KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку на тему «Що можуть податки?»
 Презентація до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Що можуть податки?»
Економіка фотографія (36).jpg

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбаченні законодавством.
Різноманітні види податків та методи їх вираховування складають податкову систему. Уряд кожної країни законодавчо встановлює, які саме податки, у якому розмірі та у якій формі стягуються з підприємств, організацій чи громадян.


Функції податків:

Фіскальна функція — є найважливішою, оскільки згідно з цією функцією податки виконують своє головне призначення — наповнення доходної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства. Основна ознака цієї функції — її стабільність, що дозволяє формувати надходження податків до бюджету на постійній, стабільній засаді.

Регулююча функція — виявляється в наданні пільг з оподаткування окремим галузям та виробникам, враховуючи їхні перспективи, діяльність, рівень прибутковості та інше.

Розподільча функція — своєрідне відображення фіскальної функції — наповнити скарбницю держави, щоб потім розподілити одержані кошти. Ця функція дуже щільно переплітається з регулюючою; наприклад, через непрямі податки створюються умови для перерозподілу коштів одних платників іншим (акцизи).

Стимулююча функція — створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва, діяльності. Як і регулююча, ця функція може бути пов'язана із застосуванням пільг, зміною об'єкта оподаткування, зменшенням бази оподаткування.

Контрольна функція — забезпечує нагляд та контроль за своєчасністю, повнотою сплати податків платниками в Україні.


Суб'єкт оподаткування — юридична або фізична особа, яка зобов'язана згідно чинного законодавства сплачувати відповідні податки або платежі.
Доцільно провести чітке розмежування у чинному фіскально-бюджетному законодавстві між визначенням категорії «платник» податку з поняттям «суб'єкт» оподаткування, які значною мірою ототожнюються, конкретизувавши їх в податковому законодавстві:

  • платник податку — юридична чи фізична особа, яка володіє певним майном або отримує відповідні доходи і безпосередньо зобов'язана сплачувати податки до бюджетів різних рівнів. Платник здебільшого є транзитною, посередницькою ланкою під час проходження доходів. Він не стільки сплачує податки до бюджету, скільки перераховує туди частину отриманих коштів від покупця;
  • суб'єкт оподаткування — один із учасників податкового процесу, який в межах своєї компетенції здійснює певні податкові процедури: держава в особі парламенту приймає податкові закони з питань оподаткування; органи податкової служби впроваджують це законодавство у фіскальну практику; платники податків виконують покладені на них податкові зобов'язання;
  • носій податку — кінцевий споживач матеріальних благ; особа, яка виступила реальним платником нагромаджених  на всіх  стадіях товаропросування податків.
  • об'єкт оподаткування — обігові кошти з продажу  продукції, товарів, робіт і надання послуг.

Податкова ставка — розмір податку на одиницю оподаткування, встановлений в законодавчому порядку.
Економіка фотографія (20).jpg
В залежності від методів встановлення розрізняють:

  • універсальні ставки
  • диференційовані ставки


За методом побудови:

  • абсолютні — вказана сума
  • відносні — у % (постійні, прогресивні, регресивні)


Одиниця оподаткування — одиниця виміру об'єкта господарювання.

Податковий період — період часу, за який відбувається сплата податку

Податкова система — сукупність податків і зборів, механізмів і способів розрахунку та сплати, а також суб'єктів податкової роботи, які забезпечують адміністрування і надходження податків і зборів до бюджету та інших державних цільових фондів. Система оподаткування — система форм і методів стягнення різних форм податків з юридичних та фізичних осіб
Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів.
За сплатою податків покликана стежити податкова поліція.


Універсальний принцип стягування податків з фізичних осіб
Кожен громадянин повинен подати у податкову інспекцію особисто їм заповнену декларацію про свій сукупний прибуток за минулий рік (включаючи сюди суми за усі види виконаних їм робіт). З цього сукупного прибутку й обчислюється прибутковий податок.
Утаювання прибутку караєтся за законом!


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»


Книги та підручники по всім предметам, економіка 6 клас, шклільна бібліотека безкоштовно

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що можуть податки? > Що можуть податки? Презентація уроку