KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема: «Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура. Загальні витрати (TC). Середні постійні (AFC), змінні (AVC) та загальні (ATC) витрати»


Витрати виробництва - загальні обсяги витрат ресурсів (факторів виробництва), або грошові витрати, здійснювані підприємством для виробництва певного обсягу продукції.

Що є короткостроковим періодом?

Короткостроковий період - це період часу, коли потужності фірми залишаються незмінними, але обсяг виробництва може бути змінений шляхом застосування більшої або меншої кількості живої праці, сировини, палива, енергії.

Тому у короткостроковому періоді одні види ресурсів змінні, а інші - фіксовані.

Класифікація витрат у короткостроковому періоді

  • Постійні
  • Змінні
  • Граничні
  • Середні
  • Сукупні=Постійні+Змінні


Постійні витрати (FС) — це витрати, які не залежать від змін обсягу виробництва і мають місце навіть тоді, коли не виробляється продукція:

  1. заробітна плата управлінського персоналу
  2. орендна плата
  3. плата за кредит
  4. амортизаційні відрахування тощо.


169-kriv-post.jpg

де Q — обсяг випуску продукції;
С — витрати.


Змінні витрати VC (Variable Cost) — це витрати виробництва, які залежать від випуску продукції і змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва:

Витрати на сировину.
Витрати на паливно-мастильні матеріали.
Витрати на енергоресурси.
Оплата праці робітників.

Крива змінних витрат

170-kr-zm-vutr.jpg

При досягненні оптимального випуску продукції (в точці Q1) спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при подальшому розширенні виробництв відбувається нове зростання змінних витрат.

Сукупні витрати

Це витрати, які характеризують сукупність постійних і змінних витрат виробництва фірмою у короткостроковому періоді.

ТС = FC+VC

де ТС - сукупні витрати;
FС - постійні витрати;
VС - змінні витрати.

Побудова кривої сукупних витрат
171-sukupni-vut.jpg

ТС - сукупні витрати;
FС - постійні витрати;
VС - змінні витрати.


Види середніх витрат

Середні постійні та середні змінні витрати визначаються діленням сукупних постійних і сукупних змінних витрат на обсяг випуску продукції:

АFС = FС/Q

AVC=VC/Q

Крива середніх, постійних та змінних витрат

172-kr-ser-post.jpg   173-kriiiiva.jpg


ATC – середні постійні витрати    АVC - середні змінні витрати

Середні сукупні витрати АТС (Average Total Cost) - це кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.
АТС = ТС/Q

ATC=AFC+AVC  = (FC+VC)/Q

Криві середніх витрат

174-krivAA.jpg

АТС – середні сукупні витрати

AVC – середні змінні витрати

AFC – середні постійні витрати


www.themegallery.com


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура > Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначеність та структура. Презентація уроку