Взаємодоповнюючі товари (товари-комплементи) – товари, споживання одного з яких обов'язково потребує споживання інших.

Для товарів-комплементів зростання ціни одного товару супроводжується спадом попиту на інший товар.

Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту:

1. Значимість товару для споживача:
нееластичний       
еластичний

2. Наявність і доступність товарів-субститутів:

87-faktori-zam.jpg -> еластичний


3. Значимість товарів комплементів у загальній структурі споживання.


4. Фактор часу: у довгостроковому періоді попит на товари еластичніший, ніж у короткостроковому.

Характер еластичності попиту може змінитися по мірі можливості руху за лінійною кривою попиту знизу вгору від абсолютно нееластичного попиту (Еd= 0) до абсолютно еластичного попиту (Еd= ∞).


88-y-nujnij.jpg


Пояснюється це тим, що у верхній частини лінії попиту відсоткові зміни попиту на товар вищі, ніж відсоткові зміни його ціни (% Δ Q > % ΔР). У нижній частині навпаки.

Залежність доходу фірми від ступеню еластичності:

Тип еластичності попиту Зміна в ціні Зміна в ціні Зміна в доході     Зміна в доході
Еластичний Зростає Падає
Зменшується Збільшується
Нееластичний Зростає Падає
Збільшується 
Зменшується
Одинична еластичність Зростає Падає
Не змінюється Не змінюється


2. Еластичність попиту за доходом

Еластичність попиту за доходом - вимірюється за допомогою коефіцієнта ЕІ, який показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту при зміні доходу споживача на 1%.

89-el-pop-za-dozodom.jpg


3. Перехресна еластичність попиту

Перехресна еластичність - показує, на скільки зміниться обсяг попиту на товар X при зміні ціни товару Y на 1%.
90-formUUUUUla.jpg


Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має позитивне значення, тобто попит на продукцію X знаходиться в прямій залежності від зміни ціни продукту Y, то продукти X і Y є взаємозамінними. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більше ступінь заміни двох товарів.

91-perexrest.jpg


Еластичність пропозиції

Еластичність пропозиції показує, на скільки відсотків зміниться кількість запропонованого товару при зміні його ціни на 1 %.


92-el-proroz.jpg


Для обчислення еластичності пропозиції потрібно продовжити криву пропозиції до перетину з негативним відрізком осі X, або осі Y. Якщо крива пропозиції (S) перетинає негативну частина горизонтальної осі, то Еs> 1, и якщо проходить через початок координат ( S1), то Еs= 1 , якщо перетинає негативну частина вертикальної осі ( S2), то Еs< 1.

Фактори, які впливають на еластичність пропозиції:

мобільність факторів виробництва випуску товару;

кількість часу, наявного у розпорядженні виробників, для того щоб відреагувати на дані зміни ціни продукту.

Аналізуючи вплив часу, розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий і довгостроковий періоди.

Практичне застосування еластичності в економічному аналізі

Небувалий врожай. Попит на більшість продуктів сільськогосподарського виробництва нееластичний. Збільшення обсягу виробництва с/г продуктів, приводе до зниження цін на фермерську продукцію.

Дерегулювання повітряного транспорту. Першим наслідком дерегулювання повітряного транспорту наприкінці 70-х років було збільшення прибутків багатьох авіакомпаній.


93-lita4ok.jpg


Автоматизація. Характер впливу автоматизації, тобто швидкого технологічного процесу, на рівень зайнятості частково залежить від еластичності попиту на вироблений продукт.

Акцизний податок
. Обираючи, на які товари і послуги встановити акциз, уряд бере до уваги еластичність попиту на них. Підвищення податку на продукт, попит на який є еластичним, викличе за собою зменшення податкових надходжень.


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність > Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність. Презентація уроку