KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття
Строка 1: Строка 1:
-
'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: '''[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_28._%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F '''Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття''']<br>Погодинна та відрядна форми заробітної плати.  
+
'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: '''[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_28._%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F '''Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття''']<br>[[Image:ekilpu (24).jpg]]
-
Причини існування різних форм заробітної плати.
+
Погодинна та відрядна форми заробітної плати.
 +
 
 +
Причини існування різних форм заробітної плати.  
Безробіття.  
Безробіття.  
Строка 7: Строка 9:
Заробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу, застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Cистеми відрядної заробітної плати пряма відрядна заробітна плата.  
Заробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу, застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Cистеми відрядної заробітної плати пряма відрядна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp; Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати;<br>
+
&nbsp;&nbsp; Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати;<br>  
відрядно-прогресивна заробітна плата.  
відрядно-прогресивна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp; Суть її полягає в тому, що виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а продукція понад норму - за розцінками вищими й зростаючими;<br>
+
&nbsp;&nbsp; Суть її полягає в тому, що виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а продукція понад норму - за розцінками вищими й зростаючими;<br>  
відрядно-регресивна заробітна плата.  
відрядно-регресивна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При ній кожному відсотку збільшення виробітку понад норму відповідає приріст заробітку менше одного відсотку. Вона робить невигідним перевиконання норми виробітку.<br>
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При ній кожному відсотку збільшення виробітку понад норму відповідає приріст заробітку менше одного відсотку. Вона робить невигідним перевиконання норми виробітку.<br>  
відрядно-преміальна заробітна плата.  
відрядно-преміальна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При цій системі виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а за продукцію, виготовлену понад норму, за дотримання технологічної дисципліни, за безаварійну роботу передбачена премія;<br>
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При цій системі виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а за продукцію, виготовлену понад норму, за дотримання технологічної дисципліни, за безаварійну роботу передбачена премія;<br>  
акордна заробітна плата.  
акордна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp;&nbsp; У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками;<br>
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками;<br>  
колективна відрядна заробітна плата.  
колективна відрядна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При цьому заробітна плата робітника знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами, коефіцієнтами і відпрацьованим часом.<br>
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При цьому заробітна плата робітника знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами, коефіцієнтами і відпрацьованим часом.<br>  
-
Безробіття — економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.
+
[[Image:ekilpu (25).jpg]]
-
Фактори формування безробіття нестача сукупного ефективного попиту;
+
Безробіття — економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.
-
• негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією; • недостатня мобільність робочої сили;
+
Фактори формування безробіття нестача сукупного ефективного попиту;  
-
структурні зрушення в економіці;
+
негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією; • недостатня мобільність робочої сили;  
-
дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;
+
структурні зрушення в економіці;  
-
демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;
+
дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;  
-
сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.
+
демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;
-
Види безробіття Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки. Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року. Природне безробіття: відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття.  
+
• сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.  
-
Фрикційне безробіття виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі. Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції <br>Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
+
'''[[Image:ekilpu (26.jpg]]'''
 +
 
 +
'''Види безробіття'''
 +
 
 +
Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.
 +
 
 +
Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.
 +
 
 +
Природне безробіття: відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття.
 +
 
 +
Фрикційне безробіття виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.
 +
 
 +
Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції <br>Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема: Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття</metakeywords>  
Тема: Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття</metakeywords>  
-
<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br>&nbsp;<br>
+
 
 +
 
 +
<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br>&nbsp;<br>  
[[Category:Погодинна_та_відрядна_форми_заробітної_плати_Причини_існування_різних_форм_заробітної_плати_Безробіття_презентація_уроку]]
[[Category:Погодинна_та_відрядна_форми_заробітної_плати_Причини_існування_різних_форм_заробітної_плати_Безробіття_презентація_уроку]]

Версия 12:11, 24 сентября 2011

Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема:
Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття
Ekilpu (24).jpg

Погодинна та відрядна форми заробітної плати.

Причини існування різних форм заробітної плати.

Безробіття.

Заробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу, застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Cистеми відрядної заробітної плати пряма відрядна заробітна плата.

   Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати;

відрядно-прогресивна заробітна плата.

   Суть її полягає в тому, що виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а продукція понад норму - за розцінками вищими й зростаючими;

відрядно-регресивна заробітна плата.

    При ній кожному відсотку збільшення виробітку понад норму відповідає приріст заробітку менше одного відсотку. Вона робить невигідним перевиконання норми виробітку.

відрядно-преміальна заробітна плата.

    При цій системі виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а за продукцію, виготовлену понад норму, за дотримання технологічної дисципліни, за безаварійну роботу передбачена премія;

акордна заробітна плата.

    У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками;

колективна відрядна заробітна плата.

    При цьому заробітна плата робітника знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами, коефіцієнтами і відпрацьованим часом.

Ekilpu (25).jpg

Безробіття — економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

Фактори формування безробіття нестача сукупного ефективного попиту;

• негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією; • недостатня мобільність робочої сили;

• структурні зрушення в економіці;

• дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;

• демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;

• сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

Ekilpu (26.jpg

Види безробіття

Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.

Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.

Природне безробіття: відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття.

Фрикційне безробіття виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.

Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції
Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPointНадіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
 

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття > Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття презентація уроку