KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Функції управління підприємством

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема: «Функції управління підприємством»


Управління підприємством–  це постійний і системний вплив на діяльність його структур для забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого позитивного результату.

Основні функції:

 • організація
 • мотивація
 • планування
 • контроль
 • аналіз


Планування - процес визначення цілей діяльності, передбачення майбутнього розвитку та поєднання індивідуальних завдань працівників підприємства або іншого суб'єкта господарювання для досягнення загального позитивного  результату діяльності.

155-planuv.jpg

Принципи ефективного планування:

 1. Всеосяжність планування - при плануванні повинні бути передбачені всі події і ситуації, які впливатимуть на розвиток підприємства;
 2. Точність планування - при складанні планів повинні використовуватись сучасні методи, засоби, прийоми, які забезпечують точність прогнозування;
 3. Якісність планування - мета й етапи планування повинні бути чіткими й зрозумілими для всіх працівників підприємства;
 4. Безперервність планування - планування це не одноразовий акт а безперервний процес;
 5. Економічність планування - витрати на планування не по­винні перевищувати доходів від планування.


Мотивація — процес, що спонукає працівників до спільних узгоджених дій, які забезпечують досягнення поставлених загальних цілей діяльності.

156-motivac-f.jpg

Організація - процес формування структури виробничо-господарської чи іншої системи, розподілу завдань, повноважень і відповідальності між працівниками суб'єкта господарювання для досягнення загальних цілей його діяльності.

Організаційна функція реалізується через:

1 Адміністративно-організаційне управління передбачає визначення структури підприємства, встановлення взаємозв'язків і розподіл функцій між його підрозділами, надання певних прав працівникам апарату управління й визначення їхньої відповідальності.

2 Оперативне управління забезпечує функціонування підприємства відповідно до затвердженого плану. Воно полягає у періодичному й безперервному порівнянні фактичних результатів з результатами, передбаченими планом, та відповідному їх коригуванні.

Контроль — процес визначення досягнутих за певний період результатів діяльності, порівняння досягнутих результатів із запланованими і коригування діяльності, що в сукупності забезпечує виконання завдань плану на належному рівні.

157-f-kontrol.jpg

Поняття контроль

 • У бухгалтерськім обліку  це відбиття результатів господарської діяльності підприємств. Саме цим поняттям користується певна частина управлінців і теоретиків бізнесу.
 • У класичному менеджменті визначається як вид управлінської діяльності, спрямований на утримання підприємства на шляху стратегічного розвитку методом порівняння досягнутих показників його діяльності з по­казниками, встановленими за планами.


Аналіз - складається з дослідження економічних процесів, що відбувалися на самім підприємстві в минулому, умов зовнішнього середовища сьогодні і встановлює тенденції розвитку фірми, загрози і можливості, а також проблеми, що підлягають вирішенню.

158-f-analiZ.jpg


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль > Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль. Презентація уроку