KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 11 до теми: Монополія. Хто такий монополіст?


Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Монополія. Хто такий монополіст?»

Moneys (20).jpg


Монополія — це такий тип ринкової структури, де:

  • весь галузевий випуск постачає одна фірма, частка кожного споживача (яких на ринку дуже багато) в загальному обсязі ринкової продукції незначна;


  • продукція однорідна i не має близьких замінників;


  • входження на ринок нових фірм блоковано;


  • споживачі не взаемодіють між собою;


  • існує повна поінформованість щодо ринкових цін, обсягів та попиту покупців.

Відповідно, фірма в умовах монополії зветься  монополістом, а ринок, на якому діє монополіст — монопольним ринком.

         Практично монополією звуться також ринки iз порушеннями деяких iз вищезазначених умов. Наприклад, монополіст може виробляти лише 80% галузевого обсягу, а 20% постачатимуть дрібні виробники; також може бути послаблена умова шодо відсутності
замінників.
        Ринок, де сурово виконуються всі зазначені  умови називається  чистою монополією (але на практиці її не існує)
Причини виникнення монополій:
через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість введення між собою всеможливої конкурентної боротьби укладають між собою угоди, тобто об’єднують  капітал.
на основі централізації виробництва і капіталу.
Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об’єднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням.   
Централізація капіталу - це збільшення розмірів капіталу внаслідок об’єднання раніше самостійних капіталів.
внаслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків.

  • поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальма розвитку продуктивних сил. Вона виникає в результаті злиття, обєднання декількох капіталістів.

Основні види монополій

 Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива.
          Наприклад: енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок, трубопровідний транспорт і т. д. У цих галузях існує обмежена кількість монополій і тому вони посідають монопольне становище на ринку.

 Закрита монополія – монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права.

Відкрита монополія – фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.

Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів двома шляхами:
  Надання окремим фірмам виключного права на заняття певного роду діяльності.(Наприклад: на початку XVII ст. голландській та англійській компаніям державою було надано право (виняткове) на торгівлю з Індією.)
  Це об'єднання державних підприємств і підпорядкування їх міністерствам. Вони виступають на ринку як єдиний господарський суб'єкт і між ними відсутня конкуренція.
 Найпоширенішою є економічна монополія. Вона виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку, завдяки успішному розвитку підприємства;
базується на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів
Основні форми монополій:

 Картель - це об'єднання кількох підприємств однієї галузі виробництва, яке не ліквідовує їх виробничої або комерційної самостійності, але передбачає угоду між ними з окремих питань: розподілу ринків збуту, рівня цін, квотування виробництва тощо.

 Синдикат - об'єднання підприємств однієї галузі промисловості, які створюють спільну гуртово-збутову контору. Таким чином, залишаючи за собою виробничу незалежність, члени синдикату втрачають комерційну.

Трест - акціонерне товариство, члени якого втрачають як виробничу, так і комерційну незалежність. Управління ведеться радою директорів. Може охоплювати підприємства різних галузей промисловості.

 Концерн - це об'єднання юридично незалежних підприємств різних галузей промисловості через систему контрольних пакетів акцій.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Монополія. Хто такий монополіст? > Монополія. Хто такий монополіст? Презентація уроку