KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття
 
Строка 1: Строка 1:
-
'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: '''[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_28._%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F '''Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття''']<br>[[Image:ekilpu (24).jpg]]
+
'''Презентація до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: '''[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_28._%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F '''Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття''']<br>[[Image:Ekilpu (24).jpg|400px]]  
Погодинна та відрядна форми заробітної плати.  
Погодинна та відрядна форми заробітної плати.  
Строка 7: Строка 7:
Безробіття.  
Безробіття.  
-
Заробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу, застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Cистеми відрядної заробітної плати пряма відрядна заробітна плата.  
+
[[Презентація_до_теми:_Заробітна_плата._Різний_розмір_заробітної_плати|Заробітна плата]]— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу, застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Cистеми відрядної заробітної плати пряма відрядна заробітна плата.  
&nbsp;&nbsp; Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати;<br>  
&nbsp;&nbsp; Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати;<br>  
Строка 25: Строка 25:
акордна заробітна плата.  
акордна заробітна плата.  
-
&nbsp;&nbsp;&nbsp; У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками;<br>
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками;колективна відрядна заробітна плата.  
-
 
+
-
колективна відрядна заробітна плата.  
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При цьому заробітна плата робітника знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами, коефіцієнтами і відпрацьованим часом.<br>  
&nbsp;&nbsp;&nbsp; При цьому заробітна плата робітника знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами, коефіцієнтами і відпрацьованим часом.<br>  
-
[[Image:ekilpu (25).jpg]]
+
[[Image:Ekilpu (25).jpg]]  
-
Безробіття — економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.  
+
[[Завдання_до_уроку_з_теми_«Безробіття,_як_наслідок_порушення_макрорівноваги»|Безробіття]] — економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.  
Фактори формування безробіття нестача сукупного ефективного попиту;  
Фактори формування безробіття нестача сукупного ефективного попиту;  
Строка 47: Строка 45:
• сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.  
• сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.  
-
'''[[Image:ekilpu (26.jpg]]'''
+
'''[[Image:Ekilpu (26.jpg]]'''  
'''Види безробіття'''  
'''Види безробіття'''  
-
Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.
+
Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.  
Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.  
Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.  
Строка 57: Строка 55:
Природне безробіття: відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття.  
Природне безробіття: відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття.  
-
Фрикційне безробіття виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.
+
Фрикційне безробіття виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.  
Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції <br>Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції <br>Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема: Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття</metakeywords>  
Тема: Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття</metakeywords>  
-
 
+
<br>
<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br>&nbsp;<br>  
<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br>&nbsp;<br>  
[[Category:Погодинна_та_відрядна_форми_заробітної_плати_Причини_існування_різних_форм_заробітної_плати_Безробіття_презентація_уроку]]
[[Category:Погодинна_та_відрядна_форми_заробітної_плати_Причини_існування_різних_форм_заробітної_плати_Безробіття_презентація_уроку]]

Текущая версия на 20:46, 27 июля 2012

Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас
Тема:
Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття
Ekilpu (24).jpg

Погодинна та відрядна форми заробітної плати.

Причини існування різних форм заробітної плати.

Безробіття.

Заробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Існують дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу, застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Cистеми відрядної заробітної плати пряма відрядна заробітна плата.

   Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягу виробки і збільшенням заробітної плати;

відрядно-прогресивна заробітна плата.

   Суть її полягає в тому, що виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а продукція понад норму - за розцінками вищими й зростаючими;

відрядно-регресивна заробітна плата.

    При ній кожному відсотку збільшення виробітку понад норму відповідає приріст заробітку менше одного відсотку. Вона робить невигідним перевиконання норми виробітку.

відрядно-преміальна заробітна плата.

    При цій системі виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується по основних розцінках, а за продукцію, виготовлену понад норму, за дотримання технологічної дисципліни, за безаварійну роботу передбачена премія;

акордна заробітна плата.

    У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожний виріб або операцію, а за весь обсяг робіт за акордними розцінками;колективна відрядна заробітна плата.

    При цьому заробітна плата робітника знаходиться в залежності від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами, коефіцієнтами і відпрацьованим часом.

Ekilpu (25).jpg

Безробіття — економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

Фактори формування безробіття нестача сукупного ефективного попиту;

• негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією; • недостатня мобільність робочої сили;

• структурні зрушення в економіці;

• дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;

• демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;

• сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

Ekilpu (26.jpg

Види безробіття

Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.

Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.

Природне безробіття: відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття.

Фрикційне безробіття виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.

Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції
Скачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPointНадіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
 

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття > Погодинна та відрядна форми заробітної плати Причини існування різних форм заробітної плати Безробіття презентація уроку