KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми: Обмін грошей

Презентація до предмету Економіка 2 клас
Тема: Обмін грошей на товар як покупки; кількість грошей; ціна.

Groshzi (96).jpg

Потреба – це необхідність у певних речах, бажання володіти ними, відчуття нестачі чогось важливого.
Разом із розвитком людини відбувається розвиток її потреб.
    У сучасному суспільстві недостатньо задовольняти потреби в їжі, помешканні, одягу. Дедалі більше значення має задоволення духовних, культурних, освітніх потреб.
Потреби людини безмежні у своєму розвиткові й мають тенденцію до підвищення, тобто до якісних і кількісних змін.
     Вибір конкретної потреби залежить від смаків людини, її віку, статі, національних звичок і традицій, стану здоров’я, кліматичних умов тощо.
Потреби матеріальні — потреби, які виникають у сфері матеріальної життєдіяльності. їх об'єктом є матеріальні блага і послуги, необхідні для відтворення трудових ресурсів (продукти харчування, одяг, взуття, житло тощо).
Матеріальні потреби виникають залежно від рівня економічного розвитку суспільства, суспільного виробництва, виховання.
    Задоволення матеріальних потреб пов'язано з розвитком духовних (пізнання, відпочинок) і суспільних (потреба в контактах, соціальне визнання, сенс життя) потреб.


   Ці потреби розвинені в різних людей далеко не однаково.Духовні потреби - це потреби в освіті, підвищенні кваліфікації та професійної майстерності, в художній творчості, розвитку науки і мистецтва. Духовні потреби стають для людини такими ж необхідними, як і матеріальні потреби.
Соціальні потреби - це потреби людини в медичному обслуговуванні, вихованні дітей, у вільному часі, відпочинку, в належних умовах праці й навчання.Розвиток потреб пов'язаний також зі світоглядом.
 Під світоглядом особистості розуміють струнку систему поглядів і переконань людини, яка базується на філософських, економічних, політичних знаннях.
 Світогляд особистості проявляється в ідеалах, цілях, домаганнях, установках, соціальних нормах поведінки. Світогляд впливає на вибір мотивів особистості і розвиток її інтересів.


Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
 

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Обмін грошей на товар як покупки; кількість грошей; ціна > Обмін грошей на товар як покупки; кількість грошей; ціна. презентація уроку