KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці
Строка 1: Строка 1:
-
'''Презентація до предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_25._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%E2%80%93_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96._(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F). Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).]<br>Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці''' Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі.  
+
'''Презентація до предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 3 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_25._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%E2%80%93_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96._(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F). Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).]<br>[[Image:ekilpu (2).jpg]]'''
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі.  
Поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний рівень розвитку продуктивних сил. Поділ праці не обмежується мікроекономічними явищами — в межах одного підприємства. Це певна система суспільної праці, яка складається у результаті якісної диференціації трудової діяльності в процесі розвитку суспільства. Поділ праці є причиною виникнення товарного виробництва.  
Поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний рівень розвитку продуктивних сил. Поділ праці не обмежується мікроекономічними явищами — в межах одного підприємства. Це певна система суспільної праці, яка складається у результаті якісної диференціації трудової діяльності в процесі розвитку суспільства. Поділ праці є причиною виникнення товарного виробництва.  
Строка 7: Строка 11:
Третій суспільний поділ праці ознаменувався відокремленням торгівлі. Торгівля стала самостійною галуззю господарства. Подальший поділ праці пов'язаний з виникненням і розвитком машинної індустрії, формуванням нових галузей виробництва. Виникають галузі виробництва засобів виробництва для виробництва засобів виробництва.  
Третій суспільний поділ праці ознаменувався відокремленням торгівлі. Торгівля стала самостійною галуззю господарства. Подальший поділ праці пов'язаний з виникненням і розвитком машинної індустрії, формуванням нових галузей виробництва. Виникають галузі виробництва засобів виробництва для виробництва засобів виробництва.  
-
Формами вияву закону поділу праці є такі: поділ праці між галузями суспільного виробництва і окремими підприємствами; територіальний поділ праці (розміщення виробництва); поділ праці між окремими працівниками, які пов'язані з поді­лом праці всередині підприємств.  
+
Формами вияву закону поділу праці є такі:  
 +
 
 +
*поділ праці між галузями суспільного виробництва і окремими підприємствами;
 +
*територіальний поділ праці (розміщення виробництва);  
 +
*поділ праці між окремими працівниками, які пов'язані з поді­лом праці всередині підприємств.
Продуктивність праці – продуктивність виробничої діяльності людини, кількість продукції, яка виробляється за одиницю часу. Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні в цілому.  
Продуктивність праці – продуктивність виробничої діяльності людини, кількість продукції, яка виробляється за одиницю часу. Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні в цілому.  
Строка 13: Строка 21:
Натуральний метод вимірювання базується на обліку роботи в натуральному вираженні (тоннах, метрах, м3) за одиницю часу – місяць, рік, зміну, годину.  
Натуральний метод вимірювання базується на обліку роботи в натуральному вираженні (тоннах, метрах, м3) за одиницю часу – місяць, рік, зміну, годину.  
-
<br> Вартісний метод вимірювання полягає в тому, що для розрахунків приймають весь обсяг товарної (валової) продукції підприємства, що виготовлена (реалізована) за одиницю часу.  
+
[[Image:ekilpu (12).jpg]]<br> Вартісний метод вимірювання полягає в тому, що для розрахунків приймають весь обсяг товарної (валової) продукції підприємства, що виготовлена (реалізована) за одиницю часу.  
<br> Трудовий метод вимірювання полягає в обчисленні витрат праці, затрачених на одиницю продукції. Показник, що обчислюється таким чином, характеризується трудомісткістю робіт і є оберненою величиною натурального показника. Метод умовних одиниць застосовується для вимірювання, коли випускається декілька видів продукції. Для цього методу використовуються умовно натуральні одиниці, що забезпечують зведення всієї різноманітності видів продукції до одного умовного, виходячи з певних властивостей продукції.  
<br> Трудовий метод вимірювання полягає в обчисленні витрат праці, затрачених на одиницю продукції. Показник, що обчислюється таким чином, характеризується трудомісткістю робіт і є оберненою величиною натурального показника. Метод умовних одиниць застосовується для вимірювання, коли випускається декілька видів продукції. Для цього методу використовуються умовно натуральні одиниці, що забезпечують зведення всієї різноманітності видів продукції до одного умовного, виходячи з певних властивостей продукції.  
Строка 22: Строка 30:
Тема: Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).</metakeywords>'''  
Тема: Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).</metakeywords>'''  
-
<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
+
<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"  
-
&nbsp;<br>
+
&nbsp;<br>  
[[Category:Поділ_праці_–_спосіб_організації_праці._Продуктивність_праці._(практичне_заняття)._презентація_уроку]]
[[Category:Поділ_праці_–_спосіб_організації_праці._Продуктивність_праці._(практичне_заняття)._презентація_уроку]]

Версия 11:46, 24 сентября 2011

Презентація до предмету Економіка 3 клас
Тема: Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).
Ekilpu (2).jpg


Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі.

Поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний рівень розвитку продуктивних сил. Поділ праці не обмежується мікроекономічними явищами — в межах одного підприємства. Це певна система суспільної праці, яка складається у результаті якісної диференціації трудової діяльності в процесі розвитку суспільства. Поділ праці є причиною виникнення товарного виробництва.

Перший суспільний поділ праці, відбувся між скотарськими і землеробськими племенами. Це вже були зачатки виникнення товарного виробництва. Обмін відбувався не всередині племен, а на їх стиках зіткнення. Другий суспільний поділ праці виник на основі відокремлення ремесла, тобто появи прообразу промисловості. Цей етап вважають особливо помітним кроком у зародженні товарного виробництва.

Третій суспільний поділ праці ознаменувався відокремленням торгівлі. Торгівля стала самостійною галуззю господарства. Подальший поділ праці пов'язаний з виникненням і розвитком машинної індустрії, формуванням нових галузей виробництва. Виникають галузі виробництва засобів виробництва для виробництва засобів виробництва.

Формами вияву закону поділу праці є такі:

  • поділ праці між галузями суспільного виробництва і окремими підприємствами;
  • територіальний поділ праці (розміщення виробництва);
  • поділ праці між окремими працівниками, які пов'язані з поді­лом праці всередині підприємств.

Продуктивність праці – продуктивність виробничої діяльності людини, кількість продукції, яка виробляється за одиницю часу. Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні в цілому.

Натуральний метод вимірювання базується на обліку роботи в натуральному вираженні (тоннах, метрах, м3) за одиницю часу – місяць, рік, зміну, годину.

Ekilpu (12).jpg
Вартісний метод вимірювання полягає в тому, що для розрахунків приймають весь обсяг товарної (валової) продукції підприємства, що виготовлена (реалізована) за одиницю часу.


Трудовий метод вимірювання полягає в обчисленні витрат праці, затрачених на одиницю продукції. Показник, що обчислюється таким чином, характеризується трудомісткістю робіт і є оберненою величиною натурального показника. Метод умовних одиниць застосовується для вимірювання, коли випускається декілька видів продукції. Для цього методу використовуються умовно натуральні одиниці, що забезпечують зведення всієї різноманітності видів продукції до одного умовного, виходячи з певних властивостей продукції.Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття). > Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття). презентація уроку