KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага — история изменений
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение